Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Meldahls rådhus i Fredericia

Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus er opført i 1860 efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl, og har i perioden frem til 2003 fungeret som ting/arresthus, dog i de senere år alene som retsbygning for kriminalretten.