Restaurering, energiforbedring og vedligehold af gamle bygninger er godt for CO2-regnskabet

Arrangementet er aflyst. Vi arbejder på at finde en ny dato. Skriv dig på denne interesseliste og få direkte besked, når nyt tidspunkt er klart.

_______________________

En af vejene til at reducere verdens CO2-aftryk går via byggeriet. Her viser erfaringen, at det er CO2-besparende at udnytte og levetidsforlænge eksisterende bygninger frem for at lade dem forfalde og bygge nyt.

Kom med til erhvervsarrangement den 6. september i Meldahls Rådhus i Fredericia og hør om vores erfaringer og resultater fra de nyligt afsluttede livscyklusvurderinger (LCA) af hovedparten af vores godt 60 restaureringer og transformationer – lige fra den ældste ejendom fra 1500-tallet til den yngste ejendom fra 1960’erne. Bliv også klogere på, hvordan hensynet til CO2-udledning er ved at blive indarbejdet i Realdania By & Bygs restaureringer og i drift og vedligeholdelsen af bygningerne.

Realdania By & Bygs erfaringer indenfor hhv. livscyklusanalyser og energiforbedringer er for nylig samlet i to nye publikationer: ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” og ”Energiforbedring i historiske bygninger”, som deltagerne får et gratis eksemplar af.

Erhvervsarrangementet lægger op til en diskussion af, hvordan aktører med større ejendomsporteføljer kan arbejde systematisk med at udvikle en mere bæredygtig praksis.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Tid & Sted

Tirsdag den 6. september kl. 13:00 - 15:30
Vendersgade 30, 7000 Fredericia
Mødested: Vi mødes ude foran bygningen. Mødet afholdes i Byrådssalen. Skulle du blive forsinket, da ring til Lise Vølund på tlf. 22240774

Program

Kl. 13.00-13.15 Introduktion til Realdania By & Byg samt selskabets arbejde med samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme.

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af selskabets restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. LCA-kortlægningen af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retrospektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer, bl.a. i restaureringen af Mehldahls Rådhus.

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.15-14.45 Hvordan er Realdania By & Byg begyndt at arbejde med at minimere selskabets CO2-aftryk i driften af ejendomme? Og hvordan ser driftdata ud for Meldahls Rådhus?
Casper Clement Nielsen, projektleder i Realdania By & Bygs driftsafdeling, fortæller om, hvordan Realdania By & Bygs driftsafdeling er begyndt at have fokus på CO2-aftrykket i drift og vedligeholdelsen af de historiske ejendomme, herunder energiforbrug, energioptimering og den løbende vedligeholdelse. Hør eksempler på, hvor stor en del af bygningens samlede LCA, der udgøres af den løbende vedligeholdelse og energiforbruget.

14.45-15.30 Rundvisning på Meldahls Rådhus med fokus på driften af ejendommen.
Kom med rundt i den historiske bygning Meldahls rådhus og få undervejs en introduktion til bygningens historie og driften af den.

******************

Realdania By & Bygs erfaring med LCA og energirenovering
Gennem de seneste år har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer. Ejendomsporteføljen, der spænder over 500 års bygningshistorie, favner vidt forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætninger og dermed også forskellige udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.

Realdania By & Bygs LCA-kortlægning viser, at de mindst CO2-tunge materialer og den mest bæredygtige drift ikke altid går hånd i hånd, og at det derfor godt kan betale sig at lave en beregning på 50 år i stedet for en beregning af materialernes beskaffenhed alene. Det handler altså ikke kun om at anvende de mest klimavenlige materialer, men også om at finde hele løsninger, der sikrer den mest bæredygtige drift mange år ind i fremtiden.

Analysearbejdet af bygningernes CO2-aftryk har ført til, at LCA-beregninger nu er en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og der er indarbejdet krav til opgørelse af CO2 i udbudsmateriale i forbindelse med restaureringer.

Realdania By & Byg har for nylig samlet erfaringerne i publikationen ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme”.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Vælg gratis velkomstgave
3) De 2 gratis billetter til erhvervsarrangementet i Fredericia sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.).
4) Klik på "tilføj til kurv".
5) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Køb billet til

Restaurering, energiforbedring og vedligehold af gamle bygninger er godt for CO2-regnskabet
Tirsdag den 6. september kl. 13:00 - 15:30
Vendersgade 30, 7000 Fredericia

Om Realdania By & Bygs arbejde med LCA
Gennem det seneste år har Realdania By & Byg foretaget LCA af selskabets godt 60 restaureringer, som spænder over 500 års bygningshistorie. Ejendomsporteføljen rummer derfor en stor spændvidde ift. forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætning. Derfor støder vi ofte på de mange indbyggede udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.

Få inspiration til arbejdet med bæredygtige restaureringer

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg