Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Film

Amtmandsboligen

Amtmandsboligen er opført i Hjørring i 1910 efter tegninger af en af de centrale skikkelser i dansk arkitekturhistorie i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet: Hack Kampmann. I filmen kan du se mere om husets arkitektur og Realdania By & Bygs restaurering og rivatilisering af huset og haven.

Læs mere om huset og se fotos

56 resultater

Edvard Heibergs eget hus

Opført i 1924 efter tegning af arkitekt Edvard Heiberg som privatbolig. Heibergs hus kan betragtes som den første funktionalistiske bygning i Danmark, selv om det også har klare træk fra klassicismen.

Læs mere om huset og se fotos

Edvard Heibergs eget hus

Esken - Sven Eske Kristensens sommerhus

"Esken" er opført i 1954 som fritidsbolig til eget brug af Kgl. Bygningsinspektør Sven Eske Kristensen. I 1960'erne et gæstehus og et brændehus tilføjet. Arkitekturen er gennemtænkt med detaljer udført i høj håndværksmæssig kvalitet.

Læs mere om huset og se fotos

Esken - Sven Eske Kristensens sommerhus

Et nyt hus midt i historien

Filmen sætter gennem bygningen Tietgens Ærgrelse fokus på det at skulle indpasse en ny bygning midt i et historisk miljø. Filmen er én af fire film vist i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Et nyt hus midt i historien

Fæstningens Materialgård

I 1681 blev Frederiksholms Kanal udgravet og en materialgård opført. Bygningerne man ser i dag er opført i 1740'erne og senere. Materialgården står i dag restaureret og energirenoveret.

Læs mere om bygningerne og se fotos

Fæstningens Materialgård

Halldor Gunnløgssons eget hus

Ejendommen er tegnet og opført 1958 af arkitekt, professor Halldor Gunnløgsson som privatbolig. Gunnløgsson boede i huset indtil sin død i 1985, og det bebos fortsat af hans enke Lillemor Gunnløgsson som lejer.

Læs mere om huset og se fotos

Halldor Gunnløgssons eget hus

Havnemesterboligen

Havnemesterboligen i Skagen med mellembygninger, tværfløje og materielhus er opført i 1905 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Bygningen er oprindeligt opført som byens havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt med boliger for 2 opsynsbetjente.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Havnemesterboligen

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slots historie går 800 år tilbage. Det nuværende slot med hovedbygning, sidefløje og avlsbygninger blev opført 1784-85 af kammerherre Christian Holger Adeler, gift med Karen Basse Fønss.

Læs mere om Hindsgavl Slot og se fotos

Hindsgavl Slot

Historiske huse i Ilimanaq

To fredede historiske huse i en lille bygd i det nordvestlige Grønland kommer fremover til at spille en vigtig rolle i formidlingen af grønlandsk verdens- og kulturarv. De to huse fra 1700-tallet har gennemgået en omfattende restaurering og er blevet nyindrettet som formidlingscenter, restaurant og butik.

Se flere fotos og film om husene

Historiske huse i Ilimanaq

Inger og Johannes Exner eget hus

Huset er opført i 1961 af arkitektparret Inger og Johannes Exner til dem selv. Huset regnes som et markant værk inden for dansk boligbyggeri, da det bryder med den materialeholdning og detaljering, som i 1960'erne kendetegnede det traditionelle parcelhus.

I filmen fortæller arkitektparret Inger og Johannes Exner om det markante og for sin tid banebrydende hus.

Læs mere om huset og se fotos

Inger og Johannes Exner eget hus

Jagten på husets sjæl

Har huse en sjæl? Og kan den defineres? Disse spørgsmål forsøger filmen at finde svar på gennem besøg i en række bygninger med nuværende og tidligere beboere og brugere. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR.

Jagten på husets sjæl
2 af 6