Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Politik vedr. brug af personlige oplysninger

I Realdania By & Byg prioriterer vi databeskyttelse højt. Hvad enten du er gæst på vores hjemmesider eller på anden måde er i kontakt med Realdania By & Byg, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i Realdania By & Bygs privatlivspolitik.

Senest opdateret den 28. august 2023

Realdania By & Bygs privatlivspolitik er inddelt i følgende afsnit:

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

2. Realdania By & Bygs behandling af personoplysninger om:
a. Medlemmer
b. Lejere, købere og sælgere af fast ejendom ejet af Realdania By & Byg
c. Abonnenter på nyhedsmails
d. Besøgende på Facebook
e. Deltagere i arrangementer
f. Deltagere i quizzer og konkurrencer
g. Øvrige interessenter
h. Hjemmesidebesøgende (cookies)
i. Videoovervågning

3. Sikkerhed

4. Dine rettigheder

5. Konkurrencebetingelser julekalender

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i pkt. 2, afhængigt af din relation til Realdania By & Byg. Pkt. 1, 3 og 4 gælder for alle, vi behandler personoplysninger om.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Realdania By & Byg A/S
Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 10 13 07 51
Tlf. 70 11 06 06
info@realdaniabyogbyg.dk

2. Realdania By & Bygs behandling af personoplysninger

2.a Medlemmer

Realdania By & Byg indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer af Realdania By & Byg Klubben til en række formål, herunder:

 • Tilmelding til nyhedsmail
 • Deltagelse ved arrangementer
 • Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania By & Byg
 • Markedsføring og annoncering
 • Udsendelse af årbog og lign.
 • Log-in på Realdania By og Byg Klubbens hjemmeside
 • Sikre at vores oplysninger om dig er ajourførte
 • Medlemsundersøgelser
 • Fremsendelse af påmindelser og servicemeddelelser
 • Sikre, at du ikke indgår i rekrutteringskampagner, når du allerede er medlem

De personoplysninger, som vi indsamler om vores medlemmer, er bl.a. navn, titel, firma, adresse, mail, telefonnumre, m.m. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi blandt andet, når du melder dig ind i Realdania By og Byg Klubben, tilmelder dig nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania By & Byg.

Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende medlemstilbud, hvis du er medlem og udtrykkeligt har givet dit samtykke. Dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os.

Hvis du er medlem af Realdania By & Byg Klubben og besøger realdania.dk eller realdaniabyog-bygklubben.dk via nyhedsbrevet, indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Registrere dig som medlem i Realdania By & Byg samt for at opfylde og administrere medlemskabet (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b))
 • Registrere dig som lejer, køber eller sælger i Realdania By & Byg samt for at opfylde og administrere lejeforholdet (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b))
 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsmails og markedsføring (databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6 (1) (a))
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser og julekort (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at sikre, at du ikke indgår i markedsføringskampagner, når du allerede er medlem (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (f))
 • Legitim interesse i at opsætte annoncer på Facebook og andre sociale medier fra Realdania By & Byg (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (f))
 • Legitim interesse i at sende en hashet e-mailadresse til Facebook, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx fordi du er medlem eller i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev) samt oplysning om din interesse i Realdania By & Byg. Facebook anvender herefter den hashede e-mailadresse til at målrette markedsføring mod andre Facebook-brugere, der har tilsvarende interesser som dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)). Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os. Derudover kan du gøre indsigelse over for Facebook ved at ændre dine indstillinger på Facebook, og deaktivere ”Facebook Custom Audiences”, ved at følge instruktionerne på følgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Du kan derudover læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger, herunder Facebooks brug af cookies til at skabe profiler og markedsføre sig, via dette link: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi henviser i øvrigt til afsnit 2.d ”Besøgende på Facebook” nedenfor, der gælder for Realdania By & Byg og Facebooks behandling af dine personoplysninger i tilfælde af, at du besøger Realdanias By & Bygs fanside på Facebook samt beskriver det generelle dataansvar for Realdania By & Byg og Facebook.
 • Samfundets interesse for at videregive oplysninger til distributionsselskaber med henblik på at distributionsselskaberne kan overholde deres retlige forpligtelser fx i form af adressevask ifm. tilmelding af nyhedsbreve (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (e)).
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
 • Overholde eventuelle retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c))

Videregivelse og overladelse

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det. De informationer, som Realdania By & Byg indsamler fra klubmedlemmer, sælges eller videregives ikke til tredjeparter uden forudgående samtykke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, distributionsselskaber, advokater eller politiet.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af en kontrakt med Realdania By & Byg leverer relevante ydelser fx, IT-leverandører, mailudbydere, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører og koncernforbundne selskaber vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Medlemsoplysninger slettes som udgangspunkt ved ophør af medlemskab eller ved medlemmets død. I tilfælde af, at medlemmet har samtykket til modtagelse af nyhedsmails, bevares oplysninger der er nødvendige herfor, så længe samtykket er gældende og op til 2 år efter samtykket er trukket tilbage. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form.

Andre relevante afsnit

Vi gør opmærksom på, at andre afsnit i denne samlede privatlivspolitik, også kan være relevante at læse. Hvorvidt andre afsnit i privatlivspolitikken er relevante for dig, vil afhænge af din konkrete adfærd og interaktion.

2. b Lejere, købere og sælgere af fast ejendom ejet af Realdania By & Byg

Realdania By & Byg indsamler og behandler personoplysninger om potentielle lejere, købere og sælgere til en række formål, herunder:

• Behandling af oplysninger om potentielle lejere, købere og sælgere
• Identificering af tidligere lejere, købere og sælgere

Formålet med at behandle oplysninger, herunder personoplysninger i forbindelse med køb, salg og udlejning af fast ejendom er at sikre, at der træffes beslutning om det på et så velunderbygget grundlag som muligt, og afdække eventuelle sammenhænge til tidligere og andre køb, salg og udlejninger.

Her kan du se, hvordan Realdania By & Byg registrerer og bruger de oplysninger, du som køber, sælger eller lejer bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services.

Realdania By & Byg registrerer de pågældende data elektronisk i et lukket system og persondata fysisk, eventuelt i aflåste skabe. Kun udvalgte medarbejdere har adgang til de elektroniske og fysiske data.

Ved udfyldelse af oplysningsskemaer bliver du bedt om at indtaste en række personoplysninger, herunder:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Vi bruger dine personoplysninger for at kunne behandle din henvendelse af køb, salg eller leje.
Realdania By & Byg indsamler ikke af egen drift oplysninger om potentielle købere, sælgere eller lejere. Hvis du selv afgiver oplysninger, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den specifikke henvendelse.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • For at kunne vurdere dit potentielle køb, salg eller leje. I tilfælde af, at din henvendelse imødekommes, anvendes oplysninger efterfølgende til at administrere aftaleforholdet (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)).

Videregivelse og overladelse

Realdania By & Byg videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjeparter. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, distributionsselskaber, advokater eller politiet.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med Realdania By & Byg leverer relevante ydelser fx, IT-leverandører, ejendomsmæglere, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncern-forbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Sletning af personoplysninger

I forhold til leje, køb og salg af fast ejendom, opbevarer vi oplysninger om dig og dit projekt for at kunne identificere, om du tidligere har ansøgt, så længe denne information er relevant for os. Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål.

Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Realdania By & Byg er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

2.c Abonnenter på nyhedsmails

Når du abonnerer på Realdania By & Bygs nyhedsbrev, registrerer vi din mailadresse, navn og postnummer, som du har oplyst. Vi bruger oplysningerne til at sende dig nyhedsmails og til at lave statistik på abonnenternes anvendelse af nyhedsbrevets indhold. Vi bruger også e-mailen til at registrere brugeradfærd på vores hjemmeside og på den baggrund sende nyhedsbreve med markedsføring med personlige anbefalinger til arrangementer samt bøger/publikationer i nyhedsbrevene.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsmail samt øvrige henvendelser og markedsføring (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a))
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at opsætte annoncer på Facebook fra Realdania By & Byg på baggrund af din e-mailadresse og din interesse i Realdania (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at sende en hashet e-mailadresse til Facebook, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx fordi du er medlem eller i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev) samt oplysning om din interesse i Realdania By & Byg. Facebook anvender herefter den hashede e-mailadresse til at målrette markedsføring mod andre Facebook-brugere, der har tilsvarende interesser som dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).

Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os. Derudover kan du gøre indsigelse over for Facebook ved at ændre dine indstillinger på Facebook, og deaktivere ”Facebook Custom Audiences”, ved at følge instruktionerne på følgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Du kan derudover læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger, herunder Facebooks brug af cookies til at skabe profiler og markedsføre sig, via dette link: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi henviser i øvrigt til afsnit 2.d ”Besøgende på Facebook” nedenfor, der gælder for Realdania By & Byg og Facebooks behandling af dine personoplysninger i tilfælde af, at du besøger Realdania By & Bygs fanside på Facebook samt beskriver det generelle dataansvar for Realdania By & Byg og Facebook.

