Arrangement er afholdt

Naturen som driver for byudvikling

Torsdag den 23. august, kl 14:00 - 16:30
Vi mødes ved Galleri 63, Vellingvej 63, 6950 Ringkøbing

NB: Arrangementet kræver tilmelding

I Naturbydelen Ringkøbing K er det pragtfulde landskab, lys, luft, kort afstand til Ringkøbing Fjord og mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af sin egen bolig, aktiviteter og attraktioner i området de herlighedsværdier, der trækker udviklingen. 

Stigende fraflytning mod de større byer. Flere ældre borgere i kommunen. Højere vandstande i fremtiden. Det er nogle af de komplekse problemstillinger, som en række kommuner uden for de traditionelle vækstområder står over for. Samtidig rummer kommunerne en række ressourcer og potentialer, f.eks. beliggenhed, bygningsarv, lokale fritids- og arbejdsfællesskaber og herlighedsværdier, som kan udnyttes i endnu højere grad.

Bliv klogere på arbejdet med udviklingsplaner - og realiseringen af dem
Med udgangspunkt i Naturbydelen Ringkøbing K går vi tæt på, hvordan et områdes unikke kvaliteter kan understøtte byudviklingen, og hvordan en udviklingsplan kan benyttes som værktøj i processen. I Naturbydelen er hele 80 hektar tidligere landbrugsjord i gang med at blive omdannet til en nytænkende og klimasikret bydel præget af enge, skov, søer, bærhaver, legeplads og trækfærge - og på sigt 1.000 nye boliger. Her er det pragtfulde landskab, kort afstand til fjorden samt aktiviteter og attraktioner i området drivere for byudviklingen.

Køb af billet til klubpris til arrangementet kræver et erhvervsmedlemskab.

INTRO TILBUD: Få 1 GRATIS billet til arrangementet (værdi 520 kr. ex moms) ved køb af et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben.  Erhvervsmedlemskabet koster 1.000 kr ex. moms og giver bl.a. særpris til alle vores arrangementer. 
Læs mere om introtilbuddet.


Program 

Kl. 14.00 - 14.30 Naturen som driver - Naturbydelen Ringkøbing K
Peter Kjølby, projektdirektør i Naturbydelen Ringkøbing K og vicedirektør i Realdania By & Byg, introducerer til Naturbydelen:
- Visionerne for området.
- Hovedgrebet med naturen først.
- Hvorfor Realdania By & Byg er gået med ind i projektet?
- Organiseringen og forretningsmodellen bag projektet.
- Arbejdet med kvalitet og betydningen heraf.
- Salg samt kendskab til området og nytænkende boformer.

Kl. 14.30-15.00 Udviklingsplanen for Naturbydelen 
Ann Hein, chefkonsulent i Naturbydelen og Realdania By & Byg, fortæller om, hvordan udviklingen af Naturbydelen tager afsæt i en strategisk udviklingsplan. Hun introducerer til udviklingsplaner generelt, og hvilke krav det stiller at arbejde med sådanne. Derudover fortæller hun om den specifikke plan for Naturbydelen, herunder hvordan udviklingsplanen bruges som et strategisk værktøj til at fastholde og forfølge visionen, samt hvordan man kan arbejde med at skabe den nødvendige sammenhæng med den eksisterende by – både fysisk og mentalt.

15.00-16.00 Rundvisning i Naturbydelen
Peter Kjølby og Ann Hein viser rundt i Naturbydelen og fortæller undervejs om, hvordan strategierne i udviklingsplanen er omsat til den særlige natur, attraktionerne, som er etableret forud for boligerne, og skal medvirke til at skabe liv, sammenhæng og synlighed, og hvordan det naturlige landskab er anvendt til klimasikring af området. De fortæller også om de første boligprojekter i Naturbydelen, og om hvordan bebyggelsesplanerne spiller samen med det omgivende landskab.

Kl. 16.00-16.30 Hvordan består udviklingsplanen sin prøve og går fra papir til praksis?
Vi runder af med spørgsmål og erfaringsudveksling og byder på en forfriskning.

 


Det kan du forvente at få med hjem:

aIndsigt i hvordan et område uden for de traditionelle vækstcentre kan skabe vækst ved at lave byudvikling, der tager afsæt i områdets særlige kvaliteter og potentialer.
aErfaringer om, hvordan udviklingen af en bydel kan tage afsæt i naturen.
aIndsigt i hvad en udviklingsplan er, og hvad den kan bruges til. Hvilke krav det stiller til organi-sering, dialog, tværfaglighed, ressourcer og styring, og hvordan samspillet er med den kommunale planlægning. 
aViden om hvordan landskabet kan udnyttes til naturlig klimasikring.
aInspiration til at indtænke fremtidens boformer og boligbehov i byudviklingen.
aSom deltager får du et gratis eksemplar af publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”.


Hvad er en udviklingsplan?
Realdania By og Byg definerer udviklingsplanen som bestående af en fysisk, en strategisk og en økonomisk dimension, ligesom den også indeholder en plan for realiseringen af byudviklingen. En udviklingsplan begynder med en samtale om de store spørgsmål om vores by eller område. En samtale på tværs af organisationer, matrikler, fagområder og på tværs af private og offentlige skel. Hvor skal vi hen? Hvad er mulighederne og udfordringerne? Hvilke særlige potentialer kan vi basere udviklingen på, og hvem skal løfte den? Læs mere i publikationen ”Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling”

Om Naturbydelen Ringkøbing K 
Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel i Ringkøbing, hvor man kan bo midt i naturen, lige ved fjorden og tæt på byen. Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg står bag by-udviklingen. Projektet skal vise, hvordan man kan udvikle en nytænkende, klimasikret og bæredygtig bydel i respekt for- og samspil med det omkringliggende og naturbeskyttede landskab og der igennem understøtte en positiv udvikling af området. Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K

Læs mere her