Log ind

Indtast brugernavn og kodeord

Fællesskaber som driver i byudvikling

onsdag den 6. juni kl. 14:00 - 16:30
Kongelysvej 2, 2640 Hedehusene
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Nemt, bekvemt og formet til fællesskaber. I den kommende forstadsbydel ”Nærheden” ved Hedehusene skal fælles faciliteter, nærhed til natur, gode offentlige transportforbindelser, byrum og urbant byggeri skabe en type forstad, der forener byens tæthed og byliv med grønne kvaliteter og muligheder for nye fællesskaber.

Ved dette erhvervsarrangement går vi bag om byudviklingsprojektet Nærheden, hvor Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg over de næste 15-20 år opfører en helt ny bydel, som skal være et eksempel på fremtidens bæredygtige forstad. 

Vi ser på udviklingsplanen, som sætter rammerne for udviklingen af den nye bydel, og går tæt på de elementer af udviklingsplanen, som skal sikre en levende bydel præget af forbindelser mellem by og beboere. 

Introtilbud: Få 2 GRATIS billetter til arrangementet (værdi 1.040 kr.), hvis din virksomhed tegner et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben. Erhvervsmedlemskabet koster 1.000 kr ex. moms og giver bl.a. reduceret særpris til alle vores arrangementer. Læs mere om introtilbuddet.


Program

14.00-14.10 Velkomst ved Realdania By & Byg

14.10-14.40 Fællesskab i fremtidens by 
Ole Møller, Projektdirektør i NærHeden P/S fortæller om potentialet i at udvikle en bydel, hvor der er fokus på det gode naboskab og fællesskaber, og hvordan man i Nærheden omsætter fællesskab til fysiske tiltag, aktiviteter og organisering gennem en udviklingsplan. I oplægget gør Ole Møller ligeledes status over, hvor langt projektet pt er nået med salg og byggemodning

14.40-15.30 Rundvisning i Nærheden
Ole Møller viser rundt i Nærheden og fortæller undervejs om, hvordan NærHedens udviklingsplan afspejles i byggeriet og i konkrete tiltag og aktiviteter i den nye bydel. Vi ser blandt andet de første boliger, det grønne parkstrøg Loopet og udekøkkenet og får et overblik over hele området fra toppen af Nærhedens udsigtstårn.

Efter rundvisningen går vi tilbage i fælleslokalet, hvor der vil være kaffe og kage, og herefter vil der være følgende indlæg:

15.30-16.00 Fællesskaber skaber økonomisk værdi
Olli Fischer, Investment Manager i NREP, fortæller ud fra et investorsynspunkt, hvorfor det er interessant at arbejde med fællesskaber, hvilken værdi de tillægger det – med særlig vægt på den økonomiske værdi. 

16.00-16.30 Spørgsmål og afrunding.


Det kan du forvente at få med hjem:

aIndsigt i de fordele, det giver at arbejde med fællesskaber i fremtidens byg-geri og byplanlægning.
aInspiration til konkrete tiltag til, hvordan fællesskaber kan indtænkes i byud-viklingen.
aInspiration til at indtænke anderledes boformer ind i byudviklingen.
aInspiration til at arbejde med udviklingsplaner i byudviklingen.
aSom deltager får du et gratis eksemplar af publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudviklingen”. 


Hvad er en udviklingsplan?
Realdania By og Byg definerer udviklingsplanen som bestående af en fysisk, en strategisk og en økonomisk dimension, ligesom den også indeholder en plan for realiseringen af byudviklingen. En udviklingsplan begynder med en samtale om de store spørgsmål om vores by eller område. En samtale på tværs af organisationer, matrikler, fagområder og på tværs af private og offentlige skel. Hvor skal vi hen? Hvad er mulighederne og udfordringerne? Hvilke særlige potentialer kan vi basere udviklingen på, og hvem skal løfte den?
Læs mere i publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudviklingen”


Om Nærheden
Over de næste ca. 15-20 år opfører Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg med partnerskabet NærHeden en helt ny bydel, som skal være et eksempel på fremtidens forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene. Arkitema Architechts’ udviklingsplan for Nærheden vandt i 2016 prisen for Master Planning – Future Projects på World Architecture Festival. 
Læs mere om Nærheden

Bliv medlem af

Realdania By & Byg Klubben

- Træd ind i arkitekturhistorien

Læs mere her