Fra vision til færdig bydel 10 år efter - Nærheden

Arrangementet er aflyst

******************

Er visionen for bydelen blevet realiseret? Har det været muligt at opnå de ønskede kvaliteter? Hvad er lykkedes godt, og hvad er lykkedes mindre godt? Hvad har været nødvendigt at justere på?

Byudviklingsselskabet NærHeden ved Hedehusene kan i år fejre 10-års jubilæum – og Nærheden er nu for en stor dels vedkommende en færdigudviklet bydel. Vi besøger på dette erhvervsarrangement Nærheden og tager et tilbageblik på projektets oprindelige vision og ser på udviklingen frem til der, hvor bydelen er i dag. Hør om både succeser og bump på vejen og få læringer og erfaringer fra processen fra vision til næsten færdig bydel. Hør under den efterfølgende rundvisning i Nærheden om, hvordan der i bydelen er arbejdet med boligsammensætning og fællesfaciliteter og om, hvordan de driftes.

Vi byder på kaffe og kage undervejs.

Arrangementet henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder professionelt med byudvikling. 

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Tirsdag den 23. maj kl. 13.00-15.30
Kvarterhuset, Urtehaven 4, 2640 Hedehusene

Kl. 13.00-13.15 Introduktion til Realdania By & Bygs arealudviklingsprojekter
Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med byudvikling og de fire arealudviklingsprojekter.

Kl. 13.15-14.00 Fra vision til levende bydel 10 år efter – erfaring og læring fra Nærheden
Ole Møller, projektdirektør i NærHeden P/S, giver et indblik i visionen for Nærheden. Et centralt fokusområde var, hvordan Nærheden kunne være med til at tiltrække borgere, som ellers ikke havde fokus på Høje-Taastrup. Samtidig skulle Nærheden være en ny type forstad, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne skulle være relativt små, skulle fællesarealer og fællesfaciliteter have særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne havde de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fællesskaber.

Hvordan ser det ud 10 år efter? Hvordan er sammensætningen af borgere i Nærheden? Hvordan fungerer en tættere by, og er det lykkedes at etablere et godt fællesskab i bydelen? Og hvordan er byudviklingen undervejs blevet forankret?

Hvis Ole Møller skulle udvikle en ny bydel i dag – hvilke læringer ville han så tage med fra Nærheden?

Kl. 14.00-15.30: Rundvisning i Nærheden – boligtypologier, fællesfaciliteter og læringshus
Ole Møller viser rundt i bydelen og fortæller, hvordan der er arbejdet med at skabe en bred beboersammensætning. Oplev også, hvordan fællesfaciliteter som kvarterhuse med værksteder, fælleskøkken og multirum, byhaver, grønne byrum og legepladser er blevet etableret for at danne optimale rammer for et godt fællesskab.

Hvordan drives bydelen i dag, hvordan er ansvarsområderne fordelt, og hvilke krav er der undervejs stillet til de private bygherrer?

Området inden byudviklingen gik i gang

Området inden byudviklingen gik i gang

Nærheden i dag - 10 år efter

Nærheden i dag - 10 år efter

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) De 2 gratis billetter til erhvervsarrangementet i Køge sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.).
3) Klik på "tilføj til kurv".
4) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Køb billet til

Om Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter
Målet med Realdania By & Byg byudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bystruktur, byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er: 
Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K, Nærheden i Hedehusene og Køge Kyst.

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg