Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slots historie går 800 år tilbage. Det nuværende slot med hovedbygning, sidefløje og avlsbygninger blev opført 1784-85 af kammerherre Christian Holger Adeler, gift med Karen Basse Fønss.

Hindsgavl Slot