Vilkår for automatisk kortbetaling

Indledning
Nedenstående vilkår gælder ved køb af medlemskab af Realdania By & Byg Klubben med tilknyttet automatisk kortbetaling.

Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder Realdania By & Byg Klubben almindelige salgs- og handelsbetingelser. Realdania Byg forbeholder sig ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt Realdania By & Byg Klubben ændrer de af medlemmet accepterede vilkår, orienterer Realdania By & Byg Klubben herom.

Oprettelse af aftale om automatisk kortbetaling
En aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at medlemmets betaling af kontingent efter oprettelse af medlemskab sker ved automatisk overførsel af kontingentbeløbet fra kundens betalingskort til Realdania By & Byg Klubben. Medlemmet adviseres skriftligt, når kontingentet er opkrævet.
 
Bankoplysninger / betaling af kontingent
Kontingent betales en gang årligt. Første år ved indmeldelse og de følgende år to uger før udløb af medlemskab. Medlemmet får besked per e-mail, når betaling af kontingent er gennemført.
Oprettelse af medlemskab og betaling kan kun ske på www.realdaniabyogbygklubben.dk
N.B. eDankort kan ikke anvendes ved oprettelse aftale om automatisk kortbetaling.

Sådan stopper du en kommende betaling
Vil du stoppe en betaling der er på vej, skal du kontakte Realdania By & Byg Klubben på info@realdaniabyogbyg.dk inden datoen for betaling. Op til 14 dage efter betalingen har fundet sted, har du mulighed for at få tilbageført pengene igen.

Sådan ophæver du aftalen om automatisk kortbetaling
Opsigelse af medlemskabet vil automatisk ophæve aftalen om automatisk kortbetaling. Vil du fortsætte medlemskabet, men stoppe automatisk kortbetaling, så send en mail til info@realdaniabyogbyg.dk
 
Sikker opbevaring af oplysninger
Ved tilmelding til automatisk kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Realdania By & Byg Klubben. Kunden kan til enhver tid ændre betalingskort-oplysningerne på "Min Side".


Brugernavn og kodeord
Det er medlemmets eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med indmeldelse, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de afgivne oplysninger, herunder ændring af medlemmets adresse, telefonnumre, er medlemmet forpligtet til selv at opdatere oplysningerne på "Min Side" eller at meddele ændringerne til Realdania By & Byg Klubben via e-mail til info@realdaniabyogbyg.dk
Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at medlemskab ikke fornyes.

Ved indmeldelse modtager medlemmet en e-mail med et brugernavn og kodeord til hjemmesiden, der skal bruges ved bestilling af pladser til arrangementer og øvrige tilbud fra Realdania By & Byg Klubben. Klubmedlemmet kan på "Min side" ændre sit kodeord.


Behandling af personlige oplysninger
Realdania By & Byg Klubben er forpligtet til at behandle de oplysninger, som medlemmet afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af Realdania By & Byg Klubben i relation til kundeforholdet mellem klubmedlemmet og Realdania By & Byg Klubben. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra medlemmet. De oplysninger, Realdania By & Byg Klubben har registreret om medlemmet, vil være tilgængelige for medlemmet. Henvendelse herom skal ske til Realdania By & Byg Klubben.


Ophør af medlemskab
Klubmedlemskabet løber indtil det siges op. Man kan til enhver tid opsige sit medlemskab.
Klubmedlemskabet opsiges ved afmelding af automatisk kortbetaling i medlemmets eget pengeinstitut eller ved skriftlig henvendelse til info@realdaniabyogbyg.dk. Klubmedlemskabet ophører samtidig med udgangen af den periode, der allerede er betalt kontingent for.


Øvrige
Al kommunikation (udover velkomstpakke og julegave) vil ske til den e-mail adresse, der er oplyst i forbindelse med tilmeldingen til Realdania By & Byg Klubben

Læs mere her