Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Tvedes Rådhus – Monumentalt og magtfuldt centrum i Sorø

Røde mursten rejser sig fra torvet med en højde og detaljerigdom, der oser af magt, og imponerende kamtakkede gavle og spidsbuede vinduer leder tankerne mod middelalderen og Danmark som magtfuld nation. Velkommen til Sorø gamle rådhus - et tidstypisk mønstereksempel på det officielle Danmarks brug af historicismens monumentale formsprog. Rundvisning og byvandring.

200,00 kr.

Klubpris: 100,00 kr.

Med sin volumen, stramme symmetri og prominente placering som midtpunkt i byens sociale, kulturelle og erhvervsmæssige liv efterlader Sorøs gamle ting- og arresthus ikke nogen tvivl om sin betydningsfulde funktion. Bygningen, der er tegnet af en af tidens førende arkitekter, Vilhelm Tvede, regnes i dag - 140 år efter, at det blev bygget - for et af de mest vellykkede eksempler på de mange råd, ting- og arresthuse, der blev opført i landets købstæder fra 1830’erne. 

Datidens rådhus-byggeboom var opstået i kølvandet på ophævelsen af enevælden, indførelsen af Grundloven og det kommunale selvstyre, og bygningerne blev formgivet af arkitekter, der naturligvis var påvirket af tidens tonegivende arkitektur, nemlig ’historicismen’: En arkitekturretning, hvor det var god stil at blande samtlige klassiske stilarter efter forgodtbefindende.

Råd- og tinghuset i Sorø er ingen undtagelse fra denne, tidens strømning. Her er motiver fra tre historiske stilperioder forenet på 617 kvadratmeter: Klassicismen, som den strengt symmetriske facadeopbygning refererer til; den nordiske middelalderarkitektur, som det blanke røde murværk er forbundet til, og det nygotiske udtryk, som er opnået ved spidsbuede vinduer, små kviste på taget og kamtakkede gavle. 

Og sammenblandingerne stopper ikke her. Også i brugen af materialer er der blandet med løs hånd: Nordiske materialer såsom granit, tømmer og rød tegl er mixet med de dengang meget moderne materialer, skifer, zink, stål og jern, der blev hentet til den midtsjællandske købstad fra udlandet.

Selv om ejendommens epoke som ting- og arresthus er et afsluttet kapitel, indskriver huset sig i et mægtigt net af historiske og litterære referencer og forbindelser til kulturpersonligheder og andre historiske bygninger i Sorøs historiske hovedgademiljø. Tag med på rundvisning og byvandring, hvor vi forsøger at binde trådene sammen.

Program
Kl. 15.00
Rundvisning i rådhuset og den gamle arrest v. arkitekt Dorthe Bendtsen. 
Vi ser bl.a. det imponerende trapperum, de gamle celler, biblioteket i den gamle arrestbygning, arrestforvarerens bolig og den gamle tingsal med buster af Kong Chr. X og Dronning Alexandrine.
Kl. 16.30 
Byvandring med formanden for Sorø Bevaringsforening, historiker Helge Torm.
Vi ser bl.a. de velbevarede renæssancebindingsværkshuse De Unge Herrers Gård og Den Gamle Kro, begge bygget på byens grundlægger Chr. IV’s befaling. Vi går videre til bl.a. Søgades pæne borgerhuse, Akademihaven, Ministerboligen og den gamle amtsgård.
Kl. 17.30 
Arrangementet slutter. 

Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig. Max. to pladser til klubpris pr. medlem undtaget erhvervsmedlemmer.

Om Tvedes Rådhus
Opført i 1880-1881 og tegnet af arkitekt F.V. Tvede. Arrestbygningen er opført i 1871 og har således hørt til det ældre, nedbrændte rådhus. Bygningen har også været brugt af det lokale politi og af Sorø byret. Med reformerne for retsvæsenet og politiet i 2008 blev hovedbygningen tømt for de funktioner, huset har rummet i mange år. Realdania By & Byg købte Tvedes Rådhus i 2010 og gennemførte frem til 2012 en omfattende restaurering. Ejendommen er i dag udlejet til Sorø Kommunes turist- og erhvervsinformation og bliver brugt til kulturelle og sociale initiativer, repræsentative formål som fx byrådsmøder og vielser – og er på den måde stadig kommunens og borgernes hus.
Læs mere her

Allerede klubmedlem?

Klubbens medlemmer handler altid til klubpris.

Skal du være med i vores arkitekturklub?

Eksklusive arrangementer i hele Danmark, kun 199 kr. om året.

Bliv medlem

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her