Ambergs tinghus i Esbjerg 

Esbjerg Råd-, Ting- og Arresthus fra 1892 består af to fredede bygninger. Ejendommen er et markant historicistisk bygningsværk på hjørnet af byens centrale plads Torvet.

Læs mere om hele projektet i Esbjerg her.

Se film

Bindesbølls rådhus i Thisted  

Bindesbølls Rådhus i Thisted fra 1853 er et meget fint eksempel på historicistisk rådhusbyggeri i provinsen i 1800-tallet.

Læs mere om "Det gamle rådhus" i Thisted her

Se film

Havnemesterboligen 

Havnemesterboligen i Skagen med mellembygninger, tværfløje og materielhus er opført i 1905 efter tegning af arkitekt Ulrik Plesner. Bygningen er oprindeligt opført som byens havnekontor med tilhørende havnemesterbolig samt med boliger for 2 opsynsbetjente.

Læs mere om huset på havnen i Skagen her.

Se film

Kornerups rådhus i Vordingborg 

Rådhuset er opført 1843-45 og ligger centralt i byen. Arkitekturen er historicistisk med især nygotiske træk.

Filmen er produceret af Realdania Byg

Se film

Meldahls rådhus i Fredericia 

Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er opført i 1860 efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl, og har i perioden frem til 2003 fungeret som ting/arresthus, dog i de senere år alene som retsbygning for kriminalretten.

Se film

Søetatens Pigeskole 

Opført i 1858 af arkitekt Seidelin i forbindelse med søværnets aktiviteter på Holmen og Nyboder. Fungerede som pigeskole i knap 10 år, hvorefter ejendommen husede Søværnets Kadetskole helt frem til efter 2. verdenskrig.

Læs mere om Søetatens pigeskole her

Se film

Kalines Tanghus på Læsø 

Filmen er historien om restaurering af et fredet tanghus fra 1865, "Kalines Hus"- en del af Læsøs flere hundrede år gamle byggeskik. Restaureringen er samtidig en del af et støre projekt, der også omhandler opførelsen af et moderne tanghus.

Læs mere om "Kalines hus" her.  

Se film

Tvedes rådhus i Sorø 

I hjertet af Sorøs historiske bykerne ligger byens gamle råd-, ting- og arresthus hus tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede i 1880 efter at byens tidligere råd- og tinghus fra 1844 nedbrændte i 1879.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen

Læs mere om Tvedes rådhus i Sorø her.  

Se film

Nyt liv i gamle huse 

Få et indblik i arbejdet med at skabe plads til det moderne liv i historiske huse med skæve gulve, små rum og sprossede vinduer. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen

Se film

Jagten på husets sjæl 

Har huse en sjæl? Og kan den defineres? Disse spørgsmål forsøger filmen at finde svar på gennem besøg i en række bygninger med nuværende og tidligere beboere og brugere. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR. 

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film
Læs mere her