Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Byggemodning i arealudvikling med fokus på klima og miljø

torsdag den 16. november kl. 14:00 - 16:30
Vendersgade 74, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Byggebranchen har i disse år stor fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra byggeriet. Ud over at selve byggeriet rummer stort potentiale for CO2-besparelser, så kan der også være et potentiale i at minimere CO2-udledningen i byggemodningsprocesser i tilknytning til by- og arealudvikling.

Da byggemodning er et lidt usammenhængende og fragmenteret felt, har Realdania By & Byg fået COWI til at udarbejde en analyse af hvilke tiltag, der kan bidrage til, at byggemodningsfasen i byudvikling bliver miljømæssigt mere bæredygtig, bl.a. i forhold til CO2. 

Med afsæt i COWI’s analyse udgiver Realdania By & Byg en publikation i efteråret 2023 med nedslag og eksempler fra praksis i selskabets fire arealudviklingsselskaber. Hovedfokus er på, hvordan man via CO2-reduktion kan tage mest muligt hensyn til klima og miljø gennem byggemodning, og hvordan disse hensyn spiller sammen med en lang række andre faktorer i byudviklingen, som økonomi og markedsforhold, mobilitet og transport, social bæredygtighed og meget mere.

På dette erhvervsarrangement kan du blandt andet høre om:

  • Hvordan er by- og bebyggelsesplanlægningen styrende for en bydels klimapåvirkning?
  • Hvad er best practice i forhold til at styrke bæredygtighed i byggemodningsprocesser?
  • Hvilke konkrete erfaringer indenfor byggemodning kan Realdania By & Bygs fire arealudvik-lingsprojekter bidrage med?
  • Hvilke udfordringer og barrierer er der for, at indsatserne kan få den ønskede effekt?
  • Hvordan kan indsatserne og positive bidrag kobles til EUs Taksonomi, Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri og DGNB-systemet?


Program 

Kl. 14.00-14.30 Introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar og introduktion til CO2-hensyn i byggemodning
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, giver en introduktion til, hvordan Realdania By & Byg arbejder med samfundsansvar i selskabets fire arealudviklingsprojekter. Hvordan har pro-jekterne, som i deres opstart generelt ikke har haft specifikt fokus på bæredygtighed i byggemodningen, udviklet deres fokus på klima og miljø, herunder særligt inden for byggemodningen? Hvilke CO2-udledende aktiviteter kan byggemodning bestå af, hvordan er by- & bebyggelsesplanlægningen styrende for en bydels klimapåvirkning, og hvordan kobles indsatserne og de positive bidrag Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri og DGNB for byområder?

Kl. 14.30-15.00 Mere miljømæssig bæredygtighed i byggemodningsprocesser – best practice
Kirsten Mariager, Director Green Transition and Sustainability, Society and Utilities Division i COWI, fortæller om hovedkonklusionerne i den analyse, som COWI har udarbejdet for Realdania By & Byg baseret på data fra byggemodningen i de fire arealudviklingsprojekter suppleret med viden og inspiration fra COWIs egne eksperter på området. Analysen anbefaler, hvordan den miljømæssige bæredygtighed kan optimeres og peger på, hvilke udfordringer og barrierer der er for, at det kan lykkes.

Kl. 15.00-15.15 Kort pause

Kl. 15.15-15.45 Hvilke konkrete erfaringer indenfor byggemodning kan arealudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia bidrage med
Peter Kirketofte, projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia P/S, giver en introduktion til arealudviklingsselskabet Kanalbyen, og hvordan Kanalbyen gennem tiden har arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen i byggemodning, blandt andet gennem jordbalance, minimering af materialeforbrug, klimatilpasning og indenfor forsyningsområdet. Hør også konkrete eksempler på afvejning af hensyn mellem CO2-belastningen og bydelens kvaliteter.

Kl. 15.45-16.30 Rundvisning i KanalbyenOm Realdania By & Bygs arealudviklingsprojekter

Målet med Realdania By & Byg arealudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bykvalitet og byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire arealudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er:

  • Kanalbyen i Fredericia
  • Naturbydelen Ringkøbing K
  • Nærheden i Hedehusene
  • Køge Kyst


Om Kanalbyen i Fredericia P/S
Kanalbyen i Fredericia er et ambitiøst byudviklingsprojekt ved havnen i Fredericia - midt i Trekantområdet og i hjertet af Danmark. Fuldt udbygget, skal Kanalbyen rumme op mod 2.800 arbejdspladser og 1.200 boliger, kultur, detailhandel og meget mere.

Kanalbyen i Fredericia udvikles i partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg.

Arrangementer til dig