Det Harboeske Enkefruekloster - historien 

Det Harboeske Enkefruekloster blev opført i 1663 -- 69 af landdrost Simon de Pethum. I 1708 overtog Gehejmerådinde Christine Harboe ejendommen. Ved sin død i 1735 testamenterede hun sin gård i Stormgade, herregården Støvringgård i Jylland samt sin kontante formue til oprettelse af to klostre. I fundatsen stod, at huset skulle være fribolig
for "13 fattige og gudfrygtige enker, hvis husbonder havde betjent en eller anden af de
charger indført i de fem klasser af den kongelige rangforordning". Funktionen som enkefruekloster er med en del modifikationer opretholdt til den dag i dag, hvor bygningen danner ramme om 15 enlige damers liv. I dag er kriterierne for at komme i betragtning som beboer blot, at man skal være enlig kvinde og bosiddende i København.

Læs mere om den historiske ejendom på Stormgade 14 her

Se film

Det Harboeske Enkefruekloster - restaurering 

Den oprindelige ejendom blev tegnet af Simon de Pethum i 1663, men er siden blevet bygget til og om flere gange. Ejendommen huser fortsat den stiftelse for enkefruer, som blev stiftet for 270 år siden.

Læs mere om den historiske ejendom på Stormgade 14 her

Se film

Det Harboeske Enkefruekloster - vinduerne restaureres 

Vinduerne i den gamle senbarok bygning, der huser Det Harboeske Enkefruekloster i Stormgade, København restaureres efter alle kunstens regler.

Læs mere om den historiske ejendom på Stormgade 14 her

Se film

Digegrevens Hus 

Digegrevens Hus eller Richtsens Gaard, som er opført 1777 af Tønder-borger Carsten Richtsen, er beliggende på Tønders hovedstrøg, gågaden. Det tilhørende baghus mod Allégade er opført to år senere som stald- og magasinbygning til hovedhuset.

Læs mere om Digegrevens hus i Tønder her

Se film

Nyt liv i gamle huse 

Få et indblik i arbejdet med at skabe plads til det moderne liv i historiske huse med skæve gulve, små rum og sprossede vinduer. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi vist på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen

Se film

Byggeriets perler 

Bygninger og huse findes i alle varianter. Alligevel er der nogen, som er noget helt særligt, nogen der stikker ud. Filmen tager dig på en tur rundt i landet til nogen af disse små arkitektoniske perler. Filmen er én af fire i programrækken Danskernes Akademi på DR.

Filmen er produceret af Fjernsynsforeningen.

Se film

Helikoptertur over Ilimanaq 

Se film
 
Læs mere her