Kvotehuset - Midtvejsevaluering

I halvandet år har parret Ruben og Dorte Kristensen levet uden en tørretumbler og taget korte bade, og deres forbrug og adfærd er blevet nøje overvåget via sensorer i hjemmet. Deres hus – Kvotehuset – er nemlig en del af Realdania By & Bygs eksperimenterende byggeprojekt MiniCO2 husene i Nyborg, hvor seks forskellige huse på hver sin måde har fokus på at nedbringe udledningen af CO2.


Læs mere her

Evalueringsrapport - Det vedligeholdelses frie hus - Tradition

Generation 2.0 - Det murede hus' muligheder og fremtid
Nærværende rapport evaluerer forsøgsprojektet Det  Vedligeholdelsesfri Hus, med primært fokus på projektets mulighederog fremtid. Evalueringen er gennemført på baggrund af en workshop  med deltagelse af projektets involverede parter, bygherre, rådgivere  og håndværkere.  Workshoppen blev afholdt efter at projektet var fuldt gennemført,  med det formål at opsamle og identificere erfaringer og resultater, der  ville kunne videreudvikles til en fremtidig version 2.0 af Det Murede  Hus, herunder byggesystem(-er), materialevalg, detailløsninger og  processer. 


Læs mere her

Evalueringsrapport - Det vedligeholdelses frie hus - Fornyelse

Gentænkning af det historiske danske længehus
I det oprindelige konkurrenceprojekt beskrives huset som en arkitektonisk og   konstruktiv gentænkning af det historiske danske længehus, kendt siden jernalderen,   hvor taget har spillet en afgørende rolle for at beskytte de vægmaterialer,   der oprindeligt på dette tidspunkt ikke var fuldt vejrbestandige.   Med den baggrund opstod ideen om at etablere et CO²-let byggeri i organiskematerialer under en beskyttende ikke-nedbrydelig klimaskærm i et fuldtventileret miljø - et langtidsholdbart hus der kræver et minimum af vedligeholdelse.

 


Læs mere her

MiniCO2 Husene LCA Rapport

Læs livscyklusvurderingen af MiniCO2 Husene i Nyborg. Rapporten indeholder en bred gennemgang af hele projektet og hvert af de fem huse.


Læs mere her

Energiparcel status 2010 fra Aalborg Universitet

Denne rapport beskriver status for de foreløbige resultater fra målingerne af energiforbrug og indeklima i EnergiParcel-projektet. Rapporten er skrevet i forbindelse med afslutningen af selve renoveringsprojektet i husene.


Læs mere her

Energirenovering i fredede bygninger

Rapporten er udarbejdet af ingeniørfirmaet Strunge Jensen A/S i samarbejde med en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Realdania Byg, Kulturarvsstyrelsen, Varmings Tegnestue og ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen, der de seneste otte måneder har kigget nærmere på alle kendte energibesparende foranstaltninger og forsøgt at få energibesparelser og hensynet til kulturarv til at gå op i en højere enhed.


Læs mere her

Upcycle House Blowerdoortest

Realdania Byg fik i sommeren 2013 lavet en Blowerdoortest af Upcycle House. Testen skulle vise, om huset levede op til kravene for 2015. Resultatet viste, at huset er tæt over forventning.


Læs mere her
 
Læs mere her