Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Politik vedr. brug af personlige oplysninger

Generelt om personoplysninger hos Realdania By & Byg

Realdania By & Byg indsamler og behandler personoplysninger bl.a. om medlemmer af Realdania By & Byg Klubben til en række formål, herunder:

  • Tilmelding til nyhedsbrev
  • Deltagelse ved arrangementer
  • Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania By & Byg
  • Markedsføring i øvrigt
  • Besøg på Realdaniabyogbygklubben.dk og realdania.dk
  • Sikre, at vores oplysninger om dig er ajourførte

De personoplysninger, som vi indsamler om Realdania By & Byg Klubbens medlemmer er navn, evt. firma, adresse, mail, telefonnumre. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at indmelde dig i Realdania By & Byg Klubben, når du tilmelder dig nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania By & Byg.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at sende klubmedlemstilbud, hvis du er klubmedlem og udtrykkeligt har givet dit samtykke til klubmedlemskab eller modtagelse til nyhedsbrev. Dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os.

Hvis du besøger Realdaniabyogbygklubben.dk og realdania.dk eller modtager Realdania By & Bygs gratis nyhedsbrev indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.

Læs mere i vores cookiepolitik

Videregivelse

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det. Realdania By & Byg indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Realdania By & Byg indsamler fra klubmedlemmer sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke.

Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Ved opsigelse af klubmedlemskab, afmelding fra nyhedsbrev og køb på realdaniabygklubben.dk opbevares dine oplysninger op til 2 år, hvor Realdania By & Byg skal kunne dokumentere et samtykke. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsplatform, er underlagt tavshedspligt.

Realdania By & Byg kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i Realdania By & Byg.

Sikkerhed og opbevaring af data 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og Realdania By & Bygs medlemssystem. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger. 

Vores medlemssystem er et internt system i Realdania, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til Realdania By & Byg, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Det kan dog have konsekvenser for dine muligheder for at forblive medlem af eksempelvis Realdania By & Byg Klubben. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail info@realdaniabyogbyg.dk eller telefonnummer 70 11 06 06. Du kan også skrive til os på følgende adresse Nørregade 29, 5000 Odense C.

Realdania By & Byg er dataansvarlig for personoplysningerne, og Realdania By & Byg har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller via www.datatilsynet.dk.

 

Konkurrencebetingelser julekalender

Når du deltager i Realdania By & Bygs Julekalender, accepterer du samtidig vores persondata- og cookiepolitik.

Ved deltagelse forbeholder Realdania By & Byg sig retten til at tage kontakt til dig, via den e-mail du har angivet, ved fejl eller andre servicemeddelelser, der kan have betydning for din deltagelse i Realdania By & Bygs Julekalender.

Du deltager i konkurrencen om dagens præmie ved at besvare dagens spørgsmål og udfylde navn og e-mailadresse samme dag, som du modtager mailen med dagens quiz - dvs. for at deltage i quizzen den 1. december, skal du besvare dagens spørgsmål og sende dine oplysninger den 1. december. Du behøver ikke svare rigtigt på spørgsmålene for at deltage i lodtrækningen. Du behøver heller ikke tilmelde dig Realdania By & Bygs produkter for at kunne deltage.

Blandt deltagerne i dagens quiz udtrækker vi tilfældigt 3 vindere af dagens præmie. Vinderne får direkte besked den efterfølgende hverdag via mail. For at kunne sende dig bog-præmierne vil vi efterfølgende få brug for din adresse. Vinderne skal besvare vores e-mail inden én måned fra modtagelse, ellers bortfalder præmien. Præmien bliver tilsendt hurtigst muligt. Der kan kun leveres præmier til danske adresser. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Realdania By & Byg betaler præmieskatten og fragt.

Du kan til enhver tid afmelde dig julekalenderen.

Ansatte i Realdania By & Byg og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencerne. Det samme gælder for ansatte hos Realdania og Bolius og disses husstande. Det er heller ikke muligt at deltage i konkurrencer, hvis en person i husstanden er deltidsansat, projektansat, konsulentansat, freelancer el. lign. hos ovennævnte.