Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Bæredygtige restaureringer og CO2 reduktion i byggeriet, Præstø

tirsdag den 22. marts kl. 13:00 - 15:30
Det Gamle Toldhuus, Havnepladsen 10, 4720 Præstø
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

En af vejene til at reducere verdens CO2-aftryk går via byggeriet. Her viser erfaringen, at bevaring og istandsættelse, CO2-venlige materialer og løbende energiforbedringer kan gøre en stor forskel for den eksisterende bygningsmasse.

Kom med til Støberihallerne i Præstø og hør om vores erfaringer på dette felt og om resultaterne fra fra de nyligt afsluttede livscyklusanalyser (LCA) af vores godt 60 restaureringer – lige fra den ældste ejendom fra 1500-tallet til den yngste ejendom fra 1960’erne. Målet med analyserne er at optimere bæredygtigheden i de kommende restaureringer og i vedligeholdelsen af bygningerne. Desuden har vi for nylig samlet vores erfaringer med energiforbedringer i en ny publikation.

Erhvervsaarrangementet lægger op til en diskussion af, hvordan aktører med større ejendomsporteføljer kan arbejde systematisk med at udvikle en mere bæredygtig praksis.

Renovering og ombyg af eksisterende byggeri er en vigtig del af den bæredygtige omstilling, og derfor slutter vi dagen af med rundvisning i en af Realdania By & Bygs igangværende restaureringer: Præstø Støberihaller har stået siden 1887 - først som byens jernstøberi og siden som autoværksted. Realdania By & Byg købte bygningerne i slutningen af 2020 og er nu i gang med at restaurere og transformere dem til at blive byens hus med bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og meget mere. 

Undervejs på mødet og på rundturen vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


Program 

Kl. 13.00-13.15 Samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme.

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. at kortlægge LCA af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retroperspektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer.

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.10-14.40 Case: Hvordan ser LCA-beregningen ud for restaureringen af en konkret historisk bygning? Og hvordan ændres den fremadrettede restaureringspraksis?
Anders Brüel, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg fortæller om, hvordan der i restaureringsprocessen for Støberihallerne er arbejdet med LCA, og hvilke udfordringerne der har været ved arbejdet. Han fortæller også om, hvilken betydning LCA-arbejde har fået for selskabets fremadrettede restaureringspraksis – fx i udbudsmaterialet.

14.40-14.50: Vi går over til Støberihallerne 

14.45-15.30 Rundvisning i Støberihallerne med fokus på de bæredygtige valg i restaureringen
Anders Brüel viser rundt i Støberihallerne i Præstø og fortæller om den igangværende restaurering, og hvilken indflydelse selskabets LCA-arbejde har fået for valgene i restaureringen. Realdania By & Bygs erfaring med LCA og energirenovering

Gennem det seneste år har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer. Ejendomsporteføljen, der spænder over 500 års bygningshistorie, favner vidt forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætninger og dermed også forskellige udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.  

Realdania By & Bygs LCA-kortlægning viser, at de mindst CO2-tunge materialer og den mest bæredygtige drift ikke altid går hånd i hånd, og at det derfor godt kan betale sig at lave en beregning på 50 år i stedet for en beregning af materialernes beskaffenhed alene.  Det handler altså ikke kun om at anvende de mest klimavenlige materialer, men også om at finde hele løsninger, der sikrer den mest bæredygtige drift mange år ind i fremtiden.

Analysearbejdet af bygningernes CO2-aftryk har ført til, at LCA-beregninger nu er en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og der er indarbejdet krav til opgørelse af CO2 i udbudsmateriale i forbindelse med restaureringer. 

Da drift og vedligeholdelse også er en væsentlig del af CO2-reduktionen, har Realdania By & Byg implementeret energiledelse, og hen over det kommende år vil også vedligehold indgå i beregningerne i livscyklusanalyserne.

Ny publikation om energiforbedring
Realdania By & Bygs erfaringer med energiforbedringer er netop blevet samlet i publikationen ”Energiforbedring i historiske bygninger - erfaringer og læringer fra Realdania By & Byg”, som alle deltagere får et eksemplar af.

Praktiske oplysninger

Vi starter med indlæg på Det Gamle Toldhuus på Havnepladsen 10 i Præstø. Herefter går vi til fods til Støberihallerne, hvor der vil være rundvisning. 

Parkering findes på Havnepladsen eller ved Præstø Strand, som blot ligger et par minutters spadseretur fra Det Gamle Toldhuus.

Relaterede produkter

Bæredygtige restaureringer og CO2-reduktion i byggeriet, Middelfart

Hør om erfaringerne og resultaterne fra Realdania By & Bygs netop afsluttede arbejde med at beregne C02-aftrykket af selskabet restaureringer og transformationer af historiske bygninger samt erfaringer med energieffektivisering af historiske ejendomme.

Læs mere