Arrangement er afholdt

Odense under forvandling - Thomas B. Thriges Gade-projektet og Oluf Bagers Plads

Mandag den 11. december, kl 16:00 - 18:00
Den røde Infoboks, Albani Torv 2B, 5000 Odense C

NB: Arrangementet kræver tilmelding

I disse år forvandles den næsten motorvejslignende Thomas B. Thriges Gade, der siden 1965 har skåret Odenses historiske bykerne over i to, til en ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv, kulturinstitutioner og rekreative udearealer.

Realdania By & Bygs ejendom Oluf Bagers Mødrene Gård støder op til det nye byrum, og som et delprojekt opfører Realdania By & Byg Oluf Bagers Plads, som også indbefatter to bygninger til erhverv, beboelse og muligvis detailhandel eller cafe. Pladsen skal agere forbindelsesled mellem den historiske bykerne og nybyggeriet i Thomas B. Thriges-kvarteret, og i projektet er indarbejdet fremsynede klimaløsninger.

Oluf Bagers Plads indvies sommeren 2018, men allerede i december 2017 holdes der rejsegilde for de to bygninger.

Program
Kl. 16.00 Vi mødes i den røde infoboks på Fisketorvet, hvor en medarbejder fraThomas B. Thriges Gade-projektet vil fortælle om processen med at forvandle den store, centrale færdselsåre til et nyt, tæt byrum.
Kl. 17.00 Vi går til Oluf Bagers Mødrene Gård, hvor Klubben byder på kaffe og udsigt til hele byggepladsen.
Kl. 17.15 Arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg Frants Frandsen fortæller om Oluf Bagers Plads.
Kl. 18.00 Arrangementet slutter.

Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er nødvendig. Max. to pladser pr. medlem undtaget erhvervsmedlemmer.

Læs mere om projekterne
Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 kvadratmeter og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Oluf Bagers Plads er en vigtig brik i hele udviklingen af Thomas B. Thriges-kvarteret. Pladsen bygges på et af de ældste kulturarealer i Odense Kommune, hvor også den fredede ejendom, Oluf Bagers Mødrene Gård, ligger.

Læs mere her