Restaurering

gotisk motiv fra trappen.jpgVed Realdania Bygs overtagelse af ejendommen stod det klart, at den største udfordring ville blive taget.

Dele af det oprindelige tag endnu lå på sin plads, men andre steder var der i tidens løb blevet lagt tagpap oven på skifertag og inddækninger.

Det nye tag blev lagt med et undertag og herover 14" skiferplader i stil med de oprindelige. Alle ydre metaldækninger blev udført i zink, og skotrender blev udført i kobber, sådan som det også oprindeligt var blevet udført.

Indvendig er rummene blevet malet ud fra fortidens farvepalet, der blev fundet frem af Nationalmuseets farvearkæologer.

Derudover har vinduer, gulve og sanitet været under kærlig behandling - under størst mulig hensyntagen til det bygningsværk, som Seidelin tegnede i sin tid, men samtidig med øje for, at sale, gangarealer og kontorer skal kunne fungere som moderne kontor- og mødefaciliteter.

Læs mere her