Fra projekt til levende by - forankring af byudvikling

At udvikle nye bydele handler ikke kun om at udtænke planerne, bygge husene og anlægge fællesarealerne. For at visionerne for byen skal blive til virkelighed - også på sigt - er mindst lige så vigtigt, at ansvaret for byen og dens liv overdrages til de rigtige aktører i den rigtige takt og på den rigtige måde. Omdrejningspunktet er ejerskab – i både bogstavelig og overført forstand.

Ved to erhvervsarrangementer den 22. marts 2023 i Fredericia og den 28. marts i Køge Kyst sætter vi fokus på arbejdet med forankringsstrategier for byudviklingen med udgangspunkt i Realdania By & Bygs konkrete erfaringer i fire byudviklingsprojekter, hvor der fra tidlig færd er arbejdet aktivt med at hjælpe en lokal forankring af byudviklingen på vej via en tæt dialog med borgerne i området.

Hør byudviklerens, kommunens og bydelsforeningens erfaringer med at forankre de fysiske løsninger for fællesarealer, de midlertidige eller permanente aktiviteter samt bydelens faciliteter.

Arrangementet henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder professionelt med byudvikling. I starten af 2023 udgiver Realdania By & Byg en publikation om emnet, som alle deltagere i arrangementet får et gratis eksemplar af.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 14.00-17.00.
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Kl. 14.00-14.30 Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter og forankring af fællesfunktioner, -arealer og -aktiviteter
Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, fortæller om selskabets arbejde med byudvikling, herunder en status for udbygningen af fire nye bydele ift. boliger, erhverv, antal beboere og byfunktioner.

Hør om det strategiske arbejde med at forankre byudviklingen i de fire byudviklingsprojekter – herunder etablering, overdragelse og drift af fællesfunktioner og fællesarealer samt bylivsskabende aktiviteter. Peter Cederfeld fortæller også om de organisatoriske rammer for videreførelse af byen og dens liv. Hør desuden om to forskellige strategier for at skabe liv i byen, og hvad udfordringerne er i de forskellige faser? 

Kl. 14.30-14.50: Case: Kanalbyen – byudvikleren
Peter Kirketofte, projektdirektør i Kanalbyen P/S, giver en introduktion til byudviklingsprojektet Kanalbyen og fordeling af ansvar og arbejdsfordeling for arealer, anlæg og aktiviteter gennem tiden. Helt aktuelt er en række opgaver ved at blive overdraget og forankret hos hhv. bydelsforeningen og kommunen.

Kl. 14.50-15.00: Kort pause med kaffe og kage

Kl. 15.00-15.20: Case: Kanalbyen – kommune og bydelsforening
René Olesen, koncernchef i Fredericia Kommune, fortæller kort om kommunens erfaring med forankringsprocessen, herunder med opgaver, som kommunen varetager i Kanalbyen.

Ib Bertelsen fra Bydelsforeningens driftsudvalg introducerer bydelsforeningen og foreningens ansvarsområder fra begyndelsen af projektet til i dag.

Kl. 15.20-15.50: Paneldebat
Anne Mette Rahbæk, Peter Kirketofte, René Olesen og Ib Bertelsen debatterer forankring af aktiviteter, anlæg og fællesfunktioner i den blivende by. Hør deres faglige udvekslinger af indsigter, erfaringer og anbefalinger fra forskellige sider af byudviklingen og deltag gerne i debatten.

Kl. 15.50-17.00 Rundvisning i bydelen med fokus på forankring af bydelens aktiviteter og anlæg

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 13.00-16.00.
Pakhuset Braunstein (lokalet Havkik), Carlsensvej 5, 4600 Køge

Kl. 13.00-13.30 Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter og forankring af fællesfunktioner, -arealer og -aktiviteter
Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, fortæller om selskabets arbejde med byudvikling, herunder en status for udbygningen af fire nye bydele ift. boliger, erhverv, antal beboere og byfunktioner.

Hør om det strategiske arbejde med at forankre byudviklingen i de fire byudviklingsprojekter – herunder etablering, overdragelse og drift af fællesfunktioner og fællesarealer samt bylivsskabende aktiviteter. Peter Cederfeld fortæller også om de organisatoriske rammer for videreførelse af byen og dens liv. Hør desuden om to forskellige strategier for at skabe liv i byen, og hvad udfordringerne er i de forskellige faser? 

Kl. 13.30-13.50: Case: Køge Kyst – byudvikleren
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst P/S, giver en introduktion til byudviklingsprojektet Køge Kyst og fordeling af ansvar og arbejdsfordeling for arealer, anlæg og aktiviteter gennem tiden. Helt aktuelt er en række opgaver ved at blive overdraget og forankret hos hhv. bydelsforeningen og kommunen.

Kl. 13.50-14.00: Kort pause med kaffe og kage

Kl. 14.00-14.20: Case: Køge Kyst – kommune og bydelsforening
Stig Werner Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, fortæller kort om kommunens erfaring med generelt og specifikt, hvilke opgaver kommunen har varetaget i Køge Kyst.

Kim Mikkelsen, formand for Bydelsforeningen i Søndre Havn, introducerer bydelsforeningen og foreningens ansvarsområder fra begyndelsen af projektet til i dag.

Kl. 14.20-14.50: Paneldebat og afrunding
Anne Mette Rahbæk, Peter Kjølby, Stig Werner Isaksen og Kim Mikkelsen debatterer forankring af aktiviteter, anlæg og fællesfunktioner i den blivende by. Hør deres faglige udvekslinger af indsigter, erfaringer og anbefalinger fra forskellige sider af byudviklingen og deltag gerne i debatten.

Kl. 14.50-16.00 Rundvisning i Køge Kyst med fokus på forankring af bydelens aktiviteter og anlæg

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) De 2 gratis billetter til erhvervsarrangementet i Køge sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.).
3) Klik på "tilføj til kurv".
4) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Køb billet til

Forankring af byudvikling, Fredericia
Tirsdag den 22. marts 2023 kl. 14.00-17.00
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Forankring af byudvikling, Køge
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 13.00-16.00
Pakhuset Braunstein (lokalet Havkik), Carlsensvej 5, 4600 Køge

Om Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter
Målet med Realdania By & Byg byudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bystruktur, byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er: 
Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K, Nærheden i Hedehusene og Køge Kyst.

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg