Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Film

Amtmandsboligen

Amtmandsboligen er opført i Hjørring i 1910 efter tegninger af en af de centrale skikkelser i dansk arkitekturhistorie i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet: Hack Kampmann. I filmen kan du se mere om husets arkitektur og Realdania By & Bygs restaurering og rivatilisering af huset og haven.

Læs mere om huset og se fotos

56 resultater

Amtmandsboligen

Amtmandsboligen er opført i Hjørring i 1910 efter tegninger af en af de centrale skikkelser i dansk arkitekturhistorie i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet: Hack Kampmann. I filmen kan du se mere om husets arkitektur og Realdania By & Bygs restaurering og rivatilisering af huset og haven.

Læs mere om huset og se fotos

Amtmandsboligen

Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund

Arne Jacobsens eget hus er opført i 1929 efter tegning af arkitekten Arne Jacobsen. Villaen er opført som privatbolig for Arne Jacobsen, der i 1931 udvidede den med en tilbygning til tegnestue. 

Læs mere om huset og se fotos af det

Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund

Arne Jacobsens eget hus i Klampenborg

Arne Jacobsens villa på Strandvejen indgår i rækkehusbebyggelsen Søholm i Klampenborg opført i 1945-1953 i tre etaper med hver sin hustype - alle efter tegning af Arne Jacobsen. Huset er opført som privatbolig og tegnestue for Arne Jacobsen.

Læs mere om huset og se fotos af det

Arne Jacobsens eget hus i Klampenborg

Arne Jacobsens eget sommerhus

Se filmen om det ikoniske sommerhus Arne Jacobsen i 1937 tegnede og opførte til sig selv og sin familie. Huset er et udtryk for den hvide funktionalisme og peger samtidig fremad mod den danske modernisme.

Se flere fotos og film om Arne Jacobsens sommerhus

Arne Jacobsens eget sommerhus

Bertel Udsens eget hus

Et enfamiliehus i minimalistisk stil påvirket af japansk tradition. Huset er opført i midten af 1950'erne, og er typisk for Bertel Udsens arbejder i denne periode. Udsen er blandt de danske arkitekter, der har opført det største antal enfamiliehuse.

Læs mere om huset og se fotos

Bertel Udsens eget hus

Bispebjerg Bakke

Bebyggelsen Bispebjerg Bakke i Københavns Nordvestkvarter er opført i 2004-2006. Bebyggelsen består af 135 eksklusive lejeboliger fordelt på 11 huse formgivet af billedkunstnere Bjørn Nørgaard og bygget med respekt og omhu for omgivelserne og i en kvalitet, der holder.

Læs mere om Bispebjerg Bakke og se fotos

Bispebjerg Bakke

BLOX

BLOX er hele Danmarks verden for arkitektur, design og gode ideer. Det er et af Københavns helt store udviklingsprojekter og en ny destination i byen. Tegnet af den internationalt anerkendte tegnestue OMA. BLOX åbnede i maj 2018 med ambitionen om at blive en magnet for byliv og et nyt kulturelt centrum, der skaber liv og binder by og havn sammen.

Se flere fotos og film om BLOX

BLOX

Byggeriets perler

Bygninger og huse findes i alle varianter. Alligevel er der nogen, som er noget helt særligt, nogen der stikker ud. Filmen tager dig på en tur rundt i landet til nogen af disse små arkitektoniske perler. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Byggeriets perler

Det Harboeske Enkefruekloster

Den oprindelige ejendom blev tegnet af landdrost Simon de Pethum i 1663, men er siden blevet bygget til og om flere gange. Ejendommen huser fortsat den stiftelse for enkefruer, som blev stiftet for 270 år siden.

Se flere fotos og film om Det Harboeske Enkefruekloster

Det Harboeske Enkefruekloster

Digegrevens Hus

Digegrevens Hus eller Richtsens Gaard er opført i 1777 af Tønder-borger Carsten Richtsen. Huset ligger på Tønders hovedstrøg - gågaden. Det tilhørende baghus mod Allégade er opført to år senere som stald- og magasinbygning til hovedhuset.

Læs mere om huset og se fotos

Digegrevens Hus

Edvard Heibergs eget hus

Opført i 1924 efter tegning af arkitekt Edvard Heiberg som privatbolig. Heibergs hus kan betragtes som den første funktionalistiske bygning i Danmark, selv om det også har klare træk fra klassicismen.

Læs mere om huset og se fotos

Edvard Heibergs eget hus

Esken - Sven Eske Kristensens sommerhus

"Esken" er opført i 1954 som fritidsbolig til eget brug af Kgl. Bygningsinspektør Sven Eske Kristensen. I 1960'erne et gæstehus og et brændehus tilføjet. Arkitekturen er gennemtænkt med detaljer udført i høj håndværksmæssig kvalitet.

Læs mere om huset og se fotos

Esken - Sven Eske Kristensens sommerhus

Et nyt hus midt i historien

Filmen sætter gennem bygningen Tietgens Ærgrelse fokus på det at skulle indpasse en ny bygning midt i et historisk miljø. Filmen er én af fire film vist i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Et nyt hus midt i historien

Fæstningens Materialgård

I 1681 blev Frederiksholms Kanal udgravet og en materialgård opført. Bygningerne man ser i dag er opført i 1740'erne og senere. Materialgården står i dag restaureret og energirenoveret.

Læs mere om bygningerne og se fotos

Fæstningens Materialgård

Halldor Gunnløgssons eget hus

Ejendommen er tegnet og opført 1958 af arkitekt, professor Halldor Gunnløgsson som privatbolig. Gunnløgsson boede i huset indtil sin død i 1985, og det bebos fortsat af hans enke Lillemor Gunnløgsson som lejer.

Læs mere om huset og se fotos

Halldor Gunnløgssons eget hus

Havnemesterboligen

Havnemesterboligen i Skagen med mellembygninger, tværfløje og materielhus er opført i 1905 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Bygningen er oprindeligt opført som byens havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt med boliger for 2 opsynsbetjente.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Havnemesterboligen

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slots historie går 800 år tilbage. Det nuværende slot med hovedbygning, sidefløje og avlsbygninger blev opført 1784-85 af kammerherre Christian Holger Adeler, gift med Karen Basse Fønss.

Læs mere om Hindsgavl Slot og se fotos

Hindsgavl Slot

Historiske huse i Ilimanaq

To fredede historiske huse i en lille bygd i det nordvestlige Grønland kommer fremover til at spille en vigtig rolle i formidlingen af grønlandsk verdens- og kulturarv. De to huse fra 1700-tallet har gennemgået en omfattende restaurering og er blevet nyindrettet som formidlingscenter, restaurant og butik.

Se flere fotos og film om husene

Historiske huse i Ilimanaq

Inger og Johannes Exner eget hus

Huset er opført i 1961 af arkitektparret Inger og Johannes Exner til dem selv. Huset regnes som et markant værk inden for dansk boligbyggeri, da det bryder med den materialeholdning og detaljering, som i 1960'erne kendetegnede det traditionelle parcelhus.

I filmen fortæller arkitektparret Inger og Johannes Exner om det markante og for sin tid banebrydende hus.

Læs mere om huset og se fotos

Inger og Johannes Exner eget hus

Jagten på husets sjæl

Har huse en sjæl? Og kan den defineres? Disse spørgsmål forsøger filmen at finde svar på gennem besøg i en række bygninger med nuværende og tidligere beboere og brugere. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR.

Jagten på husets sjæl

Jarmers Plads 2

Jarmers Plads 2 er et fremtrædende eksempel på et dansk, modernistisk kontorhus af sin tid. Bygningen blev tegnet af arkitekterne Holsts i 1956 til Østifternes Kreditforening. Bygningen blev siden til hovedsæde for Realkredit Danmark og er i dag hovedsæde for hele foreningen Realdania.