Videregivelse og overladelse

Oplysningerne gemmes hos vores databehandlere, der assisterer Realdania By & Byg med levering af nyhedsmails, mailudbydere samt IT-leverandører.

Oplysningerne om de enkelte abonnenter videregives som det klare udgangspunkt ikke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysninger der er nødvendige for at kunne udsende nyhedsmails, opbevares så længe samtykket er gældende og op til 2 år efter samtykket er trukket tilbage. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form.

Opsigelse kan ske direkte fra ethvert fremsendt nyhedsmail, ved hjælp af ”Afmeld”-linket i bunden. Du kan også henvende dig til info@realdaniabyogbyg.dk for at blive slettet eller få mere information om nyhedsmails.

2.d Besøgende på Facebook

Privatlivspolitik – Realdania By & Bygs Facebookside

1. Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

Denne privatlivspolitik gælder for Realdania By & Byg og Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Realdania By & Bygs Facebookside (”Facebooksiden”).

2. Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

Realdania By & Byg og Facebook er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger.
Realdania By & Bygs selskabsoplysninger:

Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 55 54 22 28

Facebooks selskabsoplysninger:

Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
Selskabsnummer: 462932

Realdania By & Byg følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar og Realdania By & Byg forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen.

3. Hvilke personoplysninger indsamler Facebook?

Facebook anvender ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insight”) på Facebooksiden for at indsamle anonymiserede statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb, og geografiske oplysninger. Til dette formål, har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre den bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik.

Se Facebooks cookiepolitik på følgende link:
https://m.facebook.com/policies/cookies/

4. Hvilke personoplysninger indsamler Realdania By & Byg?

Alt afhængigt af din adfærd på Facebooksiden, kan Realdania By & Byg indsamle følgende per-sonoplysninger om dig:

 • Om du ”synes godt om” Facebooksiden
 • Kommentarer som du efterlader på Facebooksiden
 • At du har besøgt Facebooksiden
 • Anonymiserede oplysninger fra Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb, og geografiske oplysninger

5. Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

Facebook behandler dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit reklamesystem, og for at give Realdania By & Byg statistikker, som Facebook udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden, med henblik på at reklamere og tilpasse aktiviteterne på Facebooksiden. Via cookies får Facebook og Realdania By & Byg således kendskab til om du ”liker” Facebooksiden, og benytter Facebooksidens applikationer, så Facebook og Realdania By & Byg kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

Realdania By & Byg anvender også dine personoplysninger til at forbedre Realdania By & Bygs produkter, forbedre Facebooksiden og foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte Realdania By & Bygs services og produkter, herunder på baggrund af din feedback og tilbagemeldinger.

6. Hvad er det juridiske grundlag for databehandling?

Realdania By & Byg behandler dine personoplysninger som følge af Realdania By & Bygs legitime interesse i at kunne forbedre Realdania By & Bygs produkter og tjenester (databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for databehandling, henvises der til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks privatlivspolitik på følgende link: https://facebook.com/about/privacy

7. Hvem modtager mine personoplysninger?

Dine oplysninger kan deles med følge kategorier af modtagere:

• Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
• Annoncører
• Andre personer, der anvender Facebooksiden
• Målingspartnere
• Forskere og akademikere

For mere information om hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger” (se pkt. 6 for Facebooks privatlivspolitik).

Dine oplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA. Facebook er certificeret under EU-US Privacy Shield-ordningen og er dermed pålagt at følge de til enhver tid gældende standarder i europæisk databeskyttelsesret. Privacy Shield-ordningen er imidlertid erklæret ugyldig og Facebook er i proces med at finde et nyt overførselsgrundlag. Vi opdaterer denne persondatapolitik, når overførselsgrundlaget foreligger.
Realdania By & Byg videregiver på intet tidspunkt dine personoplysninger til andre selskaber.

8. Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

 • Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Realdania By & Byg og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du er Facebookbruger, har du mulighed for at ændre dine indstillinger, for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet når du besøger og anvender Facebooksiden.

Se følgende links, for at ændre dine indstillinger:

https://www.facebook.com/ads/preferences

https://www.facebook.com/settings

9. Hvem skal jeg kontakte?

De aftaler Realdania By & Byg har indgået med Facebook og Facebooks generelle set-up, tilsiger at hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte Facebook. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.
Du kan besøge Facebooks generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger (se pkt. 6 for Facebooks privatlivspolitik).
Hvis du imidlertid mener, at Realdania By & Byg kan imødekomme din anmodning, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.

