Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

5 historiske hotspots i fæstningsbyen Fredericia

torsdag den 6. juni kl. 11:30 - 14:15
Bülows Plads, Vendersgade 30, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Snorlige gader, krigsmonumenter, et rådhus forklædt som ridderborg og et af Nordeuropas mest velbevarede voldanlæg med grave, bastioner, kanoner og raveliner. Overalt i Fredericia er der synlige spor efter byens historiske rolle som fæstningsby fra 1650 til omkring 1910 og de dramatiske begivenheder, der fandt sted i perioden, fx svenskernes blodige storm i 1600-tallet og Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. 

På en guidet byvandring fortæller den stedkendte arkitekt Jørgen Ganshorn om Fredericias grundlæggelse og funktion som fæstningsby, om byens særlige og vidtstrakte privilegier, bl.a. religionsfrihed for jøder, katolikker og franske reformerte, og om planerne om at gøre Fredericia til residensstad for kongen.

På byvandringen ser vi blandt andet Fredericias garnisonskirke, gravpladsen for de faldne i 1864, en del af voldanlægget og Mosaisk Begravelsesplads - den ældste og største jødiske begravelsesplads uden for København med 550 gravsteder.

Vi slutter i Fredericias gamle ting-, råd- og arresthus, hvor sejren for Udfaldet fra Fredericia hvert år den 6. juli fejres med taler fra balkonen. Den markante teglstensbygning fra 1860 er tegnet af arkitekten, der færdiggjorde Marmorkirken i København, Ferdinand Meldahl. Med sine fremspringende gavle, voldsomme spidsbuede blændinger, våbenskjold og små vinduer à la skydeskår ligner rådhuset en middelalderborg, og selv om den ikke rent teknisk kan betegnes som en borg, er dens storhed med til at fortælle et vigtigt stykke danmarkshistorie.

Program
Kl. 11.30 Vi mødes på Bülows Plads foran Meldahls Rådhus. Byvandring med arkitekt Jørgen Ganshorn.
Kl. 13.00 Restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen viser rundt i Meldahls Rådhus og fortæller om arkitekturen som medspiller i fortællingen om nationen og byen.
Kl. 14.15 Arrangementet slutter.

Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig. Max. to pladser til klubpris pr. medlem undtaget erhvervsmedlemmer.

Om Meldahls Rådhus
Bygningen er opført i historicistisk stil fra 1859-60 og regnes for et af den danske arkitekt Ferdinand Meldahls hovedværker i Jylland. Meldahls Rådhus fungerede helt frem til 2003 som byens ting- og arresthus. Bygningen og den omgivende fængselsmur blev fredet i 1980 og købt og restaureret af Realdania By & Byg i 2004.
Læs mere her

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her