Læs mere om bygningen og se fotos

Jarmers Plads 2

Jørgen Varmings eget hus

Varmings eget hus fra 1952 er tegnet af arkitektparret Koppel i et unikt samarbejde med bygherren, ingeniør Jørgen Varming, og regnes for et ikonisk værk inden for nordisk boligbyggeri.

I filmen fortæller Gert Edstrand, hvordan han som helt ung arkitekt på Koppels tegnestue fik som en af sine første opgaver at færdiggøre Varmings eget hus i Gentofte. I hele byggeprocessen, var Varming selv en hyppig gæst på tegnestuen.

Læs mere om huset og se fotos

Jørgen Varmings eget hus

Kalines Tanghus på Læsø

Kalines Hus fra 1865 er en del af projektet 'Tanghuse på Læsø'. Restaureringen af det fredede tanghus fra 1865 skal være med til at sikre Læsøs flere hundrede år gamle byggeskik.

Læs mere om Kalines Hus og se fotos

Kalines Tanghus på Læsø

Karen og Ebbe Clemmensens eget hus

Ejendommen er tegnet og opført i 1953 af ægteparret, arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensen, og har indtil 2003 været kombineret bolig og tegnestue.

Læs mere om huset og se fotos

Karen og Ebbe Clemmensens eget hus

Knud Friis' eget hus

Villaen er opført i 1958 som egen bolig og tegnestue til Knud Friis fra arkitektfirmaet Friis & Moltke. Ejendommen blev i 1970 udvidet af arkitekten selv, der frem til sin død boede i huset med sin hustru.

Knud Friis er blevet kaldt 'en mild brutalist'. Det første går på hans væsen det andet på hans bygningsværker. Og selvom der ofte er en brutalitet over både den måde bygningsværkerne er placeret i omgivelserne på og de materialer, de er bygget i, så kommer betegnelsen 'brutalisme' af fransk 'béton brut' og betyder rå beton.

Læs mere om huset og se fotos

Knud Friis' eget hus

Nyt liv i gamle huse

Få et indblik i arbejdet med at skabe plads til det moderne liv i historiske huse med skæve gulve, små rum og sprossede vinduer. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR.

Nyt liv i gamle huse

Nørre Vosborg

Nørre Vosborg har status som Vestjyllands fornemste herregård. Det er et af de få og mest velbevarede tilbageværende anlæg på egnen, og dets historie kan føres tilbage til 1200-tallet. Realdania By & Byg købte herregården i 2004 og gik herefter i gang med en gennemgribende restaurering og nyindretning af det komplekse anlæg frem til 2008. Filmen giver et indtryk af, hvordan overblik og sans for detaljen mødtes i restaureringen.

Se flere fotos og film om Nørre Vosborg

Nørre Vosborg

Jomfruklostret - arkæologerne graver

Jomfruklosterets historie går tilbage til 1504, hvor det blev opført som bispegård. I 1716 indrettede Karen Brahe ejendommen til jomfrukloster. Klostret lukkede i 1970'erne og anvendes i dag af Syddansk Universitet.

Se flere fotos og film og Jomfruklosteret

Odense Adelige Jomfrukloster

Oluf Bagers Mødrene Gård

Nørregade 29 i Odense er opført i 1586 af Oluf Bager. Gennem godt 400 år har bygninger undergået store forandringer til den nuværende kendte skikkelse, ligesom anvendelsen af huset er skiftet meget over tid.

Læs mere om huset og se fotos

Oluf Bagers Mødrene Gård

PHs eget hus

I 2015 købte Realdania By & Byg PHs eget hus i Gentofte. Herefter restaurerede selskabet huset frem til 2016 - blandt andet husets vinduer i jern malet i blymønje og huset vægge opført i betonbyggesten. I filmen kan du følge arbejdet med husets vægge, som var meget sparsomt isoleret. Derfor blev alle ydervægge isoleret med Aerogel - et tyndt og højisolerende materiale.

