Log ind

Log ind info

Spring navigation over
()

Byudvikling - fra vision til virkelighed. Værktøjer og virkemidler

tirsdag den 20. april kl. 09:30 - 11:00
Online arrangement via teams,
NB: Arrangementet kræver tilmelding

Hvordan tilrettelægges en proces, så en vision kan blive til virkelighed? På baggrund af Realdania By & Bygs læringer og erfaringer fra egne fire byudviklingsprojekter samt selskabets to publikationer om hhv. udviklingsplaner og kvalitetsledelse debatterer vi på dette erhvervsarrangement, hvordan de to begreber kan bruges i arbejdet med at realisere visionen for et byudviklingsprojekt.

Hør om, hvordan udviklingsplanen sigter på at skabe synergier og merværdi. En god udviklingsplan hjælper med at holde retningen. Hør også om, hvordan det at realisere en udviklingsplan er noget mere krævende end at lave den!

Du får også inspiration til, hvordan man kan arbejde med at skabe kvalitet i byudvikling. Og hvordan man tilrettelægger en proces, så man sikrer, at både visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i deres omgivelser. Hør også om de konkrete værktøjer, der kan benyttes i kvalitetsprocesserne.

Arrangementet henvender sig til chefer og direktører i kommuner, investorer, pensionskasser, deres rådgivere og andre fagpersoner indenfor byudvikling. 


Program

Kl. 9.30-9.35 Velkomst ved Realdania By & Byg  
Anne Mette Rahbæk, udviklingschef i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til Realdania By & Byg.

Kl. 9.35-10.00 Hvordan tilrettelægges en proces, så en vision kan blive til virkelighed?
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, introducerer, hvordan man kan bruge udviklingsplaner og kvalitetsledelse som styringsværktøjer. 

Kl. 10.00-10.20 Udviklingsplanlægning og kvalitetsledelse i praksis i byudviklingsprojektet Nærheden
Ole Møller, projektdirektør i Nærheden, fortæller om, hvordan Nærhedens udviklingsplan er blevet til, og hvordan den er blevet anvendt. Ole Møller kommer desuden ind på spørgsmål som: Hvordan efterfølgende fysiske, økonomiske og strategiske ændringer er håndteret undervejs? Hvordan holder man snor i bygherrerne? Og hvordan afvejes visioner og planer med de markedsmæssige muligheder? Gennem tiden har kvalitetsledelse i Nærheden udviklet sig en del, senest ved salget af hele Nærheden Øst til FB Gruppen.

Kl. 10.20-10.25 Pause

10.25-10.45 Hvordan spiller kommunens lokalplanarbejde, byggesagsbehandling og øvrig myndighedsindsats sammen med Nærhedens udviklingsplan og kvalitetsledelse?
Poul Hvidberg-Hansen, plan- og byggechef i Høje-Taastrup kommune, fortæller om Høje Taastrup kommunes engagement i udviklingen af Nærheden. Hvilket samspil er der mellem fx kommunens lokalplanarbejde og Nærhedens udviklingsplan og kvalitetsledelse? Adskiller Nærheden sig fra andre af kommunens udviklingsprojekter, fx udviklingen af Høje Taastrup C, og hvilke læringer er der? 

Kl. 10.45-11.00 Spørgsmål og debat


Praktisk

Arrangementet er åbent for alle. Erhvervsmedlemmer af Realdania By & Byg Klubben kan deltage gratis - husk dog at gennemføre et køb på 0 kr. for at registrere din tilmelding. Deltagergebyret for alle øvrige er 200 kr.

Tilmelder du flere deltagere, så husk at notere deres emailadresser i notatfeltet. 

Arrangementet afholdes som online møde via Teams. Du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægsholderne via chatfunktionen i Teams, som besvares i slutningen af hvert oplæg. Dagen før arrangementet modtager du link til mødet sammen med praktiske oplysninger. 

Arrangementet tager sit afsæt i publikationerne "Udviklingsplaner" og "Kvalitetsledelse i byudvikling", som Realdania By & Byg har udgivet.

>> Du kan med fordel også deltage i arrangementet "Strategisk ledelse af byudvikling" den 20. april.


Om Realdania By & Byg
Realdania By & Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret mere end 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 4 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Om Nærheden 
Byudviklingsprojektet Nærheden er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Partnerskabet blev indgået i 2013. De første år gik med at lave en gennemtænkt udviklingsplan for området, og i 2016 blev de første byggefelter gjort klar til salg.

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne bliver relativt små, gives fællesarealer og fællesfaciliteter særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fællesskaber.

I dag, har Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Bygs fælles selskab indgået aftaler med investorer om godt 3.100 boliger. Dermed er der tæt på udsolgt af byggeretter til boliger. De mange nye boliger bygges som en blanding af lejligheder og rækkehuse. Dertil kommer fx kvarterhuse for beboerne og forskellige bud på bofællesskaber, som udvikles af en række forskellige investorer, arkitekter og entreprenører i samarbejde med Nærheden. På sigt skal Nærheden rumme 7.000 nye beboere og et mindre omfang af kontorerhverv. 

Læs mere om Nærheden

Relaterede produkter

Strategisk ledelse af byudvikling

På dette online erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvad det kræver at arbejde med strategisk byudvikling. Det drejer sig fx om byudviklingsprojektets overordnede problemstilling, vision og målsætning og de strategiske greb, der kan føre vision og målsætninger ud i livet.

Læs mere

Kunst i byudvikling – hvorfor det?

Hvorfor inddrage kunst i byudvikling? Det sætter Realdania By & Byg fokus på ved dette online erhvervsarrangement. Her kan man få inspiration til, hvordan kunsten kan tænkes ind, når bymiljøer og byggerier skal udvikles – og ikke mindst hvilken værdi det kan give.

Læs mere