Bæredygtige restaureringer og CO2 reduktion i byggeriet

En af vejene til at reducere verdens CO2-aftryk går via byggeriet. Her viser erfaringen, at bevaring og istandsættelse, CO2-venlige materialer og løbende energiforbedringer kan gøre en stor forskel for den eksisterende bygningsmasse.

Kom med til erhvervsarrangement den 3. februar 2022 på Hindsgavl Slot eller den 22. marts 2022 i Støberihallerne i Præstø og hør om vores erfaringer på dette felt og om resultaterne fra de nyligt afsluttede beregninger af C02-aftrykket i vores restaureringer og transformationer. Bliv også klogere på, hvordan Realdania By & Byg i dag anvender livscyklusanalyser (LCA) i såvel istandsættelse og driften af ejendomme. 

Erhvervsarrangementet lægger op til en diskussion af, hvordan aktører med større ejendomsporteføljer kan arbejde systematisk med at udvikle en mere bæredygtig praksis.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Torsdag den 3. februar kl. 13.00-15.30
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Kl. 13.00-13.15 Samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme.

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. at kortlægge LCA af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retroperspektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer.

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.15-14.45 Case: Hvordan ser LCA-beregningen ud for restaureringen af en konkret historisk bygning? Og hvordan ændres den fremadrettede restaureringspraksis?
Frants Frandsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om LCA-beregningen for restaureringen af Hindsgavl Slot og om de fremtidige restaureringer – bl.a. af Støberihallerne i Præstø – hvor krav om CO2-opgørelse er en del af udbudsmaterialet.

14.45-15.30 Rundvisning på Hindsgavl Slot med fokus på transformation af stalde til moderne hotelværelser
Frants Frandsen viser rundt på Hindsgavl Slot - bl.a. i den gamle kostald, som er transformeret til moderne hotelfløj med brug af bl.a. genbrugstegl.

Tirsdag den 22. marts kl. 13.00-15.30
Det Gamle Toldhuus, Havnepladsen 10, 4720 Præstø

Kl. 13.00-13.15 Samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme.

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. at kortlægge LCA af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retroperspektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer.

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.10-14.40 Case: Hvordan ser LCA-beregningen ud for restaureringen af en konkret historisk bygning? Og hvordan ændres den fremadrettede restaureringspraksis?
Anders Brüel, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om, hvordan der i restaureringsprocessen for Støberihallerne er arbejdet med LCA, og hvilke udfordringerne der har været ved arbejdet. Han fortæller også om, hvordan krav om CO2-opgørelse er blevet en del af udbudsmaterialet til fremtidige restaureringer.

14.40-14.50: Vi går over til Støberihallerne

14.45-15.30 Rundvisning i Støberihallerne med fokus på de bæredygtige valg i restaureringen
Anders Brüel viser rundt i Støberihallerne i Præstø og fortæller om den igangværende restaurering, og hvilken indflydelse selskabets LCA-arbejde har fået for valgene i restaureringen.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Vælg gratis velkomstgave
3) Vælg det arrangement, du ønsker 2 gratis billetter til (værdi kr. 1.040,-). Dine billetter sendes til den oplyste mailadresse. 
4) Klik på "tilføj til kurv".
5) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Køb billet til

Bæredygtige restaureringer og CO2-reduktion i byggeriet - Middelfart
Torsdag den 3. februar kl. 13:00 - 15:30
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Bæredygtige restaureringer og CO2 reduktion i byggeriet - Præstø
Tirsdag den 22. marts kl. 13:00-15:30
Det Gamle Toldhuus, Havnepladsen 10, 4720 Præstø

Om Realdania By & Bygs arbejde med LCA
Gennem det seneste år har Realdania By & Byg foretaget LCA af selskabets godt 60 restaureringer, som spænder over 500 års bygningshistorie. Ejendomsporteføljen rummer derfor en stor spændvidde ift. forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætning. Derfor støder vi ofte på de mange indbyggede udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.

Få inspiration til arbejdet med bæredygtige restaureringer

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg