Bæredygtighed i arealudvikling – erfaringer med DGNB-screening af byområder

Arrangementerne er afholdt.
______________

Bæredygtighed i byggeriet bliver mere og mere udbredt, og flere bygherrer lader det ske gennem en svanemærkning eller en DGNB-certificering af bygningerne. Men brugen af DGNB i udvikling af byområder er stadig ikke lige så udbredt.

I de fire byudviklingsprojekter, som vi udvikler sammen med fire kommuner, har vi i løbet af de sidste par år screenet de enkelte projekter med værktøjet DGNB for byområder. Ved et erhvervsarrangementer den 8. marts i Kanalbyen i Fredericia deler vi erfaringerne med at bruge DGNB-screeninger som værktøj til at arbejde systematisk med bæredygtighed i byudviklingen - og ikke mindst omsætte screeningerne til konkrete handlinger. 

Vær med, når vi sætter fokus på bæredygtig byudvikling:

  • Hvad er DGNB-screening af byområder?
  • Hvordan har Realdania By & Byg og projekterne brugt DGNB-screeninger som værktøj til at styrke bæredygtigheden i byudviklingen?
  • I hvilke typer projekter kan det være en god idé?

Alle deltagere får et eksemplar af den nye publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling - Erfaringer med brugen af DGNB-screeninger for byområder”, som Realdania By & Byg udgav i december 2021. På mødet vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.

Bliv erhvervsmedlem og få 2 gratis billetter eller  Køb billet til arrangementet

Program

Tirsdag den 8. februar kl. 13.00-16.00
Teaterbygningen (Musikcaféen), Bag Haverne 1, 4600 Køge

Kl. 13.00-13.15 Velkomst og introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

Kl. 13.15-13.45 Introduktion til DGNB for byområder
Micki Aaen, bæredygtighedsingeniør og DGNB Auditor fra Aaen Engineering, giver en kort introduktion til, hvordan bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB for byområder kan bruges som kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling.

Da udviklingen af nye byområder typisk varer mange år, er det essentielt med en løbende kvalitetssikring og systematisk tilgang til vurdering af en lang række bæredygtighedsaspekter. Bliv klogere på hvordan du både som rådgiver, kommune eller udvikler kan benytte DGNB-systematikken for byområder som et kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling fra vision til implementering.

13.45-14.15: Hvordan er DGNB brugt som screeningsværktøj i de byudviklingsprojekter, Realdania By & Byg er medejer af?
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed i fire byudviklingsprojekter undervejs i rejsen fra projekternes visioner, konkurrencer og parallelopdrag, udviklingsplaner, byggemodning og investorbyggerier. 

De fire projekter er forskellige, og det afspejles klart i deres bæredygtighedsprofiler, deres arbejde med bæredygtighed, i prioriteringen af særlige fokusområder og i processerne med opfølgning på DGNB screeningen i hvert af de fire projekter.

14.15-14.45 Køge Kysts bæredygtighedsprofil og -indsats
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst og vicedirektør i Realdania By & Byg, fortæller om Køge Kysts bæredygtighedsprofil og -indsats samt opfølgning på egen screening.

14.45-16.00 Rundvisning i Køge Kyst med fokus på indsatser indenfor bæredygtighed i bydelen.
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst, og Palle Egeberg Andersen, chefkonsulent og arkitekt MAA i Køge Kyst, viser rundt i byudviklingsområdet og fortæller bl.a. undervejs om, hvordan der er arbejdet med variation i boligformer.

Tirsdag den 8. marts kl. 14.00-17.00
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Kl. 14.00-14.15 Velkomst og introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.

Kl. 14.15-14.45 Introduktion til DGNB for byområder
Micki Aaen, bæredygtighedsingeniør og DGNB Auditor fra Aaen Engineering, giver en kort introduktion til, hvordan bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB for byområder kan bruges som kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling.

Da udviklingen af nye byområder typisk varer mange år, er det essentielt med en løbende kvalitetssikring og systematisk tilgang til vurdering af en lang række bæredygtighedsaspekter. Bliv klogere på hvordan du både som rådgiver, kommune eller udvikler kan benytte DGNB-systematikken for byområder som et kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling fra vision til implementering.

14.45-15.15: Hvordan er DGNB brugt som screeningsværktøj i de byudviklingsprojekter, Realdania By & Byg er medejer af?
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed i fire byudviklingsprojekter undervejs i rejsen fra projekternes visioner, konkurrencer og parallelopdrag, udviklingsplaner, byggemodning og investorbyggerier. 

De fire projekter er forskellige, og det afspejles klart i deres bæredygtighedsprofiler, deres arbejde med bæredygtighed, i prioriteringen af særlige fokusområder og i processerne med opfølgning på DGNB screeningen i hvert af de fire projekter.

15.15-15.45 Kanalbyens bæredygtighedsprofil og -indsats
Anne Mette Rahbæk, kst. projektdirektør i Kanalbyen og udviklingschef i Realdania By & Byg, fortæller om Kanalbyens bæredygtighedsprofil og -indsats samt opfølgning på egen screening.

15.45-17.00 Rundvisning i Kanalbyen med fokus på indsatser indenfor bæredygtighed i bydelen.
Anne Mette Rahbæk, kst. projektdirektør i Kanalbyen og Naturbydelen Ringkøbing K, viser rundt i byudviklingsområdet og fortæller undervejs, hvordan natur har været hovedvinklen i både Kanalbyen og i Naturbydelen.

Sådan kommer du med

Sådan benytter du intro-tilbuddet

1) Tegn et erhvervsmedlemskab ved at udfylde formularen.
2) Vælg gratis velkomstgave
3) De 2 gratis billetter til erhvervsarrangementet i Fredericia sendes automatisk pr. mail til den oplyste mailadresse (værdi 1.040 kr.).
4) Klik på "tilføj til kurv".
5) Indtast herefter jeres virksomhedsoplysninger og vælg betalingsmetode (kreditkort, faktura eller EAN).

Et års erhvervsmedlemskab koster kr. 1.000 ex moms (1.250,- inkl. moms.).

Køb billet til

Bæredygtighed i arealudvikling – erfaringer med DGNB-screening af byområder - Fredericia
Tirsdag den 8. marts kl. 14.00-17.00
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia

 

 

Om Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter
Målet med Realdania By & Byg byudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bystruktur, byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er: 
Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K, Nærheden i Hedehusene og Køge Kyst.

Få inspiration til arbejdet med bæredygtighed i arealudvikling – hør om Realdania By & Bygs erfaringer med DGNB-screening af byområder

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By & Byg Klubben følger Realdania By & Bygs arbejde med historiske huse, eksperimenterende byggeri og byudvikling over hele landet. Selskabets projekter og virke formidles gennem klubbens arrangementer og tilbud til private og fagfolk. Som medlem kan man følge projekterne på tæt hold og få adgang til byudviklingsprojekter og enestående arkitektur og huse, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

Vi gennemfører ca. 100 arrangementer årligt, herunder ca. 8 erhvervsarrangementer, som er særligt målrettet fagfolk indenfor byggebranchen og kommuner. For yderligere info om erhvervsarrangementer, kontakt Lise Vølund Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Læs mere om Realdania By & Byg Klubben

Om Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg