Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Nyt byggeri i historisk bykerne – fra forslag til realisering

torsdag den 11. november kl. 13:30 - 15:30
Nørregade 29 (mødelokale på loftet), 5000 Odense
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

Hvordan kan en ny pladsdannelse og to nye bygninger være med til at bygge bro mellem Odenses fortid og fremtid? Og hvordan kan en plads være med til at skabe liv og gennemstrømning? Det har været visionen for Oluf Bagers Plads, som Realdania By & Byg indviede i marts 2019.

Pladsen og de to nye bygninger er anlagt på kanten af byens historiske bydel og den nye bydel, som er vokset frem på arealet, hvor byens firesporede Thomas B. Thriges Gade engang løb.

Her to år efter indvielsen er nybyggerier og anlægsarbejder omkring pladsen ved at være afsluttet og tage endelig form, og pladsens funktion og integrering i omgivelserne kommer nu for alvor til sin ret: Som et bindeled, der skaber gennemstrømning og mangfoldighed og bygger bro og genforener de kappede slægtsbånd mellem byens historiske kvarterer og den nye bydel, der er skudt op. 

På erhvervsarrangementet ser vi nærmere på visionerne og tankerne bag pladsen og bygningerne, som er udviklet med afsæt i et volumenstudie i samarbejde med Praksis Arkitekter. Vi besøger desuden pladsen og den ene af de to bygninger, hvor du ved selvsyn kan opleve, om integrationen af nybyggeriet i den historiske bykerne er lykkedes. Bliv også klogere på, hvilke fordele – og udfordringer – det giver for eksempel at bruge ler i væggene fra inderst til yderst, og hvordan der i projektet er arbejdet med bæredygtighed.

Bagefter tager vi på byvandring, hvor vi skal se nærmere på, hvordan den tidligere Thomas B. Thriges Gade nu efter 7 år med byggeri er omdannet til en ny levende bymidte, som forener Odenses historiske kvarterer med resten af centrum.  


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr).  


Program

Kl. 13.30-14.15 Visionen for Oluf Bagers Plads og de to nye bygninger. 
Frants Frandsen, projektleder og arkitekt i Realdania By & Byg, fortæller om visionen for den nye plads og de to nye bygninger samt det volumenstudie og konkurrenceoplæg, som lå til grund for projektet. 

Vi byder på kaffe & kage.

Kl. 14.15-14.45 Hvordan tilpasser man nybyggeri i et historisk bebyggelsesmiljø?
Frants Frandsen viser rundt på pladsen og i den ene af de to nye bygninger og fortæller undervejs om de konkrete virkemidler, som Praksis Arkitekter har arbejdet med for at tilpasse pladsen og bygningerne til den historiske bykerne - blandt andet valg af byggematerialer, mønstermuring, størrelsen på bygningerne, klassiske saddeltage og rundbuevinduer. Han fortæller også om, hvordan der i projektet er arbejdet med bæredygtighed, blandt andet en rentabel drift, løfte lokal-områdets forretningsliv, sikre bygningerne en god CO2-profil, central affaldshåndtering, grønne facader, lang levetid og et godt indeklima med brug af sunde, giftfrie materialer.

Kl. 14.45-15.30 Fra firesporet vej til ny levende bymidte – 7 år med byggeri forener Odenses historiske kvarterer med resten af centrum 
Stig Haumann Langsager, projektchef i Odense Kommune, viser rundt i det nye levende byområde, som Oluf Bagers Plads er en del af, og som er blevet etableret, efter den firesporede Thomas B. Thriges Gade lukkede i 2014. Undervejs fortæller han om visionerne for omdannelsen af det 51.000 kvadratmeter store areal til en ny bymidte, som igen er bundet sammen med boliger, kontorer, grønne byrum, caféer, kulturoplevelser og senest et nyt H.C. Andersen Hus.  


Om Oluf Bagers Plads

Realdania By & Byg kunne i 2019 indvie Oluf Bagers Plads – et nyt byrum og to nye bygninger. Projektet er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel.  

Realdania By & Byg ejer ejendommen Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense, som består af bygninger fra hhv. 1500- og 1700-tallet. Her har Realdania By & Byg sit Odense-domicil. Realdania By & Bygs areal – hvor Oluf Bagers Plads nu er anlagt - kom i spil i forbindelse med den store omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. 

Realdania By & Byg ønskede at bakke op om dette nye byområde ved at udnytte selskabets tilstødende areal som et fysisk bindeled, der sammenfletter den historiske Oluf Bagers Gård med TBT-projektets nye bebyggelser og den mellemliggende letbane. 

Oluf Bagers Plads fik i 2019 ”Odinprisen”, som Byforeningen for Odense hvert år tildeler til et forskønnende bygningsværk i Odense.

Læs mere om Oluf Bagers Plads