2.e Deltagere i arrangementer

For at deltage i besøg og arrangementer hos Realdania By & Byg er det nødvendigt for Realdania By & Byg at indhente oplysninger i form af dit navn, e-mail og telefonnummer samt fotos eller videoer som formidling af arrangementet. Ønskes der i den sammenhæng gratis parkering ved Realdania By & Bygs domicil i Odense, vil det være nødvendigt tillige at indhente nummerplade til den parkerede bil. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne registrere tilmeldinger, sende påmindelser om deltagelse, tilbyde parkering samt formidle arrangementet (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at dele oplysning om, at du deltager i arrangementet, med oplægsholdere og medarrangører. Disse modtagere agerer selvstændige dataansvarlige og oplysninger videregives som følge af vores legitime interesse i at kunne administrere arrangementet (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med Realdania By & Byg leverer relevante ydelser, fx IT-leverandører, mailudbydere, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncernfor-bundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Sletning af personoplysninger

Dine oplysninger opbevares til de anførte formål i op til 2 år fra tidspunktet, hvor arrangementet blev afholdt, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne. Hvis du har afbenyttet vores parkeringsmuligheder, slettes oplysninger i relation hertil 30 dage efter dit besøg. Hvis du har deltaget i konkurrencer som medlem af Realdania By & Byg Klubben, vil dine personlige oplysninger dog fortsat blive behandlet i overensstemmelse med afsnit 2.a ’’Medlemmer’’. 

2.f Deltagere i quizzer og konkurrencer

For at deltage i konkurrencer og quizzer er det nødvendigt for Realdania By & Byg at indhente oplysninger i form af dit navn og din e-mail. Hvis du vinder en konkurrence, er det yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse, for at Realdania By & Byg kan levere præmien. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne gennemføre quizzen eller konkurrencen (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.

Dine personoplysninger overlades til vores databehandlere, der assisterer Realdania By & Byg med at gennemføre konkurrencer og quizzer samt mailudbydere og IT-leverandører. I visse tilfælde befinder databehandlere sig uden for EU. I så fald anvender vi EU Kommissionens standardbestemmelser, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Sletning af personoplysninger

Når konkurrencen eller quizzen er afsluttet og fuldstændigt afviklet, slettes alle gemte oplysninger hos Realdania By & Byg, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare personoplysningerne.

2.g Mulige medlemmer og øvrige interessenter

Realdania By & Byg indhenter i visse tilfælde offentligt tilgængelige oplysninger (typisk kontakt-oplysninger på personer fra virksomheder via fx LinkedIn og Twitter), samt køber leads fra selskaber (adresser og navne) for at udarbejde kampagner og for at fremsende breve med henblik på at hverve nye medlemmer til Realdania By & Byg. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at hverve nye medlemmer (GDPR artikel 6 (1) (f)). Realdania By & Byg overholder altid gældende markedsførings- og cookielovgivning i relation hertil.

Såfremt du er øvrig interessent, men ikke medlem af Realdania By & Byg Klubben, kan dine kontaktoplysninger blive anvendt til at sende julekort, fag- og årspublikationer samt invitationer til relevante arrangementer. Udsendelse heraf sker i overensstemmelse med markedsføringslovens regler og sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde vores interessenter opdaterede samt for at pleje interessentforholdet (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre dette følger af lov (GDPR artikel 6 (1) (c)).

Dine personoplysninger overlades til vores databehandlere, herunder mailudbydere, leverandører af kampagner og IT-leverandører.

Sletning af personoplysninger

Oplysninger om mulige medlemmer slettes 2 år fra indhentelse af de pågældende personoplysninger, medmindre du har tilkendegivet, at du ikke ønsker dem behandlet. I så fald slettes dine personoplysninger umiddelbart herefter. I tilfælde af, at du er eller bliver medlem i Realdania By & Byg Klubben, henviser vi til afsnit 2.a ’’Medlemmer’’ ovenfor.

Oplysninger om husets interessenter opbevares så længe du er interesseret og i tilfælde af ophør, senest 2 år fra samarbejdets ophør.

2.h Hjemmesidebesøgende (cookies)

Når du bruger Realdania By & Bygs hjemmesider, indsamles der via cookies, personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse. For denne slags behandling er vi i visse tilfælde selvstændig dataansvarlig.

Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af en aftale mellem dig og Realdania By & Byg om at kunne anvende hjemmesidernes funktioner (GDPR artikel 6 (1) (b)).

Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og præferencecookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke (GDPR artikel 6 (1) (a)).

Realdania By & Byg indhenter derudover altid et gyldigt cookiesamtykke efter cookiebekendtgørelsen, inden cookies sættes på dit terminaludstyr.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Realdania By & Byg leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføringsmateriale. Derudover indtager Realdania By & Byg i visse tilfælde et fælles dataansvar med tredjeparterne.

