Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

LCA i praksis – Støberihallerne i Præstø som case

mandag den 6. november kl. 13:00 - 15:30
Vi mødes i biografen i Adelgade 41 i Præstø og går bagefter over i Støberihallerne (Adelgade 18B), 4720 Præstø
NB: Arrangementet kræver tilmelding

I Præstø er Realdania By & Byg midt i transformationen af byens nedlagte jernstøberi fra 1887 til moderne bibliotek og borgerservice. Et arbejde, hvor bevaringsværdier, æstetik og funktionalitet skal gå hånd i hånd med indeklima, drift og brugerhensyn. Alle beslutninger fra nedrivning, til genopbygning og til den fremtidige drift hviler på minutiøst udarbejdede LCA-beregninger indrapporteret direkte fra byggepladsen til ingeniørens regneark.    

Kom med til erhvervsarrangement i Præstø og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med LCA i praksis. Vi går tæt på de konkrete beslutninger i omdannelsen af det tidligere industrianlæg. Realdania By & Byg købte ejendommen i 2021, og den indgår i dag i samlingen af 60 historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Samlingen danner grundlag for Realdania By & Bygs arbejde og erfaring med restaurering, drift og vedligehold af historiske ejendomme

Ejendomssamlingen er gennem de sidste tre år blevet udførligt gennemanalyseret, og der er lavet livscycklusvurderinger for selve restaureringen af hver enkelt ejendom. Siden er ejendommenes energiforbrug blevet tilføjet i LCA’erne, da energiforbruget nu løbende bliver monitoreret via energimålere i alle bygninger i Realdania By & Bygs ejendomsportefølje. For Realdania By & Byg er har et stadigt større fokus på at energioptimere betydet, at også det kontinuerlige vedligehold bliver gentænkt i jagten på en ny vej frem. 

Vi dykker ned i tallene på tværs af samlingen af ejendomme og giver konkrete eksempler på, hvordan Realdania By & Byg i praksis arbejder med at reducere CO2-aftrykket i både restaureringen, i driften og i vedligeholdelsen af historiske ejendomme

Arrangementet henvender sig til aktører med større ejendomsporteføljer, som ønsker at arbejde systematisk med at udvikle en mere CO2-venlig praksis, og til rådgivere, entreprenører og håndværkere, som ønsker inspiration til, hvordan man kan hjælpe med at træffe de mest CO2-venlige valg ud fra data om materialernes miljøpåvirkning (EPD’er).


Program 

Kl. 13.00-13.05: Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg

Kl. 13.05-13.40 Hvordan laver man LCA på 500 års bygningsarv?
Ingeniør Troels Frey Andersen, projektleder for LCA i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med at reducere sin klimalastning som en del af selskabets samfundsansvar. 

Hør om det metodeapparat, som er blevet brugt til at lave LCA’er af selskabets 60 restaurerings-projekter. Troels Frey Andersen viser eksempler på LCA’er af udvalgte afsluttede restaureringsprojekter.

Kl. 13.40-13.50 Kort pause med kaffe og kage

Kl. 13.50-14.20: Drift og vedligehold af historiske ejendomme med CO2-omtanke
Bygningskonstruktør Casper Clement Nielsen, projektleder i driftsafdelingen i Realdania By & Byg, fortæller om valg og fravalg i en drift- og vedligeholdelsesoptik under hensyntagen til CO2-udslip med udgangspunkt i hans daglige arbejde med historiske ejendomme med særlig fokus på den løbende energimonitorering. 

Kl. 14.20-14.40 Hvordan har LCA-arbejdet påvirket den aktuelle restaurering af Støberihallerne i Præstø?
Arkitekt Anders Brüel, projektleder i Realdania By & Byg giver en introduktion til Støberihallerne og fortæller om den igangværende restaurering af bygningerne. Hvordan har LCA-arbejdet påvirket valgene i den aktuelle restaurering? Og hvordan samarbejder projektafdelingen og driftsafdelingen om at finde de mest CO2-venlige løsninger både i forhold til restaureringen og til driften?

Kl. 14.40-15.30: Vi går over i Støberihallerne, hvor Anders Brüel viser rundt og fortæller om den igangværende restaurering.


Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af Realdania By & Bygs to publikationer: ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” og ”Energiforbedring i historiske bygninger”. 

Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD
Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.250 kr. inkl. moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.300 kr). 


Læs mere om Støberihallerne i Præstø
Støberihallerne i Præstø udgør et sammenhængende bynært industrianlæg fra sidst i 1800-tallet, der fortæller historien om forandringen af Danmark fra bonde- til industrikultur. Ejendommen indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.

Mødested: 
Biografen Bernhard i Adelgade 41 i Præstø. Efter indlæg går vi over i Støberihallerne (Adelgade 18B), hvor Anders Brüel viser rundt og fortæller om restaureringen.

Arrangementer til dig