EnergiParcel - Langøvænget 1 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Fire parcelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

På Langøvænget 1 har der været fokus på at udbedre problemer med husets konstruktion kombineret med udskiftning af vinduer, bedre isolering og varmegenvinding.

Tiltagene har givet bedre sammenhæng og udnyttelse af boligarealet samtidigt med, at energiforbruget er blevet nedsat med knap 45 procent. Huset er energirenoveret for 400.000 kr.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - Langøvænget 8 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Et prototypehus og fire eksempelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

Ideen med Prototypehuset er at vise, hvor langt man kan reducere energiforbruget i et almindeligt 70'er-parcelhus. Her har budgettet ligget lige under, hvad det ville koste at rive det gamle hus ned, og erstatte det med et nyt hus i Lavenergiklasse 1. Tiltagene har reduceret energiforbruget med 78 procent og har kostet 2.000.000 kr.

Der har i huset været fokus på integreret energidesign og bokvalitet. Målet har nemlig også været at sikre, at Prototypehuset viser tankevækkende og integrerede energioptimeringer samt arkitektoniske løsninger. Der er desuden peget på fire udvalgte pakkeløsninger til inspiration til parcelhusejere og professionelle i byggebranchen, som står over for opgaver inden for energirenovering.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - Mejløvænget 9 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Et prototypehus og fire eksempelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

Mejløvænget er et eksempel på at sammentænke seniorforberedelser og energirenovering. Huset er blevet forberedt til en seniortilværelse, hvor beboerne er mere hjemme, og god komfort og indeklima derfor bliver endnu vigtigere. Nye energidøre og vinduer er sammen med højisolering af loftet med til at sænke energiforbruget med 30 procent. Samtidigt er der blivet skabt øget tilgængelighed, og 25 kvadratmeter i stuen er blevet et mere effektivt areal. Tiltagene har kostet 200.000 kr.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

Kalines Tanghus på Læsø 

Filmen er historien om restaurering af et fredet tanghus fra 1865, "Kalines Hus"- en del af Læsøs flere hundrede år gamle byggeskik. Restaureringen er samtidig en del af et støre projekt, der også omhandler opførelsen af et moderne tanghus.

Læs mere om "Kalines hus" her.  

Se film

Tietgens Ærgrelse 

"Tietgens Ærgrelse" tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton er et moderne byggeri plantet solidt i historien i midten af København.

Finansmanden C.F. Tietgen, der i slutningen af 1800-tallet færdiggjorde opførelsen af Marmorkirken, som var blevet påbegyndt i 1749 efter tegninger af Nicolai Eigtved. For at finansiere byggeriet af kirken opførte Tietgen etageejendommene rundt om kirken. Det lykkedes dog ikke Tietgen at opkøbe den lille række 1700-tals huse mod Store Kongensgade, og han kunne til sin store fortvivlelse ikke afslutte anlægget, som det var tænkt. Det ubebyggede hjørne og rækken af 1700-tals huse er siden da med sædvanlig københavnerironi blevet kaldt for "Tietgens Ærgrelse". Og den nye ejendom har beholdt navnet "Tietgens Ærgrelse" som hilsen fortiden.

Få mere information om Tiegtens ærgrelse her

Se film

Et nyt hus midt i historien 

Filmen sætter gennem bygningen Tietgens Ærgrelse fokus på det at skulle indpasse en ny bygning midt i et historisk miljø. Filmen er én af fire film vist i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film

Byggeriets perler 

Bygninger og huse findes i alle varianter. Alligevel er der nogen, som er noget helt særligt, nogen der stikker ud. Filmen tager dig på en tur rundt i landet til nogen af disse små arkitektoniske perler. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film

MiniCO2 husene 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til projektet.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Kvotehuset 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro KVOTEHUSET.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Det foranderlige hus 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til DET FORANDERLIGE HUS.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film
Læs mere her