Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Gammelby Mølle – før restaureringen

tirsdag den 22. juni kl. 15:30 - 16:30
Gammelby Møllevej 62, 7000 Fredericia
NB: Arrangementet kræver tilmelding

I Elbodalen mellem Vejle og Fredericia bugter en stille å sig mellem løvtræer og stejle skrænter og hist, hvor vejen slår en bugt, ligger Gammelby Mølle. En fungerende vandmølle med en 400 år lang historie. Realdania By & Byg har netop købt vandmøllen med stuehus og avlsgård i egnskarakteristisk bindingsværk. I selskab med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Lise Nielsen, besøger Realdania By & Byg Klubben for første gang Gammelby Mølle.

Tankerne ledes uvægerligt til Morten Korch-film og julekalendere fra 1980’erne, når man møder Gammelby Mølle. Den pigstensbelagte gårdsplads omkranset af bindingsværksgården i kraftigt og farverigt tømmer, hvor vandet plasker ned over det mægtige vandhjul, og løvtræerne står tæt på i det bakkede landskab omkring.

Gammelby Mølles historie går helt tilbage til midten af 1500-tallet. Den nuværende mølle er dog fra 1827, og er én af blot få eksisterende, fungerende vandmøller i landet. Møllen er en del af et samlet kulturmiljø med både stuehus, avlsgård og udhuse. Anlægget som helhed rummer en fortælling om en livsvigtig og allestedsnærværende virksomhed fra tiden før industrialiseringen.

Selvom møllen i dag er fredet og står velbevaret, så har avlsgården set bedre dage. Realdania By & Byg har netop købt ejendommen med det formål at restaurere og omdanne den samlede bygningsmasse. Arbejdet er dog slet ikke startet endnu.

Program
I selskab med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Lise Frederikke Nielsen, ser vi ejendommen, før restaureringen starter, hører om stedets historie og de overordnede planer for omdannelsen og restaureringen af bygningerne. NB! Vi skal ikke indenfor i stehuset, da det endnu er beboet.

Parkering
Der er ikke optimale parkeringsforhold for mange biler på den gamle ejendom. Der kan holde en del biler ved det gamle hønsehus på modsatte side af vejen, nogle kan holde på pladsen foran stuehuset og ellers i vejkanten.

Tilmelding
Medlemmer af Realdania By & Byg Klubben kan købe op til to billetter til medlemspris. Øvrige billetter skal købes til fuld pris. Erhvervsmedlemmer kan købe op til ti billetter til medlemspris.

Coronarestriktioner og -foranstaltninger
For at kunne gennemføre rundvisningen på forsvarlig vis foregår en stor del af programmet udendørs og med et audioguidesystem, så gældende afstandskrav kan efterleves. Indendørs skal alle deltagere bære mundbind, spritte af samt evt. opdeles i mindre grupper i overensstemmelse med gældende kvadratmeterkrav.

Deltagelse kræver fremvisning af negativ coronatestresultat. Testen må max. være 72 timer gammel.

Vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Mød ikke op til arrangementer, hvis du er smittet eller oplever feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, hovedpine eller ondt i halsen. Hvis en person i dit hjem har COVID-19, beder vi dig også om at blive hjemme.

Tilgængelighed
Arrangementet er ikke egnet for kørestolsbrugere eller dårligt gående.

Om Gammelby Mølle
Gammelby Mølle med vandmølle, stuehus, avlsgård og omgivelser med mølledam udgør et enestående samlet kulturmiljø, der vidner om vandkraftens betydning og anvendelse i dansk landbokultur før industrialiseringen. Møllen er fredet og indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 60 historiske ejendomme, som repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år og er med til at fremme den levende bygningskultur.
Læs mere om Gammleby Mølle