Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Erfaringer fra fremtidens seniorbofællesskab

onsdag den 22. september kl. 13:00 - 16:00
Galleri 63, Vellingvej 63, 6950 Ringkøbing
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

Kan man lokke fysisk aktive danskere over 50 år væk fra parcelhuset og de store byer med et seniorbofællesskab, der tilbyder moderne og bæredygtig arkitektur, fællesskab tæt på naturen og en rimelig husleje? Og kan man gentænke seniorbofællesskabet som koncept, uden at anlægsbudgettet eksploderer?

Det er den udfordring, Realdania By & Byg har forsøgt at løse med seniorbofællesskabet Havtorn i Naturbydelen i Ringkøbing, som er en ny bydel, Realdania By & Byg udvikler sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Seniorbofællesskabet stod færdigt sidste år og består af 14 boliger på 50-120 m2. 

Her knap et år efter opførelsen af seniorbofællesskabet samler vi op på erfaringerne ved et erhvervsarrangement: Blev visionen for byggeriet som ønsket? Er boligerne store nok, og er der for meget fællesareal? Hvordan ser økonomien ud? Understøtter rammerne et godt fællesskab? Kommer beboerne mere ud i naturen end ellers, og oplever de et godt og aktivitetsbåret fællesskab i hverdagen? Hvordan er udlejningen af seniorbofællesskabet gået? Og ikke mindst – hvordan oplever beboerne selv at bo i Havtorn? 

Ud over indlæg fra hhv. projektlederen, arkitekten bag byggeriet og ejendomsmægleren kommer du på rundvisning i seniorbofællesskabet Havtorn, hvor vi møder en af beboerne. Efterfølgende er der mulighed for en rundtur i Naturbydelen, hvor du ved selvsyn kan opleve, hvordan den tidligere landbrugsjord nu er omdannet til et stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer og faciliteter som blandt andet legeplads, boardwalk og trækfærge, og undervejs hører du om de øvrige byggerier i området.

Der vil være god mulighed for spørgsmål og dialog på mødet, og du får konkret viden og inspiration med dig hjem. 

Alle deltagere får et eksemplar af publikationen ”Seniorbofællesskabet Havtorn. Naturen som omdrejningspunkt for hverdagsfællesskaber”, som netop er udkommetLæs publikationen om 'Seniorbofællesskabet Havtorn'.


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


COVID-19

Vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Mød ikke op til arrangementer, hvis du er smittet eller oplever feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, hovedpine eller ondt i halsen. Hvis en person i dit hjem har COVID-19, beder vi dig også om at blive hjemme.


Program 

Kl. 13.00-13.05 Vi byder på en sandwich, mens vi giver en kort introduktion til Realdania By & Byg. 

Kl. 13.05-13.50 Visionen bag Seniorbofællesskabet Havtorn 
Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om baggrunden og visionen for projektet, som er en del af foreningen Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”. Han fortæller desuden om den mere praktiske side af seniorbofællesskabet: Hvordan ser byggeriets økonomi ud, hvordan er beboerne udvalgt, hvordan er udlejning og drift af boligerne organiseret, og hvordan sikres fællesskabet blandt beboerne de bedste vilkår fremover - bl.a. via en beboerforening.

Kl. 13.50-14.20: Hvordan kan bofællesskabet som koncept genbesøges, gentænkes og tilpasses livet som aktiv senior? 
Kathrine H. Stærmose, arkitekt og partner i AART architects, som har tegnet seniorbofællesskabet i Ringkøbing, fortæller om tankerne bag deres vinderforslag: I stedet for ét enkelt fælleshus er der bygget flere mindre samlingssteder, og naturen er inddraget som omdrejningspunkt for et aktivt udeliv og fællesskaber. Hun giver indblik i de konkrete valg i forhold til boligernes størrelser, indretning og materialer, og hvordan placering af bygningerne er sket på en måde, så naturen kommer så tæt ind på husene som overhovedet muligt. Hør også om, hvordan fælles faciliteter og arealer er indtænkt til at forbedre de sociale relationer og øge livskvaliteten.

14.20-14.35: Kan seniorboliger i et yderområde udlejes?
Finn Jacobsen, ejendomsmægler i EDC Ringkøbing, fortæller om, hvordan udlejningen af seniorboligerne er gået. Hvordan har interessen været, og hvor stort et geografisk område er interessen kommet fra? 

14.35-15.15 Rundvisning i Seniorbofællesskabet Havtorn
Vi går over i Seniorbofællesskabet Havtorn, hvor Jørgen Søndermark viser rundt i og fortæller om bofællesskabets indretning og arkitektur. Vi besøger desuden en af beboernes lejligheder og slutter af i fællesrummet, hvor en af beboerne fortæller om sin oplevelse med at bo i seniorbofællesskabet

Har du en bagkant, kan du evt. hoppe af arrangementet her.

15.15-16.00: Rundvisning i Naturbydelen 
Jørgen Søndermark viser rundt i Naturbydelen, hvor du kan opleve den særlige natur og attraktionerne, som er etableret forud for boligerne, samt LAR-systemet, som bidrager til klimasikringen. Du hører også om, hvordan naturværdierne spiller sammen med seniorbofællesskabet og de øvrige boliger og byggerier, der er på vej i Naturbydelen. 


COVID-19
Til arrangementet skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas. Vi beder dig desuden følge de gældende retningslinier fra sundhedsmyndighederne i forhold til fremmøde.


Om seniorbofællesskabet 
Seniorbofællesskabet i Naturbydelen er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber over hele landet med henblik på at bekæmpe ensomhed blandt ældre og imødekomme en stigende efterspørgsel på seniorbofællesskaber. 

Seniorbofællesskabet Havtorn er blevet opført for at fungere som et eksempelbyggeri til inspiration for udviklingen af seniorbofællesskaber landet over. Formålet har bl.a. være at finde svar på, hvordan seniorbofællesskaber kan bidrage til at skabe hverdagsfællesskaber, øge livskvalitet og bekæmpe ensomheden blandt seniorer. Ved at lade den private bolig smelte sammen med fællesarealer, naturen og resten af bydelen har ambitionen været at skabe de bedste rammer for at tage del i fællesskabet. Derudover er der arbejdet med at optimere de private boligkvadratmetre og samtidig skrue op for attraktive fællesfaciliteter, hvor man naturligt kan møde sine bofæller i dagligdagen, fx er der etableret et stort fællesrum med plads til hele bofællesskabet og gæster, bibliotek med udsigt mod fjorden, drivhus med højbede, grovværksted og fælles vaskeri.

Realdania By & Byg har været bygherre for projektet. 

Om Naturbydelen Ringkøbing K 
Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel i Ringkøbing, hvor man kan bo midt i naturen, lige ved fjorden og tæt på byen. Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg står bag by-udviklingen. Projektet skal vise, hvordan man kan udvikle en nytænkende, klimasikret og bære-dygtig bydel i respekt for- og samspil med det omkringliggende og naturbeskyttede landskab og derigennem understøtte en positiv udvikling af området. 
Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K 

Relaterede produkter

Hvordan kan vores huse blive sundere at bo i? Besøg tre indeklimaforbedrede huse i 1-1 eksperiment

Hvor meget kan man forbedre indeklimaet i en ældre villa ved at renovere den for en halv million kroner? Og hvilke løsninger giver mest sundhed for pengene? Det et nogle af spørgsmålene, som Realdania By & Byg har forsøgt at besvare med 1-1 eksperimentet "Sunde Boliger Renove-ring" i Randers.

Læs mere

Arrangementer til dig