Byggemodning i arealudvikling med fokus på klima og miljø

Byggebranchen har i disse år stor fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet. Ud over at selve byggeriet rummer stort potentiale for CO2-besparelser, så kan der også være et potentiale i at minimere CO2-udledningen i byggemodningsprocesser i tilknytning til by- og arealudvikling - men hvordan?

På dette erhvervsarrangement kan du blandt andet høre om:
• Hvordan er by- og bebyggelsesplanlægningen styrende for en bydels klimapåvirkning?
• Hvad er best practice i forhold til at styrke bæredygtighed i byggemodningsprocesser?
• Hvilke konkrete erfaringer indenfor byggemodning kan Realdania By & Bygs fire arealudviklingsprojekter bidrage med?
• Hvilke udfordringer og barrierer er der for, at indsatserne kan få den ønskede effekt?
• Hvordan kan indsatserne og positive bidrag kobles til EUs Taksonomi, Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri og DGNB-systemet?

Arrangementet henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre, som arbejder professionelt med byudvikling. 

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Torsdag den 16. november kl. 14.00-16.30
Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Kl. 14.00-14.30 Introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar og introduktion til CO2-hensyn i byggemodning
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, giver en introduktion til, hvordan Realdania By & Byg arbejder med samfundsansvar i selskabets fire arealudviklingsprojekter. Hvordan har projekterne, som i deres opstart generelt ikke har haft specifikt fokus på bæredygtighed i byggemodningen, udviklet deres fokus på klima og miljø, herunder særligt inden for byggemodningen? Hvilke CO2-udledende aktiviteter kan byggemodning bestå af, hvordan er by- & bebyggelsesplanlægningen styrende for en bydels klimapåvirkning, og hvordan kobles indsatserne og de positive bidrag Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri og DGNB for byområder?

Kl. 14.30-15.00 Mere miljømæssig bæredygtighed i byggemodningsprocesser – best practice
Kirsten Mariager, Director Green Transition and Sustainability, Society and Utilities Division i COWI, fortæller om hovedkonklusionerne i den analyse, som COWI har udarbejdet for Realdania By & Byg baseret på data fra byggemodningen i de fire arealudviklingsprojekter suppleret med viden og inspiration fra COWIs egne eksperter på området. Analysen anbefaler, hvordan den miljømæssige bæredygtighed kan optimeres og peger på, hvilke udfordringer og barrierer der er for, at det kan lykkes.

Kl. 15.00-15.15 Kort pause

Kl. 15.15-15.45 Hvilke konkrete erfaringer indenfor byggemodning kan arealudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia bidrage med?
Peter Kirketofte, projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia P/S, giver en introduktion til arealudviklingsselskabet Kanalbyen, og hvordan Kanalbyen gennem tiden har arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen i byggemodning, blandt andet gennem jordbalance, minimering af materialeforbrug, klimatilpasning og indenfor forsyningsområdet. Hør også konkrete eksempler på afvejning af hensyn mellem CO2-belastningen og bydelens kvaliteter.

Kl. 15.45-16.30 Rundvisning i Kanalbyen

Byggemodning er et lidt usammenhængende og fragmenteret felt. Derfor har Realdania By & Byg fået COWI til at udarbejde en analyse af hvilke tiltag, der kan bidrage til, at byggemodningsfasen i byudvikling bliver miljømæssigt mere bæredygtig, bl.a. i forhold til CO2.

Med afsæt i COWI’s analyse udgiver Realdania By & Byg en publikation i efteråret 2023 med nedslag og eksempler fra praksis i selskabets fire arealudviklingsselskaber med fokus på, hvordan man via CO2-reduktion kan tage mest muligt hensyn til klima og miljø gennem byggemodning.

Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af publikationen.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) De to gratis billetter sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.300 kr.).
3) Klik på "tilføj til kurv".
4) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.250 inkl. moms.

Køb billet til

Byggemodning i arealudvikling med fokus på klima og miljø

Torsdag den 16. november kl. 14.00-16:30
Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Om Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter
Målet med Realdania By & Byg byudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bystruktur, byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er: 
Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K, Nærheden i Hedehusene og Køge Kyst.

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg