Log ind

Log ind info

Historiske ejendomme

Det Harboeske Enkefruekloster

Den oprindelige ejendom blev tegnet af landdrost Simon de Pethum i 1663, men er siden blevet bygget til og om flere gange. Ejendommen huser fortsat den stiftelse for enkefruer, som blev stiftet for 270 år siden.

Se flere fotos og film om Det Harboeske Enkefruekloster

I alt 19

Det Harboeske Enkefruekloster

Den oprindelige ejendom blev tegnet af landdrost Simon de Pethum i 1663, men er siden blevet bygget til og om flere gange. Ejendommen huser fortsat den stiftelse for enkefruer, som blev stiftet for 270 år siden.

Se flere fotos og film om Det Harboeske Enkefruekloster

Det Harboeske Enkefruekloster

Digegrevens Hus

Digegrevens Hus eller Richtsens Gaard er opført i 1777 af Tønder-borger Carsten Richtsen. Huset ligger på Tønders hovedstrøg - gågaden. Det tilhørende baghus mod Allégade er opført to år senere som stald- og magasinbygning til hovedhuset.

Læs mere om huset og se fotos

Digegrevens Hus

Fæstningens Materialgård

I 1681 blev Frederiksholms Kanal udgravet og en materialgård opført. Bygningerne man ser i dag er opført i 1740'erne og senere. Materialgården står i dag restaureret og energirenoveret.

Læs mere om bygningerne og se fotos

Fæstningens Materialgård

Havnemesterboligen

Havnemesterboligen i Skagen med mellembygninger, tværfløje og materielhus er opført i 1905 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Bygningen er oprindeligt opført som byens havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt med boliger for 2 opsynsbetjente.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Havnemesterboligen

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slots historie går 800 år tilbage. Det nuværende slot med hovedbygning, sidefløje og avlsbygninger blev opført 1784-85 af kammerherre Christian Holger Adeler, gift med Karen Basse Fønss.

Læs mere om Hindsgavl Slot og se fotos

Hindsgavl Slot

Historiske huse i Ilimanaq

To fredede historiske huse i en lille bygd i det nordvestlige Grønland kommer fremover til at spille en vigtig rolle i formidlingen af grønlandsk verdens- og kulturarv. De to huse fra 1700-tallet har gennemgået en omfattende restaurering og er blevet nyindrettet som formidlingscenter, restaurant og butik.

Se flere fotos og film om husene

Historiske huse i Ilimanaq

Jarmers Plads 2

Jarmers Plads 2 er et fremtrædende eksempel på et dansk, modernistisk kontorhus af sin tid. Bygningen blev tegnet af arkitekterne Holsts i 1956 til Østifternes Kreditforening. Bygningen blev siden til hovedsæde for Realkredit Danmark og er i dag hovedsæde for hele foreningen Realdania.

Læs mere om bygningen og se fotos

Jarmers Plads 2

Kalines Tanghus på Læsø

Kalines Hus fra 1865 er en del af projektet 'Tanghuse på Læsø'. Restaureringen af det fredede tanghus fra 1865 skal være med til at sikre Læsøs flere hundrede år gamle byggeskik.

Læs mere om Kalines Hus og se fotos

Kalines Tanghus på Læsø

Nørre Vosborg

Nørre Vosborg har status som Vestjyllands fornemste herregård. Det er et af de få og mest velbevarede tilbageværende anlæg på egnen, og dets historie kan føres tilbage til 1200-tallet. Realdania By & Byg købte herregården i 2004 og gik herefter i gang med en gennemgribende restaurering og nyindretning af det komplekse anlæg frem til 2008. Filmen giver et indtryk af, hvordan overblik og sans for detaljen mødtes i restaureringen.

Se flere fotos og film om Nørre Vosborg

Nørre Vosborg

Jomfruklostret - arkæologerne graver

Jomfruklosterets historie går tilbage til 1504, hvor det blev opført som bispegård. I 1716 indrettede Karen Brahe ejendommen til jomfrukloster. Klostret lukkede i 1970'erne og anvendes i dag af Syddansk Universitet.

Se flere fotos og film og Jomfruklosteret

Odense Adelige Jomfrukloster

Oluf Bagers Mødrene Gård

Nørregade 29 i Odense er opført i 1586 af Oluf Bager. Gennem godt 400 år har bygninger undergået store forandringer til den nuværende kendte skikkelse, ligesom anvendelsen af huset er skiftet meget over tid.

Læs mere om huset og se fotos

Oluf Bagers Mødrene Gård

Riises Landsted

I 2005 købte Realdania By & Byg Riises Landsted. Ejendommen, der er opført af malermester August Jacob Christian Riise i 1860, er en velholdt og tidstypisk repræsentant for den "frederiksbergske" byggestil i 1800-tallet. I dag er ejendommen hjemsted for revymuseet.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Riises Landsted

Romerhuset

Romerhusene omfatter i alt 60 gårdhavehuse, hvoraf Realdania By & Byg ejer et. Husene er tegnet af arkitekten Jørn Utzon og er et foregangseksempel på boligbebyggelsen 'tæt-lav'. Bebyggelsen blev opført i årene 1957-60 og fik navnet Kingohusene efter Boligselskabet Kingo, der stod som bygherre. I folkemunde blev bebyggelsen med de 60 gårdhavehuse imidlertid omtalt som Romerhusene.

Læs mere om Romerhuset og se fotos

Romerhuset

Rosenhuset

Tuborgs administrationsbygning fra 1913 indtager en markant position i dansk erhvervs-byggeri i årene omkring 1900 med sin solide, kubiske krop og overflod af dekorative detaljer. Huset er tegnet af arkitekt Anton Rosen og et af landets fineste eksempler på byggeri i stilen skønvirke.

Læs mere om bygningen og se fotos

Rosenhuset

Skagen Fyr

Det Grå Fyr i Skagen blev opført i 1858 af den danske arkitekt N.S. Nebelong. Fyret, der er opført i blank mur, er placeret midt på Skagen Odde, og med sine 46 meter er fyret det næsthøjeste i Danmark. Fyret og dets tilhørende bygninger er blevet restaureret og nyindrettet og er genåbnet som formidlingscenter for områdets unikke fugle- og naturliv.

Læs mere om Skagen Fyr og se fotos

Skagen Fyr

Statshusmandsbruget - Husmandens perle

Huset i Skovbølling er et yderst velbevaret eksempel på et husmandssted opført med statslån i stilen Bedre Byggeskik. Statshusmandsbruget er et stykke dansk kulturarv, der rummer fortællingen om jævne menneskers tilværelse på landet, statslige visioner og personlige drømme om et bedre liv. Et af dem er huset i Skovbølling. 

Læs mere om huset og se fotos

Statshusmandsbruget i Skovbølling

Søetatens Pigeskole

Opført i 1858 af arkitekt Seidelin i forbindelse med søværnets aktiviteter på Holmen og Nyboder. Fungerede som pigeskole i knap 10 år, hvorefter ejendommen husede Søværnets Kadetskole helt frem til efter 2. verdenskrig.

Læs mere om ejendommen og se fotos

Søetatens Pigeskole

Taarnborg

Den gamle bispegård i Ribe kan dateres tilbage til 1570-80 og indeholder enkelte træbjælker, der med sikkerhed kan dateres til 1520. Bygningen fremstår som et fantastisk velbevaret renæssancehus, og er måske et af landets bedste fra tiden.

Læs mere om Taarnborg og se fotos

Taarnborg

Stines Hus - lollandsk egnsbyggeskik

Arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Anders Brüel, tager seeren med rundt i og omkring Stines Hus. Hør om den særlige egnsbyggeskik, se de smukke farvesatte rum, og hør om arbejdet med at restaurere huset fra 1780. 

Stines Hus - lollandsk egnsbyggeskik
I alt 19