Se flere fotos og film om PHs eget hus 

PHs eget hus

Riises Landsted

I 2005 købte Realdania By & Byg Riises Landsted. Ejendommen, der er opført af malermester August Jacob Christian Riise i 1860, er en velholdt og tidstypisk repræsentant for den "frederiksbergske" byggestil i 1800-tallet. I dag er ejendommen hjemsted for revymuseet.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Riises Landsted

Romerhuset

Romerhusene omfatter i alt 60 gårdhavehuse, hvoraf Realdania By & Byg ejer et. Husene er tegnet af arkitekten Jørn Utzon og er et foregangseksempel på boligbebyggelsen 'tæt-lav'. Bebyggelsen blev opført i årene 1957-60 og fik navnet Kingohusene efter Boligselskabet Kingo, der stod som bygherre. I folkemunde blev bebyggelsen med de 60 gårdhavehuse imidlertid omtalt som Romerhusene.

Læs mere om Romerhuset og se fotos

Romerhuset

Rosenhuset

Tuborgs administrationsbygning fra 1913 indtager en markant position i dansk erhvervs-byggeri i årene omkring 1900 med sin solide, kubiske krop og overflod af dekorative detaljer. Huset er tegnet af arkitekt Anton Rosen og et af landets fineste eksempler på byggeri i stilen skønvirke.

Læs mere om bygningen og se fotos

Rosenhuset

Skagen Fyr

Det Grå Fyr i Skagen blev opført i 1858 af den danske arkitekt N.S. Nebelong. Fyret, der er opført i blank mur, er placeret midt på Skagen Odde, og med sine 46 meter er fyret det næsthøjeste i Danmark. Fyret og dets tilhørende bygninger er blevet restaureret og nyindrettet og er genåbnet som formidlingscenter for områdets unikke fugle- og naturliv.

Læs mere om Skagen Fyr og se fotos

Skagen Fyr

Statshusmandsbruget - Husmandens perle

Huset i Skovbølling er et yderst velbevaret eksempel på et husmandssted opført med statslån i stilen Bedre Byggeskik. Statshusmandsbruget er et stykke dansk kulturarv, der rummer fortællingen om jævne menneskers tilværelse på landet, statslige visioner og personlige drømme om et bedre liv. Et af dem er huset i Skovbølling. 

Læs mere om huset og se fotos

Statshusmandsbruget i Skovbølling

Søetatens Pigeskole

Opført i 1858 af arkitekt Seidelin i forbindelse med søværnets aktiviteter på Holmen og Nyboder. Fungerede som pigeskole i knap 10 år, hvorefter ejendommen husede Søværnets Kadetskole helt frem til efter 2. verdenskrig.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Søetatens Pigeskole

Taarnborg

Den gamle bispegård i Ribe kan dateres tilbage til 1570-80 og indeholder enkelte træbjælker, der med sikkerhed kan dateres til 1520. Bygningen fremstår som et fantastisk velbevaret renæssancehus, og er måske et af landets bedste fra tiden.

Læs mere om Taarnborg og se fotos

Taarnborg

Ambergs Tinghus i Esbjerg

Esbjerg Råd-, Ting- og Arresthus fra 1892 består af to fredede bygninger. Ejendommen er et markant historicistisk bygningsværk på hjørnet af byens centrale plads Torvet.

Læs mere om Arnbergs Tinghus og se fotos

Ambergs Tinghus i Esbjerg

Bindesbølls rådhus i Thisted

Bindesbølls Rådhus i Thisted fra 1853 er et meget fint eksempel på historicistisk rådhusbyggeri i provinsen i 1800-tallet.

Læs mere om Bindesbølls Rådhus og se fotos

Bindesbølls rådhus i Thisted

Kornerups rådhus i Vordingborg

Rådhuset er opført 1843-45 og ligger centralt i byen. Arkitekturen er historicistisk med især nygotiske træk.

Læs mere om Kornerups rådhus og se fotos

Kornerups rådhus i Vordingborg

Meldahls rådhus i Fredericia

Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er opført i 1860 efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl, og har i perioden frem til 2003 fungeret som ting/arresthus, dog i de senere år alene som retsbygning for kriminalretten.

Læs mere om Meldahls rådhus og se fotos

Meldahls rådhus i Fredericia

Tvedes rådhus i Sorø

I hjertet af Sorøs historiske bykerne ligger byens gamle råd-, ting- og arresthus hus tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede i 1880 efter at byens tidligere råd- og tinghus fra 1844 nedbrændte i 1879.

Læs mere om Tvedes rådhus og se fotos

Tvedes rådhus i Sorø

Kochs Tinghus i Store Heddinge

I den danske arkitekturhistorie repræsenterer Tinghuset i Store Heddinge et vigtigt vendepunkt som et af de allerførste eksempler på overgangen fra den nyklassicistiske stil til historicismen med den mere frie brug af historiske stilarter. Huset er tegnet af den arkitekt Jørgen Hansen Koch, der havde nære forbindelser til kongehuset og landets fremmeste arkitekter.

Læs mere om Kochs Tingshus og se fotos

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Oluf Bagers Plads

Oluf Bagers Plads er et levende og grønt åndehul i hjertet af Odense, der bygger bro mellem byens fortid og fremtid. Den nye plads er blevet skabt i et samspil mellem to nye bygninger ud til pladsen, det historiske Nørregade-kvarter, den historiske pakhusbygning i Oluf Bagers Mødrene Gård, det nye byggeri i Thomas B. Thriges Gade-projektet og den nye letbane. Pladsen og de to nye bygninger blev færdig i 2019. I filmen kan du følge tilblivelsen af Oluf Bagers Plads over to år.  

Se flere fotos og film om Oluf Bagers Plads

Oluf Bagers Plads

Sunde boliger i Holstebro

Sunde Boliger er et 1:1 demonstrationsprojekt i Holstebro, som skal danne bro mellem forskning og praksis og afsøge muligheder for et bedre indeklima med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi.  Tre gårdhavehuse blev bygget ud fra forskellige strategier for design, byggematerialer, byggemetoder og teknologi for at nå frem til, hvordan dagens standard for indeklima i nybyggeri kan forbedres. De tre huse blev indviet i sommeren 2017.

Se flere fotos og film om Sunde Boliger

Sunde boliger i Holstebro

MiniCO2 husene

Seks eksperimenterende parcelhuse i Nyborg viser, hvordan man kan reducere CO2-forbruget 45 procent, når man bygger typehuse. De fem første skulle på hver deres måde vise nye veje for et mere CO2-venligt parcelhus. I det sjette hus blev erfaringerne fra de fem første samlet og 'fremtidens parcelhus' blev opført. De seks huse var færdigopførte i 2014. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til projektet.

Se flere fotos og film om MiniCO2 husene

MiniCO2 husene

Bolig+

BOLIG+ er Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri med fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet - inden for en almindelig anlægsøkonomi. Byggeriet stod færdigt i 2015.

Se flere fotos og film om Bolig+

Bolig+

Det Moderne Tanghus på Læsø

Det Moderne Tanghus, opført i 2013, var anden del af projektet 'Tanghuse på Læsø'. Det Moderne Tanghus skulle vise fremtidige anvendelsesmuligheder for tang som bæredygtigt byggemateriale.

Læs mere om projektet og se fotos

Det Moderne Tanghus på Læsø

Tietgens Ærgrelse

"Tietgens Ærgrelse" tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton er et moderne byggeri plantet solidt i historien i midten af København. Bygningen udgør den sidste brik i bebyggelsen, som finansmanden C.F. Tietgen lod opføre omkring Marmorkirken i 1800-tallet. For at finansiere byggeriet af kirken opførte Tietgen etageejendommene rundt om kirken. Det lykkedes dog ikke Tietgen at opkøbe den lille række 1700-tals huse mod Store Kongensgade, og han kunne til sin store fortvivlelse ikke afslutte anlægget, som det var tænkt. Det ubebyggede hjørne og rækken af 1700-tals huse er siden da med sædvanlig københavnerironi blevet kaldt for "Tietgens Ærgrelse". Og den nye ejendom har beholdt navnet "Tietgens Ærgrelse" som hilsen fortiden.

