Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Fredericias florentinske fæstning

Med sine tre fremspringende gavle, voldsomme spidsbuede blændinger, friser og søjler ligner Meldahls Rådhus i Fredericia nærmest en borg. Den imposante arkitektur er medspiller i fortællingen om nationen og byen, der har dannet rammen om Danmarkshistoriens største militære sejre og nederlag. Kom på rundvisning i bygningen, der er et af arkitekt Meldahls hovedværker i Jylland.

160,00 kr.

Klubpris: 75,00 kr.

På en brolagt plads midt i Fredericias bymidte ligger en signifikant teglstensbygning fra 1860. Bygningen er Fredericias gamle ting-, råd- og arresthus, der har navn efter arkitekten Ferdinand Meldahl, som også har slået stregerne til marmorkirken i København. Meldahl drog som ung på mange længere studieture til Europa og Nærorienten, og inspirationen herfra slår tydeligt igennem i rådhusbyggeriet. 

Den pavillonagtige bygning repræsenterer både norditaliensk renæssance og gotik. Samtidig giver den mønstermurede facade i røde og grå sten, friser og småsøjler bygningen et byzantinsk præg, der leder tankerne hen mod de italien-ske bystater i middelalderen. 

Sammenligningen med de frie bystater, styret af borgerskabet, der forsvarede deres territorium mod fremmede invasionshære, passede godt til Fredericias historiske rolle som fæstningsby. Byen har dannet ramme om nogle af Danmarks største nederlag, bl.a. svenskernes blodige storm i 1600-tallet, men også for en af de stolteste sejre, nemlig udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 i Første Slesvigske Krig, hvor der skrives verdenshistorie. Rådhuset, pladsen, byvåbenet og krigsmonumenterne er synlige manifestationer på den afgørende periode i landets og byens historie. 

I 2004 købte og restaurerede Realdania By & Byg Meldahls Rådhus for at bevare et af arkitektens hovedværker i Jylland og videreføre historien. Resultatet kan opleves, når restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen viser rundt i rådhuset og fortæller om arkitekturen som medspiller i fortællingen om nationen og byen.

Program
Kl. 14.30 Rundvisning i Meldahls Rådhus v. restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen. 
Kl. 15.30 Arrangementet slutter

Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig. Max. to pladser til klubpris pr. medlem undtaget erhvervsmedlemmer.

Om Meldahls Rådhus
Bygningen er opført i historicistisk stil fra 1859-60 og regnes for et af den danske arkitekt Ferdinand Meldahls hovedværker i Jylland. Meldahls Rådhus fungerede helt frem til 2003 som byens Ting- og Arresthus. Både bygningen og den omgivende fængselsmur blev fredet i 1980.
Læs mere her

Allerede klubmedlem?

Klubbens medlemmer handler altid til klubpris.

Skal du være med i vores arkitekturklub?

Eksklusive arrangementer i hele Danmark, kun 199 kr. om året.

Bliv medlem

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her