Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

MiniCO2 Husene - Typehuset

Mini CO2 Typehuset er opført netop som et typehus, udført af et dansk typehusfirma, idet intentionen fra projektets start har været at bygge et hus, der vil kunne opføres i stort tal rundt i hele landet. Den samlede danske typehusbranche står i øjeblikket bag ca. 3.000 nye typehuse årligt.

Af: Birgitte Kleis (2014)

49,00 kr.

Klubpris: 30,00 kr.

I Nyborg opfører Realdania By & Byg projektet MiniCO2 Husene, som består af seks parcelhuse, der hver på sin måde søger at reducere CO2-forbuget i henholdsvis opførelsen, driften eller vedligeholdelsen af et parcelhus. MiniCO2 Typehuset er det sidste i rækken af de seks huse, og heri er samlet og indarbejdet erfaringer, resultater og konkrete CO2-reducerende tiltag fra de fem første huse.

Mini CO2 Typehuset er opført netop som et typehus, udført af et dansk typehusfirma, idet intentionen fra projektets start har været at bygge et hus, der vil kunne opføres i stort tal rundt i hele landet. Den samlede danske typehusbranche står i øjeblikket bag ca. 3.000 nye typehuse årligt.

Målet med det samlede projekt har således været dobbeltsidet: På den ene side har det været ønsket at bringe den indhøstede viden om de CO2-reducerede byggemuligheder videre til typehusfirmaerne; på den anden side har det været et ønske at give de danske huskøbere lyst til at efterspørge et CO2-reduceret hus, vel at mærke uden at huset skal koste dem mere end et helt konventionelt typehus, samtidig med at de får en række ekstra bonusser, som gør Mini CO2-huset skønnere og mere brugbart

I lighed med de øvrige fem huse er der foretaget en livscyklusanalyse af MiniCO2 Typehuset inden opførelsen. Analysen dokumenterer, at CO2-udledningen fra byggematerialerne i deres samlede levetid ligger på 2,85 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år, sammenlignet med et almindeligt hus’ 5,19 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år. Det giver en reduktion på 45 pct.

En relativ stor del af CO2-udledningen fra materialerne stammer fra klimaskærmens ydervægge, der er opbygget af porebetonblokke, men fordi de homogene murblokke har to forskellige densiteter, er det unødvendigt at bruge isolering, som ellers også vejer tungt i et CO2-regnskab.

Hæftet er det sjette i rækken af en serie om hvert hus i projektet.

Hæfte, 34 sider rigt. illustreret

Allerede klubmedlem?

Klubbens medlemmer handler altid til klubpris.

Skal du være med i vores arkitekturklub?

Eksklusive arrangementer i hele Danmark, kun 199 kr. om året.

Bliv medlem