For mere information om, hvilken databeskyttelsesretlig rolle tredjeparter indtager, sletning af cookies, tilbagekaldelse af samtykke m.v. henvises der til Realdania By & Bygs cookiepolitik og pop-up vinduet for cookies.

2.i Videoovervågning

På visse af Realdania By & Bygs ejendomme og anlæg er opsat videoovervågning, som er skiltet efter gældende regler herom. 

Formålet med overvågningen er at skabe tryghed, at afskrække uvedkommende fra at skaffe sig adgang samt at lette opklaringsarbejdet i tilfælde af indbrud, hærværk, skadesager mv. Retsgrundlaget for behandlingen af optagelserne knytter sig til Realdania By & Bygs opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser (GDPR artikel 6 (1) (b)) og/eller interesseafvejningsreglen (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Kameraerne er forbundet med skærme hos driftspersonalet, som kan følge med i, hvad der sker i de overvågede områder. Optagelserne lagres enten lokalt eller hos driftsoperatøren – og slettes automatisk efter senest 30 dage, hvis der ikke har været rapporteret om mulige kriminelle forhold, skadesager eller lignende.

Adgang til videooptagelser er begrænset til driftspersonalet og relevante medarbejdere hos Realdania By & Byg.

3. Sikkerhed mv.

Realdania By & Byg behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen. Melder du dig ind på vores hjemmeside, så følger vi Datatilsynets krav og anbefalinger for overførsel af personoplysninger via internettet.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsoplysninger, er underlagt tavshedspligt.

Realdania By & Byg giver udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i behandling, drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Derudover bruges alle personoplysninger udelukkende i Realdania By & Byg.

Sikkerhed og opbevaring af data

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og videre til Realdania By & Bygs medlemssystem. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger.
Vores medlemssystem er et system vi administrerer sammen med databehandlere, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

4. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Realdania By & Byg behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du kan herudover anmode om, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har i visse situationer ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelse heraf.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger, herunder også indsigelse mod vores behandling, der finder sted på baggrund af din legitime interesse efter GDPR artikel 6 (1) (f).

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail info@realdaniabyogbyg.dk eller telefonnummer 70 11 06 06. Du kan også skrive til os på følgende adresse Jarmers Plads 2, 1551 København V.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre os, at vi oplyser dig med så præcise informationer som muligt, samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende opdaterer og ændrer denne privatlivspolitik.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via startsiden på realdania.dk og via e-mail, hvis vi har denne. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik fremgår af vores hjemmeside. Det fremgår altid øverst i persondatapolitikken, hvornår vi senest har foretaget ændringer eller opdateringer.

5. Konkurrencebetingelser julekalender

Når du deltager i Realdania By & Bygs Julekalender, accepterer du samtidig vores privatlivs- og cookiepolitik.

Ved deltagelse forbeholder Realdania By & Byg sig retten til at tage kontakt til dig, via den e-mail du har angivet, ved fejl eller andre servicemeddelelser, der kan have betydning for din deltagelse i Realdania By & Bygs Julekalender.

Du deltager i konkurrencen om dagens præmie ved at besvare dagens spørgsmål og udfylde navn og e-mailadresse samme dag, som du modtager mailen med dagens quiz - dvs. for at deltage i quizzen den 1. december, skal du besvare dagens spørgsmål og sende dine oplysninger den 1. december. Du behøver ikke svare rigtigt på spørgsmålene for at deltage i lodtrækningen. Du behøver heller ikke tilmelde dig Realdania By & Bygs produkter for at kunne deltage.

Blandt deltagerne i dagens quiz udtrækker vi tilfældigt 3 vindere af dagens præmie. Vinderne får direkte besked den efterfølgende hverdag via mail. For at kunne sende dig bog-præmierne vil vi efterfølgende få brug for din adresse. Vinderne skal besvare vores e-mail inden én måned fra modtagelse, ellers bortfalder præmien. Præmien bliver tilsendt hurtigst muligt. Der kan kun leveres præmier til danske adresser. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Realdania By & Byg betaler præmieskatten og fragt.

Du kan til enhver tid afmelde dig julekalenderen.

Ansatte i Realdania By & Byg og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencerne. Det samme gælder for ansatte hos Realdania og Bolius og disses husstande. Det er heller ikke muligt at deltage i konkurrencer, hvis en person i husstanden er deltidsansat, projektansat, konsulentansat, freelancer el. lign. hos ovennævnte.