Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Bæredygtighed i arealudvikling – erfaringer med DGNB-screening af byområder - Fredericia

tirsdag den 8. marts kl. 14:00 - 17:00
Kantinen i Porthouse, Vendersgade 74, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet. 

CO2-aftryk. Biodiversitet. Rammer om fællesskaber. Bæredygtighed i byggeriet bliver mere og mere udbredt, og flere bygherrer lader det ske gennem for eksempel en DGNB-certificering af bygningerne.

Men brugen af DGNB i udvikling af byområder er stadig ikke så udbredt.

På dette erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed både miljømæssigt, socialt og økonomisk i byudviklingen og benytte DGNB-systematikken for byområder som et værktøj til at sikre, at man kommer hele vejen rundt om bæredygtigheden.

Det sker med udgangspunkt i erfaringer med at bruge DGNB-screeninger som et værktøj til at arbejde systematisk med bæredygtighed og ikke mindst omsætte screeningerne til konkrete handlinger.

Inden for de sidste par år er der blevet lavet screeninger af bæredygtigheden i de fire arealudviklings-projekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner. Det skete ved brug af DGNB-systemets bæredygtighedskriterier for byområder. Screeningerne afdækkede både styrkepositioner, og hvilke parametre de enkelte projekter var udfordret på omkring bæredygtigheden, og det er efterfølgende omsat til konkrete mål og indsatser. 

På mødet vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.

Alle deltagere får et eksemplar af den nye publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling - Erfaringer med brugen af DGNB-screeninger for byområder”, som Realdania By & Byg udgiver i december 2021.Program

Kl. 14.00-14.15 Velkomst og introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til, hvordan Realdania By & Byg arbejder med bæredygtighed og samfundsansvar for blandt andet at støtte op om FN's verdensmål.

Kl. 14.15-14.45 Introduktion til DGNB for byområder 
Micki Aaen, bæredygtighedsingeniør og DGNB Auditor fra Aaen Engineering, giver en kort introduktion til, hvordan bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB for byområder kan bruges som kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling.

Da udviklingen af nye byområder typisk varer mange år, er det essentielt med en løbende kvalitetssikring og systematisk tilgang til vurdering af en lang række bæredygtighedsaspekter. Bliv klogere på hvordan du både som rådgiver, kommune eller udvikler kan benytte DGNB-systematikken for byområder som et kvalitetssikringsværktøj og løftestang for bæredygtig byudvikling fra vision til implementering.

14.45-15.15: Hvordan er DGNB brugt som screeningsværktøj i de byudviklingsprojekter, Realdania By & Byg er medejer af?
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om Realdania By & Bygs arbejde med bæredygtighed i fire byudviklingsprojekter undervejs i rejsen fra projekternes visioner, konkurrencer og parallelopdrag, udviklingsplaner, byggemodning og investorbyggerier. Oprindeligt med hjælp af et egenudviklet bæredygtighedsværktøj, hvor DGNB for byområder nu bruges i stedet. 

De fire projekter er forskellige, og det afspejles klart i deres bæredygtighedsprofiler, deres arbejde med bæredygtighed, i prioriteringen af særlige fokusområder og i processerne med opfølgning på DGNB screeningen i hvert af de fire projekter.

15.15-15.45 Kanalbyens bæredygtighedsprofil og -indsats
Anne Mette Rahbæk, kst. projektdirektør i Kanalbyen og Naturbydele Ringkøbing K samt udviklingschef i Realdania By & Byg, fortæller om Kanalbyens bæredygtighedsprofil og -indsats samt opfølgning på egen screening.

15.45-17.00 Rundvisning i Kanalbyen
Anne Mette Rahbæk, projektdirektør i Kanalbyen viser rundt i byudviklingsområdet og fortæller undervejs og fortæller undervejs, hvordan natur har været hovedvinklen i begge projekter.


 

Om Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter

Målet med Realdania By & Byg byudviklingsprojekter er blandt andet at finde nye løsninger inden for perspektiver så forskellige som klima, miljø, biodiversitet, forurening, bystruktur, byliv samt social og økonomisk bæredygtighed.

De fire byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner, er:

  • Kanalbyen i Fredericia
  • Naturbydelen Ringkøbing K
  • Nærheden i Hedehusene
  • Køge Kyst

Om DGNB

DGNB er mest kendt ift. byggeri, men Danish Green Building Council har også udviklet en version af DGNB, der vurderer bæredygtigheden af hele byområder. DGNB favner kriterier om både proceskvalitet, miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, sociokulturel og funktionel kvalitet samt teknisk kvalitet.

Helhedstænkningen er altså i højsædet, og det betyder, at f.eks. klima og miljø bliver vurderet og vægtet ved siden af en lang række andre parametre. 

Relaterede produkter

Bæredygtighed i arealudvikling – erfaringer med DGNB-screening af byområder - Køge

Bliv klogere på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed både miljømæssigt, socialt og økonomisk i byudviklingen og benytte DGNB-systematikken for byområder som et værktøj til at sikre, at man kommer hele vejen rundt om bæredygtigheden. Det sker med udgangspunkt i erfaringer med screeninger af bæredygtigheden i de fire arealudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg udvikler sammen med fire kommuner

Læs mere