Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

ONLINE: Odense Adelige Jomfrukloster

tirsdag den 6. december kl. 13:00 - 14:00
Online,
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Hvordan levede man et ærbart liv som ugift adelskvinde, hvis man ikke kunne finde en egnet ægtefælle? Fra 1700-tallet og et pænt stykke ind i 1900-tallet var en af mulighederne at flytte ind i det adelige jomfrukloster midt i Odense, indtil man måske var heldig at finde et godt parti. Men livet i klosteret var ikke lutter lagkage.

Adelskvinden Karen Brahe stiftede i 1716 et jomfrukloster i Odense, der skulle være en slags kollektiv for ugifte adelsfrøkener. Det var dog langt fra et kollektiv, som vi kender det, med flippere, frihed og frisind.

Frøkenerne var underlagt en række strenge krav: De skulle være rettroende, deltage i morgen- og aftenbøn, og de måtte ikke forlade klosteret uden priorindens tilladelse. Frøkenerne skulle være tilbage, når porten blev lukket, om sommeren kl. 21, om vinteren kl. 16. De måtte godt forlove og gifte sig – blot de ikke blev forlovet hemmeligt!

H.C. Andersen, som havde sin gang i huset i midten af 1830’erne, fik en stor beundrerinde. Digteren skrev i et brev: ”En gammel klosterfrøken Schleppegrell, vist henved 60, sværmer for mig, hun er næsten forliebt! I dag er jeg inviteret til hende i klostret. Se, de gamle, kan jeg nok få! De se på det solide, men de unge! Ak, var man dog meget smuk, eller meget rig! O Gud bevares!”

Følg med hjemmefra, når restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen viser huset frem fra kælder til kvist, og hør flere anekdoter fra husets 500 år lange historie som både bispegård, kongens gård, adelsgård og jomfrukloster. 

Program
Realdania By & Byg Klubben byder velkommen. Arkitekt Dorthe Bendtsen viser rundt på klostret. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Arrangementet tager ca. 60 min. 

Hvis du i stedet gerne vil deltage i den fysiske rundvisning, kan du tilmelde dig her.

Sådan deltager du
Før rundvisningen (og senest den 6/12 kl. 12) modtager du et link, som rundvisningen bliver streamet på. Vi sender live tirsdag kl. 13:00 til 14:00. Udsendelsen kan ses af tilmeldte i 24 timer efter rundvisningen er afsluttet. 

Mener du ikke at have modtaget linket til rundvisningen?
Eller har du andre spørgsmål, så kontakt os på klub@realdaniabyogbyg.dk eller ring 70 11 06 06.

Om Odense Adelige Jomfrukloster
Jomfruklosterets historie går helt tilbage til 1504, hvor det blev opført som bispegård. Realdania By & Byg erhvervede ejendommen, som er en af landets bedst bevarede middelalderbygninger, i 2008 og gennemførte frem til 2013 det, der er blevet kaldt ”Danmarkshistoriens største restaureringsprojekt”. I dag anvendes ejendommen af Syddansk Universitet, herunder H.C. Andersen Centret, som bedriver kulturformidling og forskning inden for H.C. Andersen-studier.

Læs mere her