Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Bøger

Herunder finder du en oversigt over Realdania By & Bygs publikationer. Nogle af publikationerne er kun lavet som en digital udgave. Alle publikationer kan downloades gratis.

125 resultater

  Stationsbygningen i Gelsted

  Af: Lene Floris og Realdania By & Byg (2023)

  Stationsbygningen i den vestfynske by Gelsted er indbegrebet af en klassisk dansk stationsbygning, opført i 1911, da jernbanebyggeriet i Danmark var på sit højeste og nye stationsbygninger skød op ove...

  Om Stationsbygningen i Gelsted

  199,00 kr.
  Klubpris 139,00 kr.

  Nørre Sødam – en værftgård i Tøndermarsken

  Af: Anne Marie Ludvigsen og Realdania By & Byg (2023)

  Nørre Sødam syd for Møgeltønder er en af de sidste intakte værftgårde med den egnskarakteristiske tagbærende bjælkekonstruktion - en helt unik bygningstype, der i Danmark kun findes i Tøndermarsken.

  Om Nørre Sødam – en værftgård i Tøndermarsken

  199,00 kr.
  Klubpris 139,00 kr.

  Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø

  Af: Realdania By & Byg (2023)

  Mens der er stor fokus på klimabelastningen fra byggeriet med forskellige regelsæt, LCA-værktøjer og certificeringsordninger, er det anderledes med al den byggemodning, som finder sted mellem husene o...

  Om Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø

  99,00 kr.
  Klubpris 79,00 kr.

  Historiske ejendomme 2003 til 2023

  Af: Realdania By & Byg (2023)

  I denne publikation bliver der sat fokus på den samlede portefølje af historiske ejendomme, og der gives mulighed for at komme tættere Realdania By & Bygs arbejde med den danske bygningsarv igennem en...

  Om Historiske ejendomme 2003 til 2023

  199,00 kr.
  Klubpris 199,00 kr.

  Fra projekt til levende by

  Af: Realdania By & Byg (2023)

  For en kommune eller et arealudviklingsselskab, der skal virkeliggøre visionerne for en ny bydel, handler det ikke kun om at udtænke planerne og få nogen til at bygge husene og anlægge fællesarealerne...

  Om Fra projekt til levende by

  99,00 kr.
  Klubpris 79,00 kr.

  Familien Jensens Gård - en mønstergård fra 1900

  Af: Lene Floris og Realdania By & Byg (2022)

  Familien Jensens fredede gård i Korup på Fyn er et velbevaret mønstereksempel på en dansk gård fra år 1900, da andelsbevægelsen rullede ind over landet. I 2020 købte Realdania By & Byg gården, som nu...

  Om Familien Jensens Gård - en mønstergård fra 1900

  199,00 kr.
  Klubpris 139,00 kr.

  Energiforbedring i historiske bygninger

  Af: Dorthe Bendtsen og Realdania By & Byg (2021)

  I de knap 20 år, hvor Realdania By & Byg har restaureret historiske ejendomme over hele landet, har der ved hver ejendom været gjort en indsats for at energiforbedre så meget som muligt og samtidig væ...

  Om Energiforbedring i historiske bygninger

  99,00 kr.
  Klubpris 79,00 kr.

  UDSOLGT: Årbog 2023

  Med ’Årbog 2023’ markeres samtidig tyveåret for stiftelsen af Realdania By & Byg, og i den anledning bringes i årbogen en række interviewartikler, som ser tilbage på tyve år med filantropi, forretning...

  Om UDSOLGT: Årbog 2023

  Produktet kan ikke købes

  Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme

  Af: Realdania By og Byg (2022)

  Det er bedre for klimaet at restaurere eller transformere en gammel bygning end at bygge nyt. Sådan lyder den gennemgående konklusion, efter at Realdania By & Byg har gennemført livscyklusvurderinger...

  Om Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme

  99,00 kr.
  Klubpris 79,00 kr.

  Life cycle assessment for historic buildings

  Af: Realdania By & Byg (2022)

  It is more climate-friendly to restore or transform an older building than to construct a new building. That is an overall conclusion from the work of Realdania By & Byg after having restored or trans...

  Om Life cycle assessment for historic buildings

  Produktet kan ikke købes

1 af 13