Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Kvalitetsledelse i byudvikling (Køge)

mandag den 27. januar kl. 13:00 - 16:00
Teaterbygningen, Bag Haverne 1 (i musikcaféen på 1. sal), 4600 Køge
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

Hvordan arbejder man med at skabe kvalitet i byudvikling? Og hvordan tilrettelægger man en proces så man sikrer, at både visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i deres omgivelser?

I partnerskab med fire kommuner gennemfører Realdania By & Byg fire byudviklingsprojekter: Køge Kyst, Nærheden ved Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K. Herigennem har vi opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter.

I foråret 2020 udgiver Realdania By & Byg en ny publikation om kvalitetsledelse, hvor erfaringerne samles. Som optakt til publikationen inviterer vi til et erhvervsarrangemnetet med oplæg, debat og rundvisning i Køge Kyst, hvor byudvikleren, kommunen og en investor/bygherre deler deres praktiske erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling ud fra hver deres perspektiv. Hør også om de konkrete værktøjer, de benytter i kvalitetsprocesserne.

Arrangementet retter sig særligt mod kommuner, bygherrer/developere og rådgivere, men alle interesserede er velkomne.

Vær med, når vi sætter fokus på kvalitet i byudvikling:

  • Hvad er kvalitet i byudvikling?
  • Hvordan arbejder man med kvalitet i byudvikling?
  • Hvordan tilrettelægger og gennemfører man efterfølgende en innovativ og motiverende proces, så investorer og samarbejdspartnere oplever arbejdet med kvalitet som et positivt bidrag til byudviklingen?
  • Hvilken værdi giver kvalitet i byudvikling for investorer?


Program

Kl. 13.00-13.20 Velkomst og introduktion Realdania By & Byg
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til arbejdet med kvalitetsledelse i de fire byudviklingsselskaber samt den kommende publikation, som er en af Realdania By & Bygs udgivelser om processer og ledelse inden for byudvikling. 

Kl. 13.20-13.50 Køge Kyst’s arbejde med at skabe kvalitet i byudviklingen
Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør i Køge Kyst, giver først en introduktion til selve begrebet kvalitet i byudvikling. For Køge Kyst handler det ikke kun om den arkitektonisk kvalitet, men også social, bæredygtig og procesmæssig kvalitet. Hun fortæller dernæst, om de værktøjer Køge Kyst benytter til at skabe kvalitet i byudvikling – blandt andet selskabets værdigrundlag og samarbejdsmodel, samt det forhandlingsrum, der skabes i dialog med investorerne. Hun giver også indblik i, hvordan kvalitet er kontekstafhængig, og hvorfor dialog om andre ting end pris og vilkår i kontraktforhandlingerne derfor er vigtig.

Kl. 13.50-14.20 Giver kvalitetsledelse værdi for investorer? 
Christian Olsson, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark, fortæller om, hvordan PensionDanmark som investor i Køge Kyst har oplevet arbejdet med kvalitetsledelse i processerne – både i den indledende dialog, i udviklingen af skitseprojektet som en del af købsaftalen og i det videre samarbejde om myndighedsprojekt og projektering. Hvorfor er byudviklers værdiprogram og kvalitetsmodel vigtig for PensionDanmark?. Hvilken værdi har det givet PensionDanmark som investor? 

Kl. 14.20-14.30 Kort pause med en forfriskning

Kl. 14.30-15.00 Hvordan kan kommunen som myndighed styre kvaliteten i byudviklingen?
Peter Frost, kommunaldirektør i Køge Kommune, fortæller, hvordan Køge Kommune som myndighed har bidraget i hele processen for kvalitetsstyring lige fra udviklingsplan, skitseprojekt og myndighedsbehandling til færdiggørelse af investors projekt i Køge Kyst.

15.00-16.00 Rundvisning i Køge Kyst
Tove Skrumsager Frederiksen viser rundt i Køge Kyst og fortæller om gennemførte og igangværende byggerier i Køge Kyst.


Om Køge Kyst
Byudviklingsprojektet Køge Kyst udvikler over de kommende 10-15 år det centrale havne- og stationsområde i Køge til en helt ny bydel. Fuldt udbygget, skal Køge Kyst rumme op til 4.000 nye beboere og 4.000 nye arbejdspladser. Byudviklingsprojektet blev lanceret i 2009 og er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg. Læs mere om Køge Kyst.

Om publikationen "Kvalitetsledelse i byudvikling - erfaringer fra fire byudviklingsprojekter"
Realdania By & Byg har gennem de fire byudviklingsprojekter, som selskabet gennemfører i partnerskab med fire kommuner, opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter. Nu samles læringerne i en ny publikation, som udgives i foråret 2020. 

Publikationen er en del af Realdania By & Bygs faglige publikationer om processer og ledelse inden for byudvikling. Se en oversigt publikationer om byudvikling.

Relaterede produkter

Kvalitetsledelse i byudvikling: Når visioner møder virkeligheden

Hvordan arbejder man med at skabe kvalitet i byudvikling? Og hvordan tilrettelægger man en proces så man sikrer, at både visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i deres omgivelser? Det kan du blive klogere på ved et erhvervsarrangement med oplæg, debat og rundvisning i Kanalbyen i Fredericia.

Læs mere

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her