Historicisme 1830-1900

Omkring 1830 skete et på mange måder afgørende brud med den tidligere stilhistoriske udvikling i dansk arkitektur i form af en langt mere direkte indlemmelse såvel stilmæssigt som tidsmæssigt af tidens europæiske arkitekturstrømninger. Dette kan i høj grad tilskrives den tilsvarende indarbejdelse af oplysningstidens politiske (borgerligt-liberale) idealer. Politisk og kunstnerisk var der således tale om en markant "globaliseringsbølge", koblet med en nærmest eksplosiv grad af urbanisering i takt med, at økonomien skiftede fokus. Den unge oplysningstids historicisme med inspiration fra antikken blev mod midten af 1800-tallet gradvist opgivet til fordel for endnu en ny ikonografi, denne gang nationalstatens, hvor der lagdes vægt på en historicisme, der skulle underbygge den borgerlige nationalstats historiske eksistensberettigelse. Denne historicisme holdt for alvor sit indtog i Danmark på et tidspunkt, der omtrentligt faldt sammen med den første grundlovs indførelse i 1849.
 
I Danmark låntes til denne nye ikonografi i første omgang importerede stilarter (nygotik fra England og Tyskland, nybarok fra Frankrig, nyromansk fra Italien), ofte anvendt i flæng i den samme bygning. I denne del af perioden tager nybyggeriet for alvor fart, og byerne oplever en nærmest eksplosiv vækst. Samtidig opstår et antal helt nye, specialiserede bygningstyper såvel i industrien som i den offentlige servicesektor: Rådhuse, hospitaler, skoler osv. skyder op overalt og bliver i mange tilfælde bestemmende for specielt provinsbyernes udvikling. Realdania Bygs samling rummer en lang række rådhuse fra hele perioden. Fælles for dem alle er den eklektiske brug af fortidens formsprog.

Mod 1800-tallets slutning, skabtes en særlig nordisk nationalromantik, som skulle underbygge nationalstatens påståede, tusindårige nordiske rødder. Et særkende ved den danske historicisme var den stigende interesse for det, der opfattedes som traditionelt danske materialer, blankt murværk, tømmer og granit. Disse materialer med deres tilhørende djærve udtryk blev mod århundredets slutning altdominerende - pudsigt nok i skøn forening med nye, importerede materialer som tagskifer (dengang betragteligt billigere end tegl) og ikke mindst støbejern.

Ejendomme

Se alle

Arrangementer

14. august 2019

Arne Jacobsens ikoniske funkisvilla - kl. 16
Markant. Kridhvid. Ikonisk. Iøjnefaldende. En frontløber i d...


Læs mere
14. august 2019

Arne Jacobsens ikoniske funkisvilla - kl. 17.30
Markant. Kridhvid. Ikonisk. Iøjnefaldende. En frontløber i d...


Læs mere
20. august 2019

Fart på farverne hos Edvard Heiberg - kl 12
Sig goddag til funktionalismen, og tag med på en lystvandrin...


Læs mere
20. august 2019

Kanalbyen og kunsten
Installationer, street-art, performances og kunst i og melle...


Læs mere
23. august 2019

Banebrydende betonbyggeri - Glasalstrup før restaureringen
Monumental. Konsekvent. Elegant. Glasalstrup er med sin enor...


Læs mere
Læs mere her