Ledige pladser: 34
650,00 kr / stk
Læg i kurv
Bliv medlem og køb til klubpris
200,00 kr / stk

Vælg et klubmedlemskab

Vælg velkomstgave

Læg i kurv

Klubfordele

  • Spændende velkomstgave
  • Eksklusive klubrundvisninger
  • Tag EN gæst med til klubpris.

Fremtidens seniorbofællesskab

Mandag den 23. september, kl 13:00 - 15:30
Galleri 63, Vellingvej 63, 6950 Ringkøbing

NB: Arrangementet kræver tilmelding

I efteråret 2019 tager Realdania By & Byg det første spadestik til et nyskabende seniorbofælles-skab i Naturbydelen Ringkøbing K - en ny bydel, som Realdania By & Byg udvikler sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune. Seniorbofællesskabet skal fungere som et eksempelbyggeri til inspiration for udviklingen af seniorbofællesskaber landet over.

Et stigende antal ældre øger nemlig behovet for og efterspørgslen på nye, forskelligartede boligformer. Samtidig er ensomhed et stigende problem blandt ældre. Men når ældre bor sammen med andre, stiger livskvaliteten, viser undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Ved dette erhvervsarrangement giver byudvikleren, bygherren og arkitekten bag seniorbofællesskabet i Naturbydelen et indblik i tankerne bag seniorbofællesskabet, den konkrete udformning, og hvordan Naturbydelen giver særlige rammer for bofællesskabet. Du hører også om, hvordan projektet er udviklet på markedsvilkår, og hvordan boligerne er tilpasset både i størrelse og lejeniveau til forskellige typer seniorer.  

Færre kvadratmeter, fælleskab og natur
Færre kvadratmeter, mindre havearbejde og nærhed til naboer står øverst på mange seniorers ønskeseddel, når de er på jagt efter deres næste bolig. Derfor er ambitionen for udviklingen af seniorbofællesskabet i Naturbydelen i Ringkøbing, at den private bolig skal smelte sammen med fællesarealer, naturen og resten af bydelen for at skabe de bedste rammer for at tage del i fællesskabet.

På erhvervsarrangementet får du indblik i, hvordan der i projektet er arbejdet med at optimere de private boligkvadratmeter og samtidig skrue op for attraktive fællesfaciliteter, hvor man naturligt kan møde sine bofæller i dagligdagen. Det gælder for eksempel et stort fællesrum med plads til hele bofællesskabet og gæster, bibliotek med udsigt mod fjorden, drivhus med højbede, grovværksted, fælles vaskeri, og fællesplads midt i naturen mellem husene med redskaber til fitnesstræning og tøjtørring. Mange af faciliteterne tager desuden udgangspunkt i den særlige adgang til naturen i Naturbydelen.

Anvendelsen af naturen som én stor, fælles have er et grundlæggende princip for udviklingen af hele Naturbydelen, og det er én af grundene til, at udviklingen af det nyskabende seniorbofællesskab sker netop her. Ved erhvervsarrangementet får du også indblik i visionen for Naturbydelen, og hvordan Naturbydelens kvaliteter er indtænkt i projektet med seniorbofællesskabet. På den afsluttende rundtur kan du desuden ved selvsyn opleve, hvordan den tidligere landbrugsjord nu er omdannet til et stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer og faciliteter som blandt andet legeplads, boardwalk og trækfærge og høre om det øvrige byggeri i området.

Der vil være god mulighed for spørgsmål og dialog på mødet, og du får konkret viden og inspiration med dig hjem. 


Køb af billet til klubpris til arrangementet kræver et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om erhvervsmedlemskabet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


PROGRAM

Kl. 13.00-13.05 Vi byder på en sandwich, mens vi giver en kort introduktion til Realdania By & Byg. 

Kl. 13.05-13.15 Naturbydelen Ringkøbing K – byudvikling med afsæt i naturen.
Ann Hein, chefkonsulent i Naturbydelen og i Realdania By & Byg, fortæller om visionen for Naturbydelen Ringkøbing K, hvor naturen har været drivkraften for udviklingen af bydelen.

Kl. 13.15-13.50 Seniorbofællesskaber – hvorfor det og hvorfor i Ringkøbing?
Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om baggrunden for projektet, herunder om Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”. 

Han fortæller desuden om, hvorfor projektet er placeret i Ringkøbing, og hvordan det er tilpasset konceptet for Naturbydelen. Hør desuden om, hvordan projektet er udviklet på markedsvilkår, og hvordan boligerne er tilpasset både i størrelse og lejeniveau til forskellige typer seniorer.

Kl. 13.50-14.00 Kort pause med kaffe & kage

Kl. 14.00-14.30: Hvordan kan bofællesskabet som koncept genbesøges, gentænkes og tilpasses livet som aktiv senior?
Anders Tyrrestrup, arkitekt og partner i AART architects, som har tegnet seniorbofællesskabet i Ringkøbing, fortæller om tankerne bag deres vinderforslag: I stedet for ét enkelt fælleshus bygges der flere mindre samlingssteder, og naturen inddrages som omdrejningspunkt for et aktivt udeliv og fællesskab. Han giver indblik i de konkrete valg i forhold til boligernes størrelser, indretning og materialer, og hvordan fælles faciliteter og arealer er indtænkt til at forbedre de sociale relationer og øge livskvaliteten.

14.30-15.30 Rundvisning i det rekreative naturområde
Ann Hein, chefkonsulent i Naturbydelen og i Realdania By & Byg, viser rundt i Naturbydelen, hvor du kan opleve den særlige natur og attraktionerne, som er etableret forud for boligerne samt LAR-systemet, som bidrager til klimasikringen. Du hører også om, hvordan naturværdierne spiller sammen med det kommende byggeri og om de øvrige byggerier, der er på vej i Naturbydelen. 


Om seniorbofællesskabet 

Seniorbofællesskabet i Naturbydelen er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber over hele landet med henblik på at bekæmpe ensomhed blandt ældre og imødekomme en stigende efterspørgsel på seniorbofællesskaber. Realdania By & Byg er bygherre for projektet, som forventes at være klar til indflytning i slutningen af 2020.
Læs mere om seniorbofællesskabet


Om Naturbydelen Ringkøbing K 

Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel i Ringkøbing, hvor man kan bo midt i naturen, lige ved fjorden og tæt på byen. Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg står bag by-udviklingen. Projektet skal vise, hvordan man kan udvikle en nytænkende, klimasikret og bæredygtig bydel i respekt for- og samspil med det omkringliggende og naturbeskyttede landskab og derigennem understøtte en positiv udvikling af området. 
Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K 

Læs mere her