Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Tæt på træ - resultater og læringer fra et træbyggeri med fokus på lavt CO2-aftryk

mandag den 18. marts kl. 14:00 - 16:30
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Et minimalt CO2-aftryk, en maksimal brug af træ og en gennemsnitlig anlægspris.

Kom til erhvervsarrangement i Fredericia og få de første resultater og læringer fra det nyopførte udviklingsbyggeri MiniCO2 Etagehus TRÆ. Sammen med fire andre innovative udviklingsbyggerier skal træhuset give konkret viden og inspiration til, hvordan CO2-aftrykket kan reduceres i fremtidens boligbyggeri. 

På erhvervsarrangementet kan du:

  • Møde nøglepersoner bag projektet - bygherre, ingeniør og arkitekt. De deler resultater, udfordringer og erfaringer med at nå et CO2-mål på 5,0 kg CO2 eq/m2/år for materialedelen, samtidig med at træ anvendes som det primære materiale.

  • Høre, hvordan træ i den femetagers boligejendom er brugt som bærende, isolerende og beklædende materiale. Træhuset er realiseret med delvist synlige søjler og bjælker i limtræ, afstivende gavle og elevatorkerner i CLT, trappe i træ, facadebeklædning i brædder på klink, og bag disse er isoleringen ligeledes træbaseret. Træfacaden er desuden ikke sprinklet, men i stedet brandimprægneret.

  • Blive klogere på, hvordan træhuset er realiseret med 5,07 eq/m2/år på materialedelen. Med drift er tallet 5,7 kg CO2 eq/m2/år iht. beregningsmetoden vedr. emissionsfaktorer 2025. Målet var at nå 5,0 kg CO2 eq/m2/år på materialedelen for at imødekomme Den Frivillige Bæredygtighedsklasses øverste trin, FBK 2029.


Program

(Indlæggene foregår i kantinen i Porthouse. Herefter går vi til Kongensstræde, hvor der er rundvisning i træhuset)

Kl. 14.00-14.20: Vision for udviklingsbyggerierne MiniCO2 Etagehusene og MiniCO2 Etagehus TRÆ i Kongensstræde
Jørgen Søndermark, projektchef i Realdania By & Byg, fortæller om visionen for Realdania By & Bygs fem udviklingsbyggerier i Fredericia. Hør, hvordan de tre materialehuse i hhv. træ, tegl og beton følger samme forsøgsdesign, så CO2, energi og en lang række andre parametre sammen med styrker og svagheder kan måles og sammenlignes på tværs.

Kl. 14.20-15.00: Træhusets arkitektur i sammenhæng med CO2
Kasper Dige Larsen, seniorarkitekt og projektleder i JAJA Architects, fortæller om projekteringsprocessen, samarbejdet og måden at nå projektets mål på ift. CO2 og brug af træ. Hør også om den arkitektoniske vision, og hvordan der er arbejdet med træets egenskaber i designet af huset, og hvordan CO2-aftryk, brand, akustik, fugt og indeklima har været definerende for arkitekturen.  

Kl. 15.00-15.40 Brand, akustik og CO2-aftryk i MiniCO2 Etagehuset TRÆ
Jacob Daugaard Buhl, rådgiver i Artelia, fortæller om udfordringer og løsninger ift. brand og akustik i træhuset. Hør om byggeriets indplacering i brandklasse 4 og bliv klogere på det nyudviklede etagedæk, som løser udfordringer vedr. akustik og brand. Hør også om byggeriets samlede CO2-aftryk og de enkelte bygningsdeles aftryk.

Kl. 15.40-16.30 Rundvisning i MiniCO2 Etagehus TRÆ
Vi går samlet fra kantinen til MiniCO2 Etagehus TRÆ i Kongensstræde. Undervejs fortæller Jørgen Søndermark kort om Kanalbyen, og hvordan der er arbejdet med at tilpasse Realdania By & Bygs fem udviklingsbyggerier til den eksisterende by.


Deltagelse og særtilbud

Alle kan deltage i arrangementet. For at købe billet til klubpris, kræves et erhvervsmedlemskab. Særligt tilbud: Tegn et erhvervsmedlemskab (1.250 kr. om året inkl. moms) og få gratis adgang til arrangementet (2 gratis billetter, værdi 1.300 kr.). Læs mere om tilbuddet eller kontakt projektleder Lise Vølund på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.Om MiniCO2 Etagehusene

MiniCO2 Etagehus TRÆ indgår i MiniCO2 Etagehusene; et samlet komparativt studie om CO2-minimering i byggeriet, igangsat af Realdania By & Byg. Projektet omfatter fem ejendomme. Tre af dem har fokus på de primære materialer, som anvendes i Danmark; ud over TRÆ også TEGL og BETON. CO2, energi og en lang række andre parametre bliver sammen med styrker og svagheder målt og sammenlignet.

Ud over de tre materialehuse opfører Realdania By & Byg to byggerier med fokus på at begrænse CO2-udledningen fra byggeprocessen, via henholdsvis digitalisering og præfabrikation. Blandt fokuspunkterne er minimering af transport af materialer til byggepladsen samt reduktion af energiforbrug, fejl og mangler samt spild. 

Alle fem boligejendomme bliver på mange måder direkte sammenlignelige. De får samme brut-toareal på ca. 600 m2, samme højde i fem etager, med fem boliger. De bygges til omtrent samme budget, under samme lokalplan, har samme geografiske placering og solorientering, opføres til DGNB Guld og skal alle leve op til almindelige moderne krav om komfort og praktisk indretning til udlejningsboliger.

Hvert enkelt byggeri undersøger en særlig problemstilling. Det er derfor ikke meningen, at Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier i Fredericia skal kopieres 1 til 1. I stedet kan byggebranchen hente viden og plukke afprøvede løsninger ud fra hvert af husene og herigennem minimere CO2-aftrykket i fremtidigt byggeri. 

Dog sigtes der mod, at et sjette og sidste hus kan blive opført til slut og blive en optimal kombination af de afprøvede ideer i de fem første, for på den måde at søge at skabe et bud på en skalerbar, CO2-minimeret etageboligejendom i fem etager


 

Praktisk information

Vi mødes i kantinen i PortHouse (Vendersgade 74). Mulighed for parkering i parkeringsanlægget Q-Park Hydra i Sønder Voldgade. 

Efter indlæggene går vi samlet ned til Kongensstræde, hvor der er rundvisning i MiniCO2 Etagehus TRÆ.

Arrangementer til dig