Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Byudvikling – strategi, ledelse og værktøjer (Nærheden)

mandag den 16. maj kl. 13:00 - 16:00
Kvarterhuset, Urtehaven 4, 2640 Hedehusene
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet. 

Byudvikling handler ikke kun om byens fysiske forandring i form af huse, kloaker og veje. Det er en kompleks opgave og omfatter aspekter som økonomi, vækstinitiativer, sociale indsatser, branding, netværk, jura, kvalitet og bæredygtighed. Det er en krævende ledelsesmæssig opgave på tværs af forvaltninger og ledelsesniveauer, og som strækker sig over meget lang tid.

Kom med til erhvervsarrangement i Nærheden ved Hedehusene og få de aktuelle erfaringer med byudvikling fra hhv. byudviklingsprojektet Nærheden og fra Høje-Taastrup kommune, som ud over at udvikle Nærheden sammen med Realdania By & Byg, også er involveret i udviklingen af bydelen Høje Taastrup C. Hør om erfaringerne med organisering gennem ”selskabsmodellen” og bliv introduceret til de øvrige måder at organisere byudvikling på - afhængig af bl.a. byudviklingsprojektet størrelse og tidshorisont. 

Hør også om hvilke forhold, der er særligt vigtige, når de helt overordnede strategiske beslutninger for byudviklingen skal træffes - bl.a. byudviklingsprojektets overordnede problemstilling, vision og målsætning samt de strategiske greb, der kan føre vision og målsætninger ud i livet. 

Få inspiration til, hvordan udviklingsplanen kan hjælpe med at holde retningen, og hvordan man kan arbejde med at skabe kvalitet i byudvikling.


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


Program 

Kl. 13.00-13.10 Velkomst og introduktion til Realdania By & Byg
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg og kst. projektdirektør i Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde. 

Kl. 13.10-13.50 Strategisk ledelse af byudvikling
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, fortæller om, hvordan man som kommune får ført sine visioner for en by ud i livet. Hvilken betydning har den organisatoriske ramme for byudviklingen, og hvilke styringsmuligheder har man i 4 forskellige modeller – særligt selskabsmodellen - for organisering af et proaktivt, kommunalt engagement? Hvordan kan udviklingsplaner og kvalitetsledelse indgå som styringsværktøjer, når visionen for byudviklingen skal blive til virkelighed?

13.50-14.00: Kort pause

Kl. 14.00-14.40: Hvordan leder man et byudviklingsprojekt i et selskab, og hvordan kan byudvikling også blive en velfærdsudvikling?
Lars Holte, Kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune, fortæller om Høje Taastrup Kommunes oplevelser, erfaringer og læringer fra kommunens medejerskab af de to arealudviklingsselskaber NærHeden P/S (siden 2013) og Høje Taastrup C P/S (siden 2018). Hvilke ledelsesopgaver kræver et byudviklingsprojekt – i kommunens deltagelse i et arealudviklingsselskab og internt på tværs af kommunens forvaltningsområder, budgetlægning m.v.? Hvilke samspil er der mellem NærHeden P/S og kommunen som henholdsvis myndighed og medejer? Hvordan adskiller NærHeden og Høje Taastrup C sig fra andre af kommunens udviklingsprojekter, og hvilke læringer er der?

Kl. 14.40-15.05 Planer, praksis og status i Nærheden
Ole Møller, projektdirektør i Nærheden, giver en kort introduktion til Nærheden og status for realiseringen af den nye bydel i Hedehusene. Hør om Nærhedens udviklingsplan, og hvordan den er blevet anvendt. Hvordan er fysiske, økonomiske og strategiske ændringer håndteret undervejs? Hvordan tilrettelægger man egen byggemodning, og hvordan er samspillet med investorerne og bygherrerne i praksis? Og hvordan afvejes visioner og planer med de markedsmæssige mulig-heder? 

Kl. 15.05-16.00 Rundvisning i Nærheden
Ole Møller viser rundt i Nærheden og fortæller om bydelens udvikling. 


Om Realdania By & Byg
Realdania By & Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret mere end 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 4 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Erhvervsarrangementet er et koncentreret sammenkog af Realdania By & Bygs læringer og erfaringer fra egne fire byudviklingsprojekter, som udvikles sammen med fire kommuner, samt selskabets tre publikationer om strategisk ledelse, udviklingsplaner og kvalitetsledelse. De tre publikationer udleveres gratis ved mødet. 

Om Nærheden 
Byudviklingsprojektet Nærheden er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Partnerskabet blev indgået i 2013. De første år gik med at lave en gennemtænkt udviklingsplan for området, og i 2016 blev de første byggefelter gjort klar til salg.

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne bliver relativt små, gives fællesarealer og fællesfaciliteter særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fællesskaber.

I dag, har Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Bygs fælles selskab indgået aftaler med investorer om godt 3.100 boliger. Dermed er der tæt på udsolgt af byggeretter til boliger. De mange nye boliger bygges som en blanding af lejligheder og rækkehuse. Dertil kommer fx kvarterhuse for beboerne og forskellige bud på bofællesskaber, som udvikles af en række forskellige investorer, arkitekter og entreprenører i samarbejde med Nærheden. Bydelen har desuden et pringgymnastikcenter, en SuperBrugs og kvarterhuse er åbnet og en ny, ambitiøs folkeskole åbnede sidste år.

I øjeblikket har bydelen omkring 2.200 beboeren. På sigt skal Nærheden rumme 7-8.000 nye beboere og et mindre omfang af kontorerhverv. 

 

Læs mere om Nærheden


Praktisk information

Kvarterhuset er placeret bag SuperBrugsen på Sejlbjerg Allé og bag NærHedens kontor, Kongelysvej 2. Der er parkering lige ved Kvarterhuset eller på omkringliggende p-pladser.