LCA og historiske huse

Hvordan kan restaurering, drift og vedligehold af historiske ejendomme blive mere CO2-venlig?

Kom til erhvervsarrangement i Præstø den 6. november 2023 eller i København den 23. januar 2024 og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med LCA i praksis.

Hør om, hvordan LCA af 60 historiske ejendomme har ført til nye metoder og blotlagt CO2-gevinster. Gennem de sidste tre år er Realdania By & Bygs ejendomsporteføljer blevet udførligt gennemanalyseret, og der er lavet livscycklusvurderinger for selve restaureringen af hver enkelt ejendom. Siden er ejendommenes energiforbrug blevet tilføjet i LCA’erne, da energiforbruget nu løbende bliver monitoreret via energimålere i alle bygninger i Realdania By & Bygs ejendomsportefølje. For Realdania By & Byg har et stadigt større fokus på at energioptimere betydet, at også det kontinuerlige vedligehold bliver gentænkt i jagten på en ny vej frem.

Vi dykker ned i tallene på tværs af samlingen af ejendomme og giver konkrete eksempler på, hvordan Realdania By & Byg i praksis arbejder med at reducere CO2-aftrykket i både restaureringen, i driften og i vedligeholdelsen af historiske ejendomme.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Mandag den 6. november kl. 13.00-15.30
Mødested: Biografen Adelgade 41, Præstø

Kl. 13.00-13.05: Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg

Kl. 13.05-13.40 Hvordan laver man LCA på 500 års bygningsarv?
Ingeniør Troels Frey Andersen, projektleder for LCA i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med at reducere sin klimalastning som en del af selskabets samfundsansvar.

Hør om det metodeapparat, som er blevet brugt til at lave LCA’er af selskabets 60 restaurerings-projekter. Troels Frey Andersen viser eksempler på LCA’er af udvalgte afsluttede restaureringsprojekter.

Kl. 13.40-13.50 Kort pause med kaffe og kage

Kl. 13.50-14.20: Drift og vedligehold af historiske ejendomme med CO2-omtanke
Bygningskonstruktør Casper Clement Nielsen, projektleder i driftsafdelingen i Realdania By & Byg, fortæller om valg og fravalg i en drift- og vedligeholdelsesoptik under hensyntagen til CO2-udslip med udgangspunkt i hans daglige arbejde med historiske ejendomme med særlig fokus på den løbende energimonitorering.

Kl. 14.20-14.40 Hvordan har LCA-arbejdet påvirket den aktuelle restaurering af Støberihallerne i Præstø?
Arkitekt Anders Brüel, projektleder i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Støberihallerne, og fortæller om den igangværende restaurering af bygningerne. Hvordan har LCA-arbejdet påvirket valgene i den aktuelle restaurering? Og hvordan samarbejder projektafdelingen og driftsafdelingen om at finde de mest CO2-venlige løsninger både i forhold til restaureringen og til driften?

Kl. 14.40-15.30: Vi går over i Støberihallerne, hvor Anders Brüel viser rundt og fortæller om den igangværende restaurering.

Tirsdag den 23. januar kl. 14.00 - 16.00
Jarmers Plads 2 (i spisesalen), København 

Kl. 14.00-14.05: Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg

Kl. 14.05-14.30: LCA er blevet en del af hverdagen i Realdania By & Byg 
Udviklingsdirektør Anne Mette Rahbæk giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med LCA som en integreret del af hverdagen i alle projekter.

Kl. 14.30-15.00: Hvordan laver man LCA på 500 års bygningsarv?
Hør om det metodeapparat, som er blevet brugt til at lave LCA’er af selskabets 60 restaurerings-projekter. Troels Frey Andersen viser eksempler på LCA’er af udvalgte afsluttede restaureringsprojekter og gør status på Co2 regnskabet for Realdania By & Bygs samlede portefølje af historiske ejendomme.

Kl. 15.00-15.15: Kort pause med kaffe og kage

Kl. 15.15: LCA i drift og vedligehold af historiske ejendomme
Casper Clement Nielsen, projektleder i driftsafdelingen i Realdania By & Byg, fortæller om LCA i forhold til drift, vedligehold og løbende energioptimering af historiske ejendomme som f.eks. Skagen Grå Fyr.

Kl. 15.40-16.00: Refleksioner og dialog

 

Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af Realdania By & Bygs to publikationer: ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” og ”Energiforbedring i historiske bygninger”.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Klik på "tilføj til kurv".
3) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.250 inkl. moms.

Køb billet til

LCA i praksis. Hvordan kan restaurering, drift og vedligehold af historiske ejendomme blive mere CO2-venlig?

Mandag den 6. november 2023 kl. 13.00-15.30
Adelgade 18B, 4720 Præstø

Eller

Tirsdag den 23. januar 2024 kl. 14:00 - 16:00
Jarmers Plads 2 (i spisesalen), 1551 København V

Støberihallerne i Præstø

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg