Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Bøger

Byudvikling

11 resultater

  Elbilerne kommer - er byen klar?

  Af: Realdania By & Byg

  Mange flere elbiler forventes at køre rundt på vejene i de kommende år, og denne del af den grønne omstilling stiller krav til byudvikling og byggeri. I den nye bydel Nærheden i Hedehusene er man gået...

  Om Elbilerne kommer - er byen klar?

  Produktet kan ikke købes

  Kvalitetsledelse i byudvikling - erfaringer fra fire arealudviklingsprojekter

  Af: Realdania By & Byg

  Hvordan kan en kommune eller et arealudviklingsselskab sikre sig, at et nyt byområde får den ønskede kvalitet også når boliger, erhverv og butikker skal opføres af tredjemand? Denne publikation peger...

  Om Kvalitetsledelse i byudvikling - erfaringer fra fire arealudviklingsprojekter

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Kunst i byudvikling

  Af: Realdania By & Byg

  Kunsten indgår i stigende grad, når kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer og andre aktører ønsker at gøre nye bydele, byrum eller bygninger levende og attraktive.

  Om Kunst i byudvikling

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling

  Kommuner og byudviklingsselskaber bruger i stigende grad udviklingsplaner som styringsværktøj. En udviklingsplan handler ikke kun om, hvordan byen skal se ud, men i høj grad også om hvilke strategier...

  Om Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Byggefællesskaber og beboerdrevet boligbyggeri i byudvikling

  Af: Realdania By & Byg

  Levende og mangfoldige byer opstår bedst gennem variation i arkitektur, byfunktioner og boligformer - og et nyt bidrag til mangfoldigheden er boligprojekter, hvor beboerne selv er bygherre. Publikatio...

  Om Byggefællesskaber og beboerdrevet boligbyggeri i byudvikling

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Klimatilpasning i byudvikling - Fem løsninger med merværdi for byen

  Af: Realdania By & Byg

  Læs om klimatilpasningsløsningerne i fem danske byudviklingsprojekter, der alle håndterer klimaudfordringerne på en effektiv måde og samtidig fremmer en lang række andre hensyn til f.eks. byliv, rekre...

  Om Klimatilpasning i byudvikling - Fem løsninger med merværdi for byen

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Ny inspiration til byudvikling

  At udvikle attraktive og bæredygtige byområder kræver holdbare strategier for byens udvikling - og gode greb og løsninger, som helst skal imødekomme flere hensyn på én gang. Ny inspiration til byudvik...

  Om Ny inspiration til byudvikling

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Strategisk ledelse af byudvikling

  Af: Realdania By & Byg

  Byudvikling handler i dag om meget mere end bygninger, veje og byrum. En bred og mere strategisk tilgang til byudvikling vinder indpas i mange danske kommuner, ofte ud fra et ønske om at skabe en soci...

  Om Strategisk ledelse af byudvikling

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Dyrk Byen

  Af: Realdania By & Byg

  Dyrkning i byen er tilbage i parker, på tage, i havne, på parkeringspladser, altaner og mange flere steder. Idekatalogerne Dyrk Byen, Livskvalitet med urban farming og Dyrk Byen - 10 gode idéer sælges...

  Om Dyrk Byen

  49,00 kr.
  Klubpris 39,00 kr.

  Parkering og bykvalitet

  Af: Realdania By & Byg

  Hvor skal bilen stå? Spørgsmålet kan lyde banalt, men er helt centralt, når det handler om at udvikle en velfungerende ny bydel eller gøre en by endnu bedre. Inspirationshæftet og eksempelsamlingen "P...

  Om Parkering og bykvalitet

  Produktet kan ikke købes

1 af 2