Læs mere om Tietgens Ærgrelse og se fotos

Tietgens Ærgrelse

Energiparcel

Lavere energiudgifter, bedre sundhed og højere livskvalitet var målene for det projekt, som Realdania By & Byg søsatte i 2007 under overskriften 'Energiparcel - ny energi til dit hus'. Omdrejningspunktet var energirenovering af fire 70'er-parcelhuse i Tilst ved Aarhus. Husene blev solgt efter projektets afslutning.

Se flere fotos og film om projektet Energiparcel

Energiparcel

DOKK1 parkeringsanlæg

Parkeringsanlægget er en del af Dokk1 på Aarhus Havn og Europas største og mest avancerede fuldautomatiske p-anlæg med plads til 1000 biler. I forbindelse med transformationen af Aarhus Havn var der et udtalt ønske om at fjerne parkerede biler fra bybilledet og give rummet tilbage til byens borgere og gæster. Realdania By & Byg valgte derfor ikke blot at opføre Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg, men gentænkte hele parkeringsoplevelsen med fokus på både rationel pladsudnyttelse og brugerens perspektiv. Anlægget blev taget i drift i 2015.

Se flere fotos og film om DOKK1 parkeringslægget

DOKK1 parkeringsanlæg

Nærheden ved Hedehusene

Hvordan kan man gentænke forstaden i en moderne og bæredygtig version, hvor det er nemt at danne fællesskaber, og hvor alle de ting en familie skal bruge er ’lige i nærheden’? Og hvordan kan udviklingen af en ny bydel bidrage til et samlet løft af et større område? Det er omdrejningspunkterne for den nye bydel Nærheden, som Realdania By & Byg udvikler i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om Nærheden

Nærheden ved Hedehusene

Naturbydelen Ringkøbing K

Hvordan kan man udnytte potentialerne i den korte afstand mellem natur og by til at skabe et bæredygtigt boligområde, hvor forskellige boligtyper, fællesskaber og nærhed til naturen bidrager til at fastholde og tiltrække beboere? Det er omdrejningspunktet for udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K, som Realdania By & Byg begyndte i 2011 i partnerskab med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K

Naturbydelen Ringkøbing K

Kanalbyen i Fredericia

Hvordan kan man skabe en attraktiv og moderne bydel, der åbner Fredericia ud mod Lillebælt og samtidig respekterer Fredericias unikke historie? Og hvordan kan udviklingen af en ny bydel bidrage til at klimasikre Fredericias bymidte mod stormflod og havvandsstigninger? Det er nogle af omdrejningspunkterne for udviklingen af Kanalbyen, som Realdania By & Byg udvikler i partnerskab med Fredericia Kommune.

Læs mere om Kanalbyen i Fredericia

Kanalbyen i Fredericia

Køge Kyst

Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som bliver til i et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Køge Kommune. Køge Kyst blev etableret i 2009 og vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en levende og bæredygtig bydel, som skaber mere sammenhæng i byen og får Køge til at vende ansigtet mod vandet. Filmen er en trailer for TV Lorrys udsendelser om byudviklingen i Køge i serien "Købstad med vokseværk". Udsendelserne kan ses i deres helhed på TV2Lorry.dk/serier.

Læs mere om Køge Kyst

Køge Kyst

Stines Hus - lollandsk egnsbyggeskik

Arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Anders Brüel, tager seeren med rundt i og omkring Stines Hus. Hør om den særlige egnsbyggeskik, se de smukke farvesatte rum, og hør om arbejdet med at restaurere huset fra 1780. 

Stines Hus - lollandsk egnsbyggeskik