Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()
Byudviklingsprojektet Køge Kyst

Fra projekt til levende by - erfaringer med at forankre byudvikling

tirsdag den 28. marts kl. 13:00 - 16:00
Pakhuset Braunstein (lokalet Havkik), Carlsensvej 5, 4600 Køge
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Arrangementet er desværre aflyst


At udvikle nye bydele handler ikke kun om at udtænke planerne, bygge husene og anlægge fællesarealerne. For at visionerne for byen skal blive til virkelighed - også på sigt - er mindst lige så vigtigt, at ansvaret for byen og dens liv overdrages til de rigtige aktører i den rigtige takt og på den rigtige måde. Omdrejningspunktet er ejerskab – i både bogstavelig og overført forstand.

Ved dette erhvervsarrangement sætter vi fokus på arbejdet med forankringsstrategier for byudviklingen med udgangspunkt i Realdania By & Bygs konkrete erfaringer i fire byudviklingsprojekter, hvor der fra tidlig færd er arbejdet aktivt med at hjælpe en lokal forankring af byudviklingen på vej via en tæt dialog med borgerne i området.

Vi sætter særligt fokus på byudviklingsprojektet Køge Kyst, hvor du kan høre både byudviklerens, kommunens og bydelsforeningens erfaringer med at forankre de fysiske løsninger for fællesarealer, de midlertidige eller permanente aktiviteter samt bydelens faciliteter.

Arrangementet henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder professionelt med byudvikling. Realdania By & Byg har netop udgivet en publikation om emnet, som alle deltagere i arrangementet får et gratis eksemplar af.


Arrangementet gennemføres ved minimum 20 deltagere.

Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab.

INTROTILBUDTegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Program

Kl. 13.00-13.30 Realdania By & Bygs byudviklingsprojekter og forankring af fællesfunktioner, -arealer og -aktiviteter
Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med byudvikling og til de fire byudviklingsprojekter, herunder en status for udbygningen af de fire nye bydele ift. boliger, erhverv, antal beboere og byfunktioner.

Hør om Realdania By & Bygs strategiske arbejde med at forankre byudviklingen i selskabets fire byudviklingsprojekter – herunder etablering, overdragelse og drift af fællesfunktioner og fællesarealer samt bylivsskabende aktiviteter. Anne Mette Rahbæk fortæller også om de organisatoriske rammer for videreførelse af byen og dens liv.

Hør desuden om to forskellige strategier for at skabe liv i byen, og hvad udfordringerne er i de forskellige faser? Hvornår er det en god idé at satse på midlertidige aktiviteter, og hvornår er det bedre at etablere permanente bylivsfaciliteter fra starten.

Kl. 13.30-13.50: Case: Køge Kyst – byudvikleren
Peter Kjølby, projektdirektør i Køge Kyst P/S, giver en introduktion til byudviklingsprojektet Køge Kyst og fordeling af ansvar og arbejdsfordeling for arealer, anlæg og aktiviteter gennem tiden. Helt aktuelt er en række opgaver ved at blive overdraget og forankret hos hhv. bydelsforeningen og kommunen. 

Kl. 13.50-14.00: Kort pause med kaffe og kage

Kl. 14.00-14.20: Case: Køge Kyst – kommune og bydelsforening
Stig Werner Isaksen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune, fortæller kort om kommunens erfaring med generelt og specifikt, hvilke opgaver kommunen har varetaget i Køge Kyst.

Kim Mikkelsen, formand for Bydelsforeningen i Søndre Havn, introducerer bydelsforeningen og foreningens ansvarsområder fra begyndelsen af projektet til i dag.

Kl. 14.20-14.50: Paneldebat og afrunding
Anne Mette Rahbæk, Peter Kjølby, Stig Werner Isaksen og Kim Mikkelsen debatterer forankring af aktiviteter, anlæg og fællesfunktioner i den blivende by. Hør deres faglige udvekslinger af indsigter, erfaringer og anbefalinger fra forskellige sider af byudviklingen og deltag gerne i debatten.

Kl. 14.50-16.00 Rundvisning i Køge Kyst med fokus på forankring af bydelens aktiviteter og anlæg

Parkering

Der er flere parkeringsmuligheder (betalingsparkering) i området. Læs mere her.

Arrangementer til dig