Digitalisering og samarbejde i byggeriet – tidsrøver eller værdiskabelse?

Egentlig lyder det enkelt: Det gælder om at tænke sig om og planlægge grundigt, inden et byggeri igangsættes, hvis man vil effektivisere byggeprocessen. Vejen til en mere effektiv byggeproces er dog brolagt med en række udfordringer, der bl.a. handler om indgroede vaner, ineffektiv kommunikation og mangelfulde projektafklaringer.

Kom til erhvervsarrangement den 10. juni i København og hør om resultater og erfaringer fra Realdania By & Bygs nyligt afsluttede udviklingsbyggeri, MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Projektet har undersøgt, hvordan en grundig planlægning, klar projektafklaring og tæt samarbejde understøttet af digitale værktøjer kan minimere spild og fejl samt gøre byggeprocessen mere effektiv.

Hør bl.a. om:

  • Hvordan etableres et integreret samarbejde mellem de involverede parter – både bygherre, rådgiver, entreprenør og underentreprenører? Og hvilken værdi giver det?
  • Hvordan udarbejdes et fælles digitalt produktionsgrundlag? Og hvorfor er det hjørnestenen i vejen til at optimere byggeprocessen?
  • Hvordan kan materialespild i byggeprocessen minimeres – og hvad er udfordringerne?
  • Kan en grundigere planlægning betale sig?

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Mandag den 10. juni kl. 13:00-15:00
Bryghuspladsen (i BLOXHUB, mødeområdet ARENA), 1473 København

Kl. 13.00-13.30 Visionen for byggeriet og introduktion til det digitale produktionsgrundlag
Peter Fangel Poulsen, projektchef i Realdania By & Byg, fortæller om visionen for Realdania By & Bygs fem udviklingsbyggerier i Fredericia, herunder MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Hør om det digitale produktionsgrundlag, som har skabt entydighed om projektet og sikret, at fokus er på ”produktionen”, og ikke afklaringer som kunne være blevet foretaget inden byggestart. Dermed er der brugt færre ressourcer på omarbejde, fordi fejl i højere grad blev opdaget i designfasen.

Kl. 13.30-14.00: Digitale mængdeopgørelser – rygraden i projektet
René Edslev, afdelingschef i MT Højgaard, fortæller om, hvordan mængdeopgørelser har været helt centrale i alle projektets faser fra udvikling til drift samt til aspekter fra design, kalkulation, spild, LCA, DGNB, indkøb, leverancer mm. Hør om, hvordan mængdeopgørelsen er blevet visualiseret i et fælles projektdashboard i Power BI. Bliv klogere på, hvordan spildtid og spild af materialer er blevet reduceret ved bl.a. at benytte 3D-modellering.

Kl. 14.00-14.10 Kort pause – kaffe & kage

Kl. 14.10-14.30 Minimering af ressourceforbruget på byggepladsen
Mikkel Bredsgaard, projektleder i ConTech Lab, fortæller om deres pionerprojekt, hvor ressourceforbruget på byggepladserne på 10 testlokationer måles (energi-, vand-, varme- og brændstofforbrug) – herunder MiniCO2 Etagehus DIGITAL - og reducerende tiltag testes. Hør om, hvordan forbruget kan monitoreres i realtid og måles, få nogle konkrete måleresultater fra forbruget på byggepladsen for MiniCO2 Etagehus DIGITAL og mulige forslag til besparelser.

Kl. 14.30-14.50 Den digitale værktøjskasse – valg, værdi og udfordringer
Niels Falk, CEO & Partner i HD LAB, fortæller om brugen af digitale værktøjer i MiniCO2 Etagehus DIGITAL. Hvilken værdi gav de, og hvilke udfordringer var der i anvendelsen af dem?

Kl. 14.50-15.00 Projektets resultater og perspektivering
Peter Fangel Poulsen, fortæller om projektets resultater ift. byggetid, spild, uforudsete omkostninger og mangler. Kan en kortere byggetid og færre omkostninger opveje et ekstra tidsforbrug til en grundigere planlægning? Hør også om projektets perspektiver ift. kommende branchekrav

Resultaterne fra MiniCO2 Etagehus DIGITAL:

Fem MiniCO2 Etagehuse

Realdania By & Byg opfører i alt fem MiniCO2 Etagehuse i Fredericia for at finde nye veje til at nedbringe ressourceforbrug og CO2-udslip i byggeri af etageejendomme – med fokus på hhv.  materialer og på selve byggeprocessen.

Læs mere om de fem byggerier

Læs mere om MiniCO2 Etagehus DIGITAL, som Realdania By & Byg har opført i samarbejde med HD Lab (teknologi bygherrerådgiver), Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma (totalrådgiverteam) og MT Højgaard Danmark (hovedentreprenør). Byggeriet er desuden en del af ContechLab's pionerprojekt "Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen".

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) De to gratis billetter sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.300 kr.).
3) Klik på "tilføj til kurv".
4) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.250 inkl. moms.

Køb billet til

Digitalisering og samarbejde i byggeriet – tidsrøver eller værdiskabelse?

Mandag den 10. juni kl. 13:00-15:00
Bryghuspladsen (i BLOXHUB, mødeområdet ARENA)
1473 København

MiniCO2 Etagehus DIGITAL i Kongenstræde i Fredericia

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner.

Tegner jeres virksomhed et erhvervsmedlemskab af Klubben, får I klubpris på alle arrangementer, og har mulighed for at købe op til 10 billetter pr. arrangement til klubpris. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling.

Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 60 historiske bygninger i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg