Jomfruklostret - arkæologerne graver 

Arkæolgerne graver under huset for at finde spor efter tidligere bygninger på stedet, som en del Realdania Bygs restaurering. Der findes spor efter bygninger fra 1400-tallet.

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - historien om huset 

Odense Adelige Jomfrukloster er en af Fyns bedst bevarede middelalder- og renæssancehuse. Bispegårdsanlægget er opført af biskop Jens Andersen Beldenak i 1504 -1508. Under Grevens Fejde i 1536 led ejendommen en del skade. Efter Reformationen blev ejendommen en del af kronens gods og blev afhændet til storkøbmanden Oluf Bager i 1579. Ejendommen blev erhvervet af Jørgen Brahe i 1630. 1700 opnåede Karen Brahe fuldt ejerskab og stiftede i 1716 jomfruklostret. Odense Kommune overtog ejendommen i 1972, hvorefter den formelle funktion som adeligt jomfrukloster ophørte. Realdania Byg overtog ejendommen i 2008 for at restaurere det.

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - rundvisning med Realdania Byg Klubben 

Historien om Odense Adelige Jomfrukloster går tilbage til 1500-tallet, hvor huset blev bygget som fæstning og bispegård. Fra 1716 til 1972 fungererede huset som jomfrukloster for ugifte adelsfrøkener. Realdania Byg overtog huset i 2008 og er nu i gang med en omfattende restaurering af det enestående bygningsværk.
 
Restaureringen og arbejdet med arkitekturen og de mange delikate historiske tapeter og interiører kan følges på tæt hold med Realdania Byg Klubben. Se filmen og kom med på en af rundvisningerne med arkitekt og projektleder i Realdania Byg Frants Frandsen.

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - Historiske tapeter i mange lag 

De kommende lejere, Syddansk Universitet, besøger Odense Adelige Jomfukloster for at se nærmere på det historiske hus, mens det er under restaurering. Indenfor er konservatorer i gang med at afdække historiske tapeter i huset, der fra 1716 til 1970erne fungerede som jomfrukloster oprettet af Karen Brahe i 1716. 

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - konservatorer afdækker historiske lag 

Et fælles nordisk team af konservatorer på 10 mand undersøger overfladerne i rummene i Odense Adelige Jomfrukloster, som Realdania Byg restaurerer. Nogle steder er der 25 lag af maling og tapeter, der hver især bidrager til husets fortælling. 

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - mursten og Fuger 

Der er spor efter 500 års bygningshistorie, når man ser på murene i Odense Adelige Jomfrukloster. Arrene i murerne fortæller om en omskiftelig tilværelse for huset. Som en del af Realdania Bygs restaurering bliver murværket gået efter.
Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - opmålinger før restaureringen 

Opmålinger og registrering af Odense Adelige Jomfrukloster foretages af arkitekterne. Huset med den 500 år lange historie er købt af Realdania Byg i 2008 og skal nu restaureres.

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - restaurering af sidebygningen 

Håndværkerne skal istandsætte tilbygningen til Odense Adelige Jomfrukloster. Sidebygningen er fra 1700-tallet og restaureringen sætter krav til kendskab til historiske håndværksmetoder.

Filmen er produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - stilhed før restaureringen 

Stemningsfilm fra Odense Adelige Jomfrukloster, før Realdania Bygs restaurering går i gang.

Produceret af dBA MEDIA

Se film

Jomfruklostret - tapeterne tages ned 

Konservatorer fra Danmark og Norge tager alle de historiske tapeter i Odense Adelige Jomfrukloster ned. De skal sendes til Nationalmuseet og Norsk Institut for Kulturmindeforskning (NIKU), hvor de skal restaureres. Herefter skal de sættes op i huset igen. Realdania Byg restaurerer jomfruklostret 2008-2013.

Produceret af dBA MEDIA

Se film
Læs mere her