Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Digitalisering og samarbejde i byggeriet – tidsrøver eller værdiskabelse?

mandag den 16. september kl. 13:00 - 15:00
Bryghuspladsen (i BLOX / DAC - mødelokalet "Byrummet", 1473 København
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Egentlig lyder det enkelt: Det gælder om at tænke sig om og planlægge grundigt, inden et byggeri igangsættes, hvis man vil effektivisere byggeprocessen. Vejen til en mere effektiv byggeproces er dog brolagt med en række udfordringer, der bl.a. handler om indgroede vaner, ineffektiv kommunikation og mangelfulde projektafklaringer. 

Ved dette erhvervsarrangement deler vi erfaringer og resultater fra Realdania By & Bygs nyligt afsluttede udviklingsbyggeri, MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Projektet har undersøgt, hvordan en grundig planlægning, klar projektafklaring og tæt samarbejde understøttet af digitale værktøjer kan minimere spild og fejl samt gøre byggeprocessen mere effektiv. 

Hør bl.a. om:

  • Hvordan etableres et integreret samarbejde mellem de involverede parter – både bygherre, rådgiver, entreprenør og underentreprenører? Og hvilken værdi giver det?
  • Hvordan udarbejdes et fælles digitalt produktionsgrundlag? Og hvorfor er det hjørnestenen i vejen til at optimere byggeprocessen?
  • Hvordan kan materialespild i byggeprocessen minimeres – og hvad er udfordringerne?
  • Kan en grundigere planlægning betale sig?

Program

Kl. 13.00-13.20 Visionen for byggeriet og introduktion til det digitale produktionsgrundlag
Peter Fangel Poulsen, projektchef i Realdania By & Byg, fortæller om visionen for Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier i Fredericia – herunder MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Hør om, hvordan det færdiggjorte MiniCO2 Etagehus DIGITAL og det kommende MiniCO2 Etagehus PRÆFAB afprøver metoder til at imødegå udfordringen med spild, fejl og mangler ved at gøre byggeprocessen mere effektiv og derigennem mindre ressourcebelastende, både miljømæssigt, klimamæssigt og økonomisk.

Kl. 13.20-13.40 Digitalt produktionsgrundlag skaber entydighed om projektet
Claus Skovsø Petersen, certificeret projekteringsleder i Vilhelm Lauritzen Arkitekter,  fortæller om arbejdet med at etablere et digitalt produktionsgrundlag, som bl.a. har betydet, at mere tid og energi er blevet lagt i projekteringsfasen end normalvis. Produktionsgrundlaget har sikret, at fokus er på ”produktionen”, og ikke afklaringer som kunne være blevet foretaget inden byggestart. Dermed er der brugt færre ressourcer på omarbejde, fordi fejl i højere grad blev opdaget i designfasen.

Kl. 13.40-14.00: Entreprenørens tidlige inddragelse
René Edslev, afdelingschef i MT Højgaard, fortæller om samarbejdet med bygherre og rådgivere. Hør om de mulige gevinster ved anvendelsen af et digitalt grundlag, og hvilke konkrete digitale værtøjer, som er blevet anvendt i projektet. 

Kl. 14.00-14.10 Kort pause – kaffe & kage

Kl. 14.10-14.30 Minimering af ressourceforbruget på byggepladsen
Mikkel Bredsgaard, projektleder i ConTech Lab, fortæller om deres pionerprojekt, hvor ressour-ceforbruget på byggepladserne på 10 testlokationer måles (energi-, vand-, varme- og brændstof-forbrug) – herunder MiniCO2 Etagehus DIGITAL - og reducerende tiltag testes. Hør om, hvordan forbruget kan monitoreres i realtid og måles, få nogle konkrete måleresultater fra forbruget på byggepladsen for MiniCO2 Etagehus DIGITAL og mulige forslag til besparelser.

Kl. 14.30-14.50 Den digitale værktøjskasse – valg, værdi og udfordringer 
Niels Falk, CEO & Partner i HD LAB, fortæller om brugen af digitale værktøjer i MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Hvilken værdi gav de, og hvilke udfordringer var der i anvendelsen af dem? 

Kl. 14.50-15.00 Projektets resultater og perspektivering
Peter Fangel Poulsen, fortæller om projektets resultater ift. byggetid, spild, uforudsete omkost-ninger og mangler. Kan en kortere byggetid og færre omkostninger opveje et ekstra tidsforbrug til en grundigere planlægning? Hør også om projektets perspektiver ift. kommende branchekrav 


Deltagelse og særtilbud

Alle kan deltage i arrangementet. For at købe billet til klubpris, kræves et erhvervsmedlemskab.

Særligt tilbud: Tegn et erhvervsmedlemskab (1.250 kr. om året inkl. moms) og få gratis adgang til arrangementet (2 gratis billetter, værdi 1.300 kr.). Læs mere om tilbuddet eller kontakt projektleder Lise Vølund på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


Fem MiniCO2 Etagehuse

Realdania By & Byg opfører i alt fem MiniCO2 Etagehuse i Fredericia for at finde nye veje til at nedbringe ressourceforbrug og CO2-udslip i byggeri af etageejendomme – med fokus på hhv.  materialer og på selve byggeprocessen.

Læs mere om de fem byggerier

Læs mere om MiniCO2 Etagehus DIGITAL


 

Parkering

Benyt BLOX' underjordiske og automatiske p-anlæg med 350 pladser. Der er indkørsel fra Vester Voldgade 129, 1552 København V.

Mødelokalet "Byrummet" ligger ved siden af DACs café.

Arrangementer til dig