Bispebjerg Bakke 

Bispebjerg Bakke ligger i Københavns Nordvestkvarter - en stor grund med 135 nye og særegne lejelejligheder fordelt på 11 huse formgivet af billedkunstnere Bjørn Nørgaard.

Læs mere om Bispebjerg Bakke her.  

Se film

Bryghusgrundens historie 

Allerede fra 1767 blev der brygget øl på grunden. Og deraf fik grunden sit navn. Siden 1772 og frem til 1923 var Bryghusgrunden hjemsted for Kongens Bryghus. Så i mere end 150 år blev der på stedet brygget øl til kongen og til danskerne i almindelighed. Bryghuset nedbrændte i 1960, og i de seneste 50 år har grunden fungeret dels som legeplads dels som parkeringsplads. I 2005 købte Realdania Byg bryghusgrunden.

Realdania Bygs ambition er at skabe et byggeri i absolut verdensklasse, der blandt andet skal rumme Dansk Arkitektur Center, lejligheder, kontorer, café, restaurant, lege- og bypladser. Bryghusprojektet er tegnet af den hollandske arkitekt Rem Koolhaas.

Læs mere om Bryghusprojektet her, eller på byggeprojektets egen hjemmeside her

Se film

Bryghusprojektet og byen omkring  

Bryghusprojektet skal skabe byliv i bydelen og tiltrække et bredt udsnit af byens borgere -- både børn, unge og gamle. Placeringen af DAC i huset vil tiltrække besøgende, de nye byrum vil være et markant løft i kvaliteten af eksisterende forhold, fodgængerpassagen vil skabe muligheden for at forbinde by og havn, og i øvrigt være et fornyende element i måden man tænker by i dag.

Læs mere om Bryghusprojektet her, eller på byggeprojektets egen hjemmeside her

Se film

Bryghusprojektet - Tegnestuen OMA 

Den internationalt anerkendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA tegner Bryghusprojektet. De skal være med til at sikre, at det bliver et byggeri af exceptionel arkitektonisk kvalitet, som kan styrke området og binde byen og havnen sammen. Se mere om tegnestuen OMA, og hvorfor netop de blev valgt til at tegne Bryghusprojektet.

Læs mere om Bryghusprojektet her, eller på byggeprojektets egen hjemmeside her

Se film

Bryghusprojektet - virtuel tur rundt i huset og området 

Virtuel rundtur i Bryghusprojektet og området omkring det kommende hus.

Læs mere om Bryghusprojektet her, eller på byggeprojektets egen hjemmeside her

Se film

Bryghusprojektet - visionen 

Bryghusprojektet skal være et byggeri af exceptionel arkitektonisk kvalitet: Det skal styrke kvarteret og forbindelsen mellem by og havn, det skal vise nye veje for fremtidigt kontor-, udstillings- og boligbyggeri og så skal det anvise nye udvælgelsesprocedurer og samarbejdsformer for byggeriet. 

Læs mere om Bryghusprojektet her, eller på byggeprojektets egen hjemmeside her

Se film

Det Moderne Tanghus på Læsø 

Se filmen der følger opførelsen af Det Moderne Tanghus, der er en videreførelse af Læsø flere hundrede år gamle byggeskik. Hør arkitekterne fortælle om deres vision og ideer.

Læs mere om Vandkunstens moderne tanghus her.

Se film

The Modern Seaweed House on Laesoe 

See the construction and learn the ideas behind The Modern Seaweed House on Laesoe, a house constructed of wood and seaweed based on the traditional thatched seaweed houses on the small Danish island of Laesoe.

Learn more about the two Seaweed Houses on Laesoe here

Se film

EnergiParcel - Farøvænget 4 

I projektet Energiparcel viser fire eksempelrenoveringer med særlig fokus på energi, hvad man som parcelhusejer kan gøre for at renovere boligen. Farøvænget er blevet energirenovereret for 400.000 kr. Til gengæld sænkes energiforbruget med over 50 procent, viser beregningerne. Det 40 år gamle hus opfylder efter forbedringerne næsten kravene til spritnyt byggeri anno 2010.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - hvorfor energirenovere parcelhuset? 

I to år har fire parcelhuse og fire familier været forsøgskaniner i projektet "EnergiParcel - ny energi til dit hus". Projektets mål var at energirenovere og måle fire 1970'er-parcelhuse i forskellige prislejer for at sikre uafhængig dokumentation og give inspiration til de knap 500.000 ejere af tilsvarende huse. Målet var at finde ud af om og hvad, der virker.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - Langøvænget 1 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Fire parcelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

På Langøvænget 1 har der været fokus på at udbedre problemer med husets konstruktion kombineret med udskiftning af vinduer, bedre isolering og varmegenvinding.

Tiltagene har givet bedre sammenhæng og udnyttelse af boligarealet samtidigt med, at energiforbruget er blevet nedsat med knap 45 procent. Huset er energirenoveret for 400.000 kr.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - Langøvænget 8 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Et prototypehus og fire eksempelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

Ideen med Prototypehuset er at vise, hvor langt man kan reducere energiforbruget i et almindeligt 70'er-parcelhus. Her har budgettet ligget lige under, hvad det ville koste at rive det gamle hus ned, og erstatte det med et nyt hus i Lavenergiklasse 1. Tiltagene har reduceret energiforbruget med 78 procent og har kostet 2.000.000 kr.

Der har i huset været fokus på integreret energidesign og bokvalitet. Målet har nemlig også været at sikre, at Prototypehuset viser tankevækkende og integrerede energioptimeringer samt arkitektoniske løsninger. Der er desuden peget på fire udvalgte pakkeløsninger til inspiration til parcelhusejere og professionelle i byggebranchen, som står over for opgaver inden for energirenovering.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

EnergiParcel - Mejløvænget 9 

Energiparcel er Realdania Bygs demonstrationsprojekt for energirenovering af parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne. Et prototypehus og fire eksempelhuse er blevet energirenoveret i for mellem 200.000 kr og 1 million kr.

Mejløvænget er et eksempel på at sammentænke seniorforberedelser og energirenovering. Huset er blevet forberedt til en seniortilværelse, hvor beboerne er mere hjemme, og god komfort og indeklima derfor bliver endnu vigtigere. Nye energidøre og vinduer er sammen med højisolering af loftet med til at sænke energiforbruget med 30 procent. Samtidigt er der blivet skabt øget tilgængelighed, og 25 kvadratmeter i stuen er blevet et mere effektivt areal. Tiltagene har kostet 200.000 kr.

Læs mere om alle Energiparcel husene her

Se film

Kalines Tanghus på Læsø 

Filmen er historien om restaurering af et fredet tanghus fra 1865, "Kalines Hus"- en del af Læsøs flere hundrede år gamle byggeskik. Restaureringen er samtidig en del af et støre projekt, der også omhandler opførelsen af et moderne tanghus.

Læs mere om "Kalines hus" her.  

Se film

Tietgens Ærgrelse 

"Tietgens Ærgrelse" tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton er et moderne byggeri plantet solidt i historien i midten af København.

Finansmanden C.F. Tietgen, der i slutningen af 1800-tallet færdiggjorde opførelsen af Marmorkirken, som var blevet påbegyndt i 1749 efter tegninger af Nicolai Eigtved. For at finansiere byggeriet af kirken opførte Tietgen etageejendommene rundt om kirken. Det lykkedes dog ikke Tietgen at opkøbe den lille række 1700-tals huse mod Store Kongensgade, og han kunne til sin store fortvivlelse ikke afslutte anlægget, som det var tænkt. Det ubebyggede hjørne og rækken af 1700-tals huse er siden da med sædvanlig københavnerironi blevet kaldt for "Tietgens Ærgrelse". Og den nye ejendom har beholdt navnet "Tietgens Ærgrelse" som hilsen fortiden.

Få mere information om Tiegtens ærgrelse her

Se film

Et nyt hus midt i historien 

Filmen sætter gennem bygningen Tietgens Ærgrelse fokus på det at skulle indpasse en ny bygning midt i et historisk miljø. Filmen er én af fire film vist i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film

Byggeriets perler 

Bygninger og huse findes i alle varianter. Alligevel er der nogen, som er noget helt særligt, nogen der stikker ud. Filmen tager dig på en tur rundt i landet til nogen af disse små arkitektoniske perler. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film

MiniCO2 husene 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til projektet.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Kvotehuset 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro KVOTEHUSET.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Det foranderlige hus 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til DET FORANDERLIGE HUS.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Upcycle House 

I Nyborg opføres seks nye parcelhuse. De fem skal på hver deres måde undersøge nye veje for et mere CO2 venligt parcelhus. Det sjette hus skal samle erfaringerne fra de fem første og danne grundlag for fremtidige parcelhuse. Hør projektleder Jørgen Søndermarks intro til UPCYCLE HOUSE.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

MiniCO2 husene - Typehuset 

Projektet MiniCO2 Husene omfatter seks parcelhuse, som illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et hus. I MiniCO2 Typehuset er resultater og konkrete CO2-reducerende tiltag fra de fem første huse i projektet MiniCO2 Husene.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

Det Vedligeholdelsesfri Hus - tradition 

Projektet MiniCO2 Husene omfatter seks parcelhuse, som illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et parcelhus. I det "Vedligeholdelsesfri Hus - tradition" har man anvendt traditionelle materialer for at undersøge, hvor meget CO2 der kan spares, når et hus er udført på en sådan måde, at det kan leve i mindst 150 år og klimaskærmen ikke skal vedligeholdes de første 50 år af husets levetid.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

Det Vedligeholdelsesfri Hus - Fornyelse 

Projektet MiniCO2 Husene omfatter seks parcelhuse, som illustrerer forskellige aspekter af reduktion af CO2-udledning i hhv. opførelse, drift og vedligeholdelse af et hus. Det Vedligeholdelsesfri Hus - Fornyelse er opført i nye/moderne materialer som forventes at have lang levetid og fokuserer på 'vedligehold og levetid' for at undersøge, hvor meget CO2 der kan spares, når et hus er udført på en sådan måde, at det kan leve i mindst 150 år og klimaskærmen ikke skal vedligeholdes de første 50 år af husets levetid.

Produceret af Fjernsynsforeningen.

Læs mere om alle de seks huse i Nyborg her.

Se film

En anderledes parkeringsoplevelse 

Se film
 
Læs mere her