Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Nyt liv i historiske bygninger - Fra marskgård til madlejrskole

Ved dette erhvervsarrangement kan du få inspiration til, hvordan man kan indtænke nye funktioner i historiske huse og tilgodese lejernes krav til moderne komfort. Med udgangspunkt i vores transformation af en 200 år gammel marskgård i Højer til madlejrskole fortæller bygherren og de kommende lejere om balancegangen mellem brugernes ønsker og behov, bevaring af de historiske bygninger, økonomi og fredningsmyndighedernes krav.

Produktet kan ikke købes

Gennem de sidste 15 år har Realdania By & Byg købt og restaureret 50 historiske ejendomme rundt om i Danmark, som alle udlejes til enten erhvervsformål eller til private. Erfaringerne med at indtænke nye funktioner i husene og tilgodese lejernes krav til moderne komfort giver vi nu videre. 

Med udgangspunkt i den aktuelle transformation af en 200 år gammel marskgård i Højer til madlejrskole fortæller bygherren og de kommende lejere om balancegangen mellem brugernes ønsker og behov, bevaring af de historiske bygninger, økonomi og fredningsmyndighedernes krav.  

Vi runder af med en rundvisning i marskgården og de tilstødende bygninger, der også indgår i den kommende madlejrskole. 

Der vil være god mulighed for spørgsmål og dialog på mødet, og du får konkret viden og inspiration med dig hjem. 

På erhvervsarrangementet hører du blandt andet om:
•Hvordan har processen været i forhold til at få ”programmeret” bygningerne rigtigt? Hvilke ønsker, behov og krav har hhv. lejerne og brugerne til bygningerne? 
•Hvilke udfordringer giver det, at bygningerne er fredede?
•Hvad vælger man at bevare, og hvordan skaber man transformation til nye funktioner?
•Hvordan kan man lave et driftsetup for bygningerne?


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Når du har tegnet erhvervsmedlemskabet, bliver billetterne eftersendt pr. email. Husk blot i emnefeltet at notere, hvilket erhvervsarrangement du ønsker billetter til. 
Læs mere om erhvervsmedlemskabet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


PROGRAM

Kl. 13.00-13.30 Restaurering og transformation på tværs af århundreder – udfordringer og dilemmaer
Connie Hviid, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om selskabets overvejelser og metoder forud for en restaurering og transformation – blandt andet ud fra selskabets arbejde med at transformere 6 tidligere ting- og arresthuse.

Hun fortæller desuden om den konkrete proces fra køb til færdig restaurering og transformation af marskgården i Højer: Hvorfor ønskede Realdania By & Byg at købe og restaurere marskgården i Højer? Hvordan sikrer man både bygningernes særlige karakteristika og en fleksibel anvendelse? Hvordan har brugerne af bygningerne været inddraget? Connie Hviid fortæller også om den fremtidige vedligeholdelse af Marskgården.

Kl. 13.30-14.00 Hvorfor lave madlejrskole i historiske bygninger? Fordele og udfordringer
Sanne Vinther, direktør for Arla Fonden, fortæller om, hvorfor Arla Fonden fandt det spændende at placere MADlejr i historiske bygninger, og hvilke fordele det giver for Arla Fondens arbejde med teenagernes sundhed og trivsel at ligge midt i Tøndermarks Initiativet. Dialog, brugerinddra-gelse og gensidig forståelse er vigtige emner, når nye aktiviteter og fællesskaber skal udvikles i historiske rammer.

14.00-14.30 Hvorfor er Tønder Kommune gået ind i projektet?
Keld I. Hansen, vicekommunaldirektør i Tønder Kommune, fortæller om, hvorfor Tønder Kommune er gået ind i projektet, og hvordan de fremover ønsker at bruge bygningerne til andre kulinariske og kulturelle aktiviteter i weekenden og i skoleferierne. Som lejer af marskgården i partnerskab med Arla Fonden fortæller Henning Raunborg Kristensen også om driftssetup’et for bygningerne.

14.30-15.30 Rundvisning i de tre bygninger
Connie Hviid viser rundt i de tre bygninger, og fortæller undervejs om balanceakten mellem restaurering og nye funktioner. 

Undervejs holder vi en kort pause med en forfriskning


Om marskgården i Højer
Realdania By & Byg købte marskgården i Højer i 2017, som består af en lille samling af historiske huse: En marskgård fra 1823. En villa fra 1906 bygget i tysk stil og med både nationalromantiske træk og jugendtræk. En ladebygning fra 1700-tallet. Alle tre bygninger er gode eksempler på Tøndermarskens særlige byggeskik. 

Når de tre historiske bygninger er omdannet, vil de fremover være omdrejningspunkt for mad og -naturoplevelser for børn og unge fra hele Danmark. Tønder Kommune og Arla Fonden vil i partnerskab være lejere af marskgården.

Læs mere om marskgården i Højer

Om Arla Fondens MADlejr
I skoleugerne vil de historiske bygninger huse 6. og 7. klasser fra hele landet på madlejrskolen. I weekender og ferier vil bygningerne danne ramme for andre sundheds- og madrelaterede aktivi-teter.

Det er Arla Fonden, der skal drive madlejrskolen i et partnerskab med Tønder Kommune. I forvejen driver Arla Fonden MADlejr på Helnæs på Sydfyn.

Netop bygningernes forskellighed, den over 2.000 kvm store grund og den centrale placering i byen gør Marskgården i Højer særdeles velegnet som ny madlejrskole. Ud over overnatningsmuligheder, undervisningslokaler og skolekøkkener skal lejrskolen også omfatte udekøkkener, drivhus og køkkenhave.

Læs mere om Arla Fondens MADlejr

Allerede klubmedlem?

Klubbens medlemmer handler altid til klubpris.

Skal du være med i vores arkitekturklub?

Eksklusive arrangementer i hele Danmark, kun 199 kr. om året.

Bliv medlem

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her