Hvordan kan etagebyggeri bygges så effektivt og CO2-neutralt som muligt?

Erhvervsarrangementerne er afholdt.

Vi planlægger at holde et byggepladsbesøg i MiniCO Etagehus Træ i Fredericia i foråret 2023 samt et erhvervsarrangement i efteråret 2023 i Fredericia med indlæg og besøg i byggerierne.

Skriv dig på interesselisten og få direkte besked, når arrangementerne er klar

***************

Hvordan man kan gøre nybyggeri så CO2-venligt og effektivt som muligt? 

Ved to erhvervsarrangementer den 23. januar i København (afholdt) og den 2. februar i Aarhus kan du komme indenfor i maskinrummet på Realdania By & Byg igangværende udviklingsbyggerier indenfor de to kategorier "MiniCO2 etagehusene" og "Det effektive byggeri. Hør om de første erfaringer fra de tre etagebyggerier, der indtil videre er planlagt. MiniCO2 Etagehus TRÆ gik i jorden i december 2022, og byggeriet af Det effektive byggeri går for alvor i gang i starten af 2023. Begge byggerier ventes færdigbyggede i slutningen af 2023. Byggerierne bliver herefter benchmarket op mod hinanden ift. bl.a. CO2-belastning. 

I skala 1:1 skal udviklingsbyggerierne skabe og afprøve ny viden i byggeriet og udvikle nye løsninger. Derudover er målet at hjælpe byggebranchen til at bygge så effektivt så muligt og herigennem undgå spild, svind og mangler.

Hør også om, hvordan Realdania By & Byg igennem tiden har sat forandring indenfor byggeriet på formel gennem 15 gennemførte udviklingsbyggerier.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 13.00-15.30
Godsbanen (konferencesalen Remisen), Skovgaardsgade 3, Aarhus 

Kl. 13.00-13.45 Introduktion til Realdania By & Byg og arbejdet med udviklingsbyggerier
Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs projekter og arbejde med at optimere bl.a. anlægsprojekter, bygningsdrift og byudvikling i forhold til samfundsansvar og verdensmål.

Hør om, hvordan selskabet sætter forandring indenfor byggeriet på formel via udviklingsbyggerier, og hvordan et udviklingsbyggeri bliver til: Hvilken dagsorden skal det understøtte, hvilken viden skal afprøves, hvordan udformes forsøgsdesignet, hvordan sikres valide svar, og hvordan skaleres viden? Og hvilket særkende har Realdania By & Byg som bygherre?

Kl. 13.45-14.25: Case: Det effektive byggeri – samarbejdserfaringer fra et gennemdigitaliseret byggeri
Peter Fangel, projektchef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til udviklingsbyggeriet Det effektive byggeri og fortæller om de første resultater. Hør bl.a. om en helt ny samarbejdsmodel mellem bygherre, rådgiver og entreprenør og om de første hands on-erfaringer med digitale værktøjer. Begge dele med fokus på at gøre etagebyggeriet klar til at blive bygget uden nævneværdige fejl, mangler og spild.

Kl. 14.25-14.35: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.35-15.15 Case: MiniCO2 Etagehus TRÆ – status og første erfaringer
Jørgen Søndermark, projektchef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til de to udviklingsbyggerier MiniCO2 etagehusene i træ og tegl. Han går i dybden med MiniCO2 Etagehus TRÆ, som snart går i jorden, og fortæller om både succeser og benspænd, bl.a. biogen isolering overfor brandkrav samt akustik- og brandtest af et helt nyt etagedæk. I det hele taget tænkes der hybridt ud af boksen, men indenfor træets egen verden.

Kl. 15.15-15.30 Afrunding og spørgsmål
Er der flere udviklingsbyggerier i vente?

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Vælg hvilket arrangement, du ønsker 2 gratis billetter til (enten i København eller Aarhus. Billetterne sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.).
3) Klik på "tilføj til kurv".
4) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms).

Køb billet til

Hvordan kan etagebyggeri bygges så effektivt og CO2-neutralt som muligt? Første erfaringer fra MiniCO2 Etagehusene og Det effektive byggeri

Torsdag den 2. februar 2023, kl. 13.00-15.30,
Godsbanen (konferencesalen Remisen), Skovgaardsgade 3, Aarhus 

Om Realdania By & Bygs forsøgsbyggerier

Gennem tiden har Realdania By & Byg gennemført 15 forsøgsbyggerier, hvorigennem ny viden afprøves i praksis og nye løsninger udvikles ved at aktivere viden fra forskningsmiljøer, byggebranchen, rådgivere og entreprenører.

I de kommende år ønsker Realdania By & Byg via en række forsøgsbyggerier i Fredericia - hvoraf tre er igangsat - at understøtte byggeriets omstillingsproces i en grønnere retning og herigennem at være med til at løse nogle af de dilemmaer og udfordringer, branchens aktører støder på, når de skal bygge mere bæredygtigt. Forsøgsbyggerierne - alle etageejendomme til boligformål - skal gøre det nemmere for byggebranchen at træffe bæredygtige valg, og indgår indgår som en del af foreningen Realdanias fokus på at fremme et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Få inspiration til arbejdet med at reducere byggeriets CO2-aftryk – hør om Realdania By & Bygs første erfaringer fra tre igangværende forsøgsbyggerier

Om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg