Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Bæredygtige restaureringer og CO2-reduktion i byggeriet, Middelfart

torsdag den 3. februar kl. 13:00 - 15:30
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
NB: Arrangementet kræver tilmelding

-> INTRO-TILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab og få to gratis pladser til arrangementet.

En af vejene til at reducere verdens CO2-aftryk går via byggeriet. Her viser erfaringen, at bevaring og istandsættelse, CO2-venlige materialer og løbende energiforbedringer kan gøre en stor forskel for den eksisterende bygningsmasse.

Kom med til Hindsgavl Slot og hør om vores erfaringer på dette felt og om resultaterne fra de nyligt afsluttede livscyklusanalyser (LCA) af vores godt 60 restaureringer – lige fra den ældste ejendom fra 1500-tallet til den yngste ejendom fra 1960’erne. Målet med analyserne er at optimere bæredygtigheden i de kommende restaureringer og i vedligeholdelsen af bygningerne. Desuden har vi for nylig samlet vores erfaringer med energiforbedringer i en ny publikation.

Erhvervsaarrangementet lægger op til en diskussion af, hvordan aktører med større ejendomsporteføljer kan arbejde systematisk med at udvikle en mere bæredygtig praksis.

Dagens mødested er et godt eksempel på arbejdet med bæredygtighed: Hindsgavl Slot har stået siden 1784 - først som kongeborg og i dag som moderne kursusvirksomhed og hotel. Realdania By & Byg overtog slottet i 2003 og gik i gang med en restaurering og transformation af bl.a. den tidligere ko- og svinestald, som er omdannet til moderne hotelværelser. 

Dagen slutter med en tur rundt i de smukke rammer. Undervejs på mødet og på rundturen vil der være god mulighed for spørgsmål og dialog.


Alle kan deltage i arrangementet. Ønsker du at købe billet til klubpris, kræver det et erhvervsmedlemskab. 

INTROTILBUD: Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben (1.000 kr. ex moms årligt) og få 2 gratis billetter til arrangementet (værdi 1.050 kr). Læs mere om tilbuddet eller kontakt Lise Vølund Jacobsen for yderligere info på tlf. 22240774 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk.


Program 

Kl. 13.00-13.15 Samfundsansvar og reduktion af klimabelastning
Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, giver en introduktion til Realdania By & Bygs arbejde med samfundsansvar i selskabets projekter indenfor byudvikling, nybyggeri og historiske ejendomme. 

Kl. 13.15-14.00: Hvordan har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer?
Troels Frey Andersen, projektleder for LCA-beregninger i Realdania By & Byg, fortæller om key-findings ifm. LCA-kortlægningen af selskabets godt 60 restaureringer. Han viser eksempler på retroperspektive LCA-beregninger af udvalgte restaureringer i forhold til typen og mængden af restaureringsmaterialer. 

14.00-14.15: Pause med kaffe og kage

Kl. 14.15-14.45 Case: Hvordan ser LCA-beregningen ud for restaureringen af en konkret historisk bygning? Og hvordan ændres den fremadrettede restaureringspraksis? 
Frants Frandsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, fortæller om LCA-beregningen for restaureringen af Hindsgavl Slot og om de fremtidige restaureringer – bl.a. af Støberihallerne i Præstø – hvor krav om CO2-opgørelse er en del af udbudsmaterialet.

(Har du en bagkant, er det muligt at hoppe af her)

14.45-15.30 Rundvisning på Hindsgavl Slot med fokus på transformation af stalde til moderne hotelværelser
Frants Frandsen viser rundt på Hindsgavl Slot - bl.a. i den gamle kostald, som er transformeret til moderne hotelfløj med brug af bl.a. genbrugstegl.Realdania By & Bygs erfaring med LCA og energirenovering

Gennem det seneste år har Realdania By & Byg foretaget livscyklusanalyser af selskabets godt 60 restaureringer og transformationer. Ejendomsporteføljen, der spænder over 500 års bygningshistorie, favner vidt forskellige epoker, ejendomstyper og materialesammensætninger og dermed også forskellige udfordringer og dilemmaer, når lavt CO2-aftryk, materialer, æstetik, indeklima og kulturarv skal gå op i en højere enhed.  

Realdania By & Bygs LCA-kortlægning viser, at de mindst CO2-tunge materialer og den mest bæredygtige drift ikke altid går hånd i hånd, og at det derfor godt kan betale sig at lave en beregning på 50 år i stedet for en beregning af materialernes beskaffenhed alene.  Det handler altså ikke kun om at anvende de mest klimavenlige materialer, men også om at finde hele løsninger, der sikrer den mest bæredygtige drift mange år ind i fremtiden.

Analysearbejdet af bygningernes CO2-aftryk har ført til, at LCA-beregninger nu er en fast del af Realdania By & Bygs restaureringspraksis, og der er indarbejdet krav til opgørelse af CO2 i udbudsmateriale i forbindelse med restaureringer. 

Da drift og vedligeholdelse også er en væsentlig del af CO2-reduktionen, har Realdania By & Byg implementeret energiledelse, og hen over det kommende år vil også vedligehold indgå i beregningerne i livscyklusanalyserne.

Ny publikation om energiforbedring
Realdania By & Bygs erfaringer med energiforbedringer er netop blevet samlet i publikationen ”Energiforbedring i historiske bygninger - erfaringer og læringer fra Realdania By & Byg”, som alle deltagere får et eksemplar af.

Relaterede produkter

Bæredygtige restaureringer og CO2-reduktion i byggeriet, Præstø

Hør om erfaringerne og resultaterne fra Realdania By & Bygs netop afsluttede arbejde med at beregne C02-aftrykket af selskabet restaureringer og transformationer af historiske bygninger samt erfaringer med energieffektivisering af historiske ejendomme.

Læs mere