Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Restaurering, energiforbedring og vedligehold af gamle bygninger er godt for CO2-regnskabet

tirsdag den 6. september kl. 13:00 - 15:30
Vendersgade 30, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Arrangementet er aflyst. Vi arbejder på at finde en ny dato. Vil du have direkte besked, når nyt tidspunkt foreligger, så skriv dig på denne interesseliste.

____________________

En af vejene til at reducere verdens CO2-aftryk går via byggeriet. Her viser erfaringen, at det er CO2-besparende at udnytte og levetidsforlænge eksisterende bygninger frem for at lade dem forfalde og bygge nyt.

Kom med til Meldahls Rådhus i Fredericia og hør om vores erfaringer på dette felt og om resultaterne fra de nyligt afsluttede livscyklusvurderinger (LCA) af hovedparten af vores godt 60 restaureringer og transformationer – lige fra den ældste ejendom fra 1500-tallet til den yngste ejendom fra 1960’erne. 

Målet med de retrospektive livscyklusvurderingerne er at bruge erfaringerne til at indarbejde hensynet til CO2-udledning i Realdania By & Bygs nye restaureringer og i vedligeholdelsen af bygningerne. Realdania By & Bygs erfaringer indenfor hhv. livscyklusanalyser og energiforbedringer er samlet i to nye publikationer: ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” og ”Energiforbedring i historiske bygninger” (alle deltagere får et eksemplar af  dem).

Erhvervsarrangementet lægger op til en diskussion af, hvordan aktører med større ejendomsporteføljer kan arbejde systematisk med at udvikle en mere bæredygtig praksis.

Dagens mødested er et godt eksempel på arbejdet med bæredygtighed: Mehldahls Rådhus har fra 1860 til 2003 fungeret som ting-/arresthus, dog i de senere år alene som retsbygning for kriminalretten. I dag lejes bygningen ud til Fredericia Kommune, som primært bruger stedet som mødelokaler.

Dagen slutter med en tur rundt i de historiske rammer. Undervejs på mødet og på rundturen vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.

Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 


INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


Program 

Kl. 13.00-13.15 Introduktion til Realdania By & Byg samt selskabets arbejde med samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme. 

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af selskabets restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. LCA-kortlægningen af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retrospektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer, bl.a. i restaureringen af Mehldahls Rådhus. 

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.15-14.45 Hvordan er Realdania By & Byg begyndt at arbejde med at minimere selskabets CO2-aftryk i driften af ejendomme? Og hvordan ser driftdata ud for Meldahls Rådhus?
Casper Clement Nielsen, projektleder i Realdania By & Bygs driftsafdeling, fortæller om, hvordan Realdania By & Bygs driftsafdeling er begyndt at have fokus på CO2-aftrykket i drift og vedlige-holdelsen af de historiske ejendomme, herunder energiforbrug, energioptimering og den løbende vedligeholdelse. Hør eksempler på, hvor stor en del af bygningens samlede LCA, der udgøres af den løbende vedligeholdelse og energiforbruget.

14.45-15.30 Rundvisning på Meldahls Rådhus med fokus på driften af ejendommen.
Kom med rundt i den historiske bygning Meldahls rådhus og få undervejs en introduktion til bygningens historie og driften af den.


Realdania By & Bygs erfaring med LCA og energirenovering
Gennem de seneste år har Realdania By & Byg foretaget livscyklusvurderinger af hovedparten af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer. Ejendomsporteføljen, der spænder over 500 års bygningshistorie, favner vidt forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammen-sætninger og dermed også forskellige udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.  

Realdania By & Bygs LCA-kortlægning viser, at de mindst CO2-tunge materialer og den mest bæredygtige drift ikke altid går hånd i hånd, og at det derfor godt kan betale sig at lave en beregning på 50 år i stedet for en beregning af materialernes beskaffenhed alene.  Det handler altså ikke kun om at anvende de mest klimavenlige materialer, men også om at finde hele løsninger, der sikrer den mest bæredygtige drift mange år ind i fremtiden.

Analysearbejdet af bygningernes CO2-aftryk har ført til, at LCA-beregninger nu er en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og der er indarbejdet krav til opgørelse af CO2 i udbudsmateriale i forbindelse med restaureringer. 

To nye publikationer samler erfaringerne om livscyklusvurderinger og energiforbedringer af historiske ejendomme
Realdania By & Bygs erfaringer med livscyklusvurderinger og energiforbedringer er blevet samlet i to nye publikationer ”Livscyklusvurderinger for historiske ejendomme” og ”Energiforbedring i historiske bygninger”, som alle deltagere får et eksemplar af.

Mødested

Vi mødes ude foran bygningen. Mødet afholdes i Byrådssalen. Skulle du blive forsinket, da ring til Lise Vølund på tlf. 22240774