Arkitekt

vestibule med kig til aula.jpgSøetatens Pigeskole er tegnet af arkitekt Johannes Henrik Bernhard Seidelin (1820-1863).

Efter at have været i murerlærer kom Seidelin på Kunstakademiet i 1840, hvor han blev elev af G.F. Hetsch og senere M.G. Bindesbøll. Det var formentlig fra Bindesbøll, at han fik inspirationen til arbejdet med murstensornamentik.

Seidelins virke var i historicismens første fase, og sammen med arkitekt Herholdt var han foregangsmand for brugen af middelalderlige stilelementer.

Historicismen - var det pastiche?
Søetatens Pigeskole er et tydeligt eksempel på en af disse historicistiske bygninger, der er kendetegnet ved en genopdagelse og brug af tidligere tiders stilarter. Dette "genbrug" har dog samtidig været medvirkende til, at stilen ofte er blevet karakteriseret som pastiche, og at historicismen efter det moderne gennembrud har været lidt overset og arkitektonisk ringeagtet.

Historicistisk arkitektur levede nemlig på ingen måde op til de moderne arkitekters ideal om en selvstændig og nyskabende arkitektur, båret af lys og rum med klare, rene linjer og ensartede monokrome overflader.

Søetatens Pigeskole betegnes sammen med Helsingør Rådhus som Seidelins hovedværker, og ligesom mange af tidens arkitekter arbejdede han i både stor og lille skala - dvs. både i bygning og i interiør, og han tegnede således alt fra gravmonumenter og haveanlæg til lysekroner og standure.

Læs mere om arkitekt Seidelin
- i bogen  Søetatens Pigeskole i Nyboder, som kan købes eller downloades gratis på hjemmesiden.

Oplev Søetatens Pigeskole indefra
- via Realdania Byg Klubben, som gennem rundvisninger og foredrag sætter fokus på alle Realdania Bygs projekter, ofte i selskab med arkitekter og fagfolk. Læs mere om  Realdania Byg Klubben og se både tidligere og kommende arrangementer, hvoraf flere afholdes i den smukke aula i Pigeskolen.

Oplev en anden spændende Realdania Byg-ejendom
- kun ca. 500 meter fra Søetatens Pigeskole, på Store Kongensgade 84. Her er opført Tietgens Ærgrelse; en moderne bygning, som udgør slutstenen i den randbebyggelse, som finansmanden C.F. Tietgen opførte omkring Marmorkirken i 1800-tallet, men som aldrig helt blev færdigjort. Den blev den i 2010, hvor Realdania Byg opførte en ny bygning.

Læs mere her