Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Hvordan kan etagebyggeri bygges så effektivt som muligt, med et fremtidssikret fokus på CO2-aftryk og til en fornuftig pris?

onsdag den 30. august kl. 13:00 - 15:30
Kongensstræde (mødested ved parkeringspladsen overfor Fynsgade 53), 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

I Kanalbyen i Fredericia har Realdania By & Byg igangsat en serie af udviklingsbyggerier, som skal hjælpe byggebranchen med at bygge mere effektivt, mindre CO2-tungt og samtidig til en fornuftig pris. Det sker indenfor to kategorier af etagebyggerier med hver sit fokusområde: MiniCO2 Etagehusene og De effektive byggerier.

På dette erhvervsarrangement besøger vi byggepladsen i Kongensstræde i Kanalbyen og giver en status på byggerierne og de foreløbige erfaringer.

MiniCO2 Etagehusene: 
To boligejendomme med hhv. træ og tegl som primært materiale, som skal bidrage med øget viden om, hvordan man kan bygge etagebyggerier til boligformål med mindst mulig CO2-udledning. Byggeriet af træhuset er længst fremme. Her er råhuset færdigt, og det indvendige apteringsarbejde er i gang. Byggeriet af teglhuset forventes at gå i gang i efteråret 2023. 

Hør om:

  • Primær opgave: CO2-aftryk på maks. 5 kg (ekskl. drift). Hvad har været de største udfordringer i arbejdet med at reducere CO2-aftrykket i hhv. træ- og teglhuset? Hvilke nye løsninger har det krævet for at nå målet? Hvordan indplacerer MiniCO2 Etagehus TRÆ sig i BUILD’s rapport, som undersøger 45 træbyggeriers klimapåvirkning?
  • Hvordan ser CO2-aftrykket ud, når driften (estimerede tal) regnes med?
  • Forsøgsdesignet: 25 målepunkter på tværs af byggerierne, for eksempel CO2-aftryk, cirkularitet, akustik, brand og æstetik.


De effektive byggerier:
To boligejendomme med fokus på, hvordan man kan bygge effektivt ved at minimere spild, fejl og mangler. Det ene projekt med fokus på digitalisering (råhuset er etableret, og byggeriet forventes færdigt i slutningen af 2023). Det andet projekt med fokus på præfabrikation (forventes opført i 2024). 

Hør om:

  • Hvordan kan digitale værktøjer være med til at få samarbejdet til at glide og sikre et mere miljøbevidst startsted for byggeriet? 
  • Hvordan sparer man på byggetiden? Indtil videre er det lykkedes at spare 10-15% på baggrund af det digitale produktionsgrundlag - hør hvordan.
  • Hvordan kan materialespild minimeres, ressourceforbrug reduceres og unødige ekstraomkostninger på byggepladsen undgås?


Program 

Kl. 13.00-13.10: Kort introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med udviklingsbyggerier
Jørgen Søndermark og Peter Fangel, projektchefer i Realdania By & Byg, fortæller kort om Realdania By & Bygs arbejde med udviklingsbyggerier, og hvilket særkende selskabet har som bygherre. De giver desuden en kort fælles introduktion til udviklingsbyggerierne i Kanalbyen og fortæller om mulighederne for komparative analyser på tværs af byggerierne, da alle boligbyggerierne har samme budget og grundareal.

Kl. 13.10-13.40 MiniCO2 Etagehus TRÆ og TEGL
Jørgen Søndermark, projektchef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til de to udviklings-byggerier MiniCO2 etagehusene i træ og tegl. Hvad er træhusets CO2-aftryk p.t. inkl. drift? Hvordan er der arbejdet med at minimere CO2-aftrykket i de enkelte bygningsdele? Og hvilke nye CO2-venlige løsninger er udviklet for at imødegå træs udfordringer vedr. brand og akustik. Og ikke mindst – kan løsningerne implementeres indenfor en almindelig anlægsramme? Jørgen Søndermark løfter desuden sløret for, hvordan det nye etagehus i tegl kommer til at se ud, og hvilke CO2-venlige løsninger der arbejdes med. 

Kl. 13.40-14.00 Rundvisning på byggepladsen for MiniCO2 Etagehus TRÆ

Kl. 14.00-14.10 Kort pause med kaffe og kage

Kl. 14.10-14.40: De effektive byggerier
Peter Fangel, projektchef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til udviklingsbyggeriet Det effektive byggeri / Digitalisering. Kan et fælles digitalt produktionsgrundlag med fælles 3D model, 4D lokationsbaseret tidsplan og 5D tilbudslister reducere byggetiden og materialespild? Har den integrerede samarbejdsform mellem bygherre, rådgiver og entreprenør båret frugt ift. at bygge mere præcist og reducere tidsforbruget i udførelsesfasen? Han giver desuden en introduktion til Det effektive byggeri/Præfabrikation, som Realdania By & Byg netop har igangsat.

Kl. 14.40-15.00: Rundvisning på byggepladsen for Det effektive byggeri/Digitalisering

Kl. 15.00-15.30: Spørgetid
Besøg Jørgen Søndermark i træhuset eller Peter Fangel i Det effektive byggeri og spørg løs. Vi har afsat god tid til at gå i dybden med de spørgsmål, deltagerne gerne vil have besvaret.


Arrangementet gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervs-medlemskab. 


INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.250 kr. inkl. moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.300 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt projektleder Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


 

Praktisk information

Vi mødes ved parkeringspladsen overfor Fynsgade 53. 

Da erhvervsarrangementet finder sted på en byggeplads, beder vi deltagerne medbringe sikkerhedshjelm. Vi medbringer desuden nogle ekstra.

Arrangementer til dig