Kvalitetledelse i byudvikling - når visioner møder virkeligheden

Hvordan arbejder man med at skabe kvalitet i byudvikling? Og hvilke værktøjer kan man bruge for at sikre, at visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i omgivelserne?

I partnerskab med fire kommuner gennemfører Realdania By & Byg fire byudviklingsprojekter: Køge Kyst, Nærheden ved Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K. Herigennem har vi opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter.

Som optakt til en ny publikation om kvalitetsledelse, som udkommer i foråret 2020, inviterer vi til to erhvervsarrangementer i hhv. Køge (er afholdt) og Fredericia med oplæg, debat og rundvisning, hvor byudvikleren, kommunen og en investor/bygherre deler deres praktiske erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling ud fra hver deres perspektiv. Arrangementerne retter sig særligt mod kommuner, bygherrer/developere og rådgivere, men alle interesserede er velkomne.

Læs mere om erhvervsarrangementet i Kanalbyen i Fredericia den 2. marts herunder.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter  eller   Køb billet til arrangementet

Program Fredericia: 2. marts 2020

Sted: Porthouse (kantinen), Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Kl. 14.00-14.20 Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til arbejdet med kvalitetsledelse i de fire byudviklingsselskaber samt den kommende publikation. 

Kl. 14.20-14.50 Kanalbyens kvalitetsmål og erfaringer med at realisere disse
Tim Halvorsen, projektdirektør i Kanalbyen, fortæller om Kanalbyens kvalitetsprogram, kvalitetsmålene, og hvordan disse følges op i praksis. Det gælder både i den helt indledende dialog med investorer, når skitseprojektet udformes, og når byggeriet er i gang og skal følges til dørs. Der vil være fokus på hvordan samarbejdet med investor, entreprenører, arkitekter, kommune og andre interessenter udspiller sig, og hvordan kvaliteten styres igennem de mange forskellige interesser.

Kl. 14.50-15.20 Hvordan kan kommunen som myndighed påvirke kvaliteten i byggerierne?
René Olesen, koncernchef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune, fortæller, hvordan Fredericia Kommune som myndighed har bidraget i hele processen for kvalitetsstyring lige fra udviklingsplan, skitseprojekt og myndighedsbehandling til færdiggørelse af investors projekt.

Kl. 15.20-15.30 Kort pause med forfriskning

Kl. 15.30-16.00 Giver kvalitetsledelse værdi for investorer?
Palle Priska, afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, fortæller, hvordan A. Enggaard som investor i Kanalbyen har oplevet arbejdet med kvalitetsledelse i processerne – både i den indledende dialog, i udviklingen af skitseprojektet som en del af købsaftalen og i det videre samarbejde om myndighedsprojekt og projektering. Hvilken værdi har det givet for A. Enggaard som investor?

16.00-17.00 Rundvisning i Kanalbyen
Tim Halvorsen viser rundt i Kanalbyen og fortæller om gennemførte og igangværende byggerier i Kanalbyen.

Program Køge: 27. januar 2020 (er afholdt)

Sted: Teaterbygningen (i musikcaféen på 1. sal), Bag Haverne 1, 4600 Køge

Kl. 13.00-13.20 Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til arbejdet med kvalitetsledelse i de fire byudviklingsselskaber samt den kommende publikation. 

Kl. 13.20-13.50 Køge Kyst’s arbejde med at skabe kvalitet i byudviklingen
Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør i Køge Kyst, fortæller om begrebet kvalitet i byudvikling, som for Køge Kyst ikke kun handler om den arkitektonisk kvalitet, men også social, bæredygtig og procesmæssig kvalitet. Få indblik i de værktøjer Køge Kyst benytter til at skabe kvalitet i byudvikling – bl.a. selskabets værdigrundlag og samarbejdsmodel, samt det forhandlingsrum, der skabes i dialog med investorerne. Hør om, hvordan kvalitet er kontekstafhængig, og hvorfor dialog om andre ting end pris og vilkår i kontraktforhandlingerne derfor er vigtig.

Kl. 13.50-14.20 Giver kvalitetsledelse værdi for investorer?
Christian Olsson, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark, fortæller om, hvordan PensionDanmark som investor i Køge Kyst har oplevet arbejdet med kvalitetsledelse i processerne – både i den indledende dialog, i udviklingen af skitseprojektet som en del af købsaftalen og i det videre samarbejde om myndighedsprojekt og projektering. Hvorfor er byudviklers værdiprogram og kvalitetsmodel vigtig for PensionDanmark? Og hvilken værdi har det givet PensionDanmark som investor?

Kl. 14.20-14.30 Kort pause med forfriskning

Kl. 14.30-15.00 Hvordan kan kommunen som myndighed styre kvaliteten i byudviklingen?
Peter Frost, kommunaldirektør i Køge Kommune, fortæller, hvordan Køge Kommune som myndighed har bidraget i hele processen for kvalitetsstyring lige fra udviklingsplan, skitseprojekt og myndighedsbehandling til færdiggørelse af investors projekt i Køge Kyst.

15.00-16.00 Rundvisning i Køge Kyst
Tove Skrumsager Frederiksen viser rundt i Køge Kyst og fortæller om gennemførte og igangværende byggerier i Køge Kyst.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet:

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Vælg gratis velkomstgave. 
3) De 2 gratis billetter til erhvervsarrangementet i Fredericia sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.). 
4) Klik på "tilføj til kurv".
5) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Om Realdania By & Byg Klubbens erhvervstilbud

15 års erfaringer fra mere end et halvt hundrede bygge- og restaureringsprojekter, og et ønske om at omsætte opsamlet viden og erfaringer fra papir til praksis til glæde for fagfolk i det byggede miljø. Det er baggrunden for Realdania By & Byg Klubbens erhvervsarrangementer. Kom med, når vi åbner døre over hele landet til arkitektur- og byggeoplevelser, der giver indsigt. Du ser projekterne, hører om mellemregningerne og kommer tæt på de konkrete løsninger.

>> Se en oversigt over Realdania By & Byg Klubbens øvrige erhvervsarrangementer

Yderligere information: Kontakt projektleder, kommunikation, Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

 

Medlemsfordele

Alle kan deltage i Realdania By & Byg Klubbens erhvervsarrangementer. Pris for deltagelse:
Erhvervsmedlemmer: kr. 160,- ex moms (kr. 200,- inkl. moms).
Ikke-medlemmer:      kr. 520,- ex moms (kr. 650,- inkl. moms).

Tegn et erhvervsmedlemskab - og få adgang til en række fordele:

Køb billetter til særlig klubpris
Som erhvervsmedlem kan jeres virksomhed købe billetter til erhvervsarrangementerne til særpris (kr. 160,- ex moms). I kan købe op til 10 billetter til den særlige klubpris.

Bliv fagligt opdateret - og oplev innovative løsninger og unikt byggeri
Deltag i ca. 8 årlige erhvervsarrangementer og få inspiration til fx brug af nye byggematerialer, innovative løsninger og nye metoder. Oplev spændende byggeprojekter og se, hvad der virker i praksis. Besøg færdige projekter og få specialisternes erfaringer og gode råd. Der er tid til dialog og spørgsmål.

Udbyg jeres netværk
Ved hvert møde får I mulighed for at netværke med fagfolk på tværs i branchen.

Adgang til klubarrangementer for privatmedlemmer 
Deltag også i de mange klubarrangementer for de personlige medlemmer. Som erhvervsmedlem kan man købe op til 10 billetter til klubpris til hvert arrangement. Se en oversigt over de unikke kulturoplevelser.

1 ÅRS ERHVERVSMEDLEMSKAB: Kr. 1.000,- ex moms (1.250,- inkl. moms)

FAQ om erhvervsmedlemskab

Hvem kan blive erhvervsmedlem?
Alle private og offentlige virksomheder.

Kan vi betale via faktura eller EAN?
Ja, når I vælger kurven kan I vælge betalingsmetode (enten kreditkort, faktura eller EAN). Har I spørgsmål, så ring til os på tlf. 70 11 06 06 eller skriv til klub@realdaniabyogbyg.dk.

Hvorfor koster det noget af deltage?
Prisen for medlemskabet og arrangementerne er med at dække vores omkostninger ifm. afholdelse af arrangementerne.

Hvem kan deltage i erhvervsarrangementerne?
Alle interesserede kan deltage i erhvervsarrangementerne. Man kan vælge enten at købe billet til det enkelte arrangement eller tegne et erhvervsmedlemskab og herigennem opnå rabat på billetprisen.

Er erhvervsmedlemskabet personligt?
Nej, det er virksomheden, som melder sig ind. Dermed kan det godt være forskellige personer i virksomheden, som benytter medlemskabet fra gang til gang.

Andre spørgsmål?
Ring til os på tlf. 70 11 06 